Spring navigation over
Forside/Margrethe Heidemann Andersen/Margrethe Heidemann Andersens publikationsliste

Margrethe Heidemann Andersens publikationsliste

2024

Andersen, Margrethe Heidemann (2024): Finanskvinde, karrieremand og gerningsperson. Om nogle nye opslagsord i Retskrivningsordbogen. Nyt fra Sprognævnet 2024/1.

2023

Andersen, Margrethe Heidemann (2023): Ændringer i Retskrivningsordbogen. Nyt fra Sprognævnet 2023/1.

2022

Andersen, Margrethe Heidemann (2022): Selvbruner på og highlighteren on. Engelske lån i dansk tv og radio. Danske Talesprog.

Andersen, Margrethe Heidemann & Line Sandst (2022): Hverdagens engelsk. I: NyS, Nydanske Sprogstudier, 62, s. 76-101.

Andersen, Margrethe Heidemann (2022). “Bidevind.” Nyt fra Sprognævnet 2022/3.

Andersen, Margrethe Heidemann (2022): “En Karen.” Nyt fra Sprognævnet 2022/3.

Andersen, Margrethe Heidemann & Marianne Rathje (2022): “Så kommer der kraftedeme to altså, what the fuck”. Bandeord i Ex on the beach”, I: Danske Talesprog 21, s. 199-233.

Andersen, Margrethe Heidemann: “Fra affaldsø til random. Nye opslagsord i 2021 i Nye ord i dansk 1955 til i dag”. Nyt fra Sprognævnet 2022/1.

Andersen, Margrethe Heidemann: “Hvidvaskning, greenwashing og sportswashing”. Nyt fra Sprognævnet 2022/1.

2021

Andersen, Margrethe Heidemann (2021): “Kalender-wise”. Nyt fra Sprognævnet 2021/2.

Andersen, Margrethe Heidemann (2021): ”Det vi talte om – årets ord 2021”. Indlæg til Sjællandske Medier, 29.12.2021.

Andersen, Margrethe Heidemann (2021):Fucking nice. Engelske lån i Ex on the beach”. I: Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red).: 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, s. 41-55.

Andersen, Margrethe Heidemann & Skafte Jensen, Eva (red.) (2021). Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021. Dansk Sprognævns skrifter 52. Bogense: Dansk Sprognævn.

Rathje, Marianne & Andersen, Margrethe Heidemann (2021): ”Kan babes og fuckbois bruges i sprogforskning? Om Dansk Sprognævns talesprogskorpus fra reality-tv-serien Ex on the beach”. I: Lingoblog, 5.3.2021

Andersen, Margrethe Heidemann (2021): ”Desinformation, disinformation, misinformation og fake news”. Nyt fra Sprognævnet 2021/1

2020

Andersen, Margrethe Heidemann (2020): ”Engelske lån i dansk: Nice to have eller need to have?”. NyS 58, s. 9-37.

Andersen, Margrethe Heidemann (2020): ”Ex on the Beach – mere end blot underholdning”. LEDA-Nyt nr. 70, s. 8-9.

Andersen, Margrethe Heidemann (2020): ”Klimatosse, flyskam og overturisme. Om klimaord på nyordslisterne i Danmark, Norge og Sverige”. Nyt fra Sprognævnet 2020/2.

Andersen, Margrethe Heidemann. (2020): ”Covid-19”. Nyt fra Sprognævnet 2020/2.

Andersen, Margrethe Heidemann (2020): ”Mærkedage med amerikanske betegnelser”. Nyt fra Sprognævnet 2020/3.

Andersen, Margrethe Heidemann (2020): ”Skud ud til”. Nyt fra Sprognævnet 2020/3.

2019

Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). (2019). ”Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk”. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense: Dansk Sprognævn.

Andersen, Margrethe Heidemann (2019): ”Yes, det er coolt. Moderne importord i danske aviser”. I: Goldshtein, Yonatan, Hansen, Inger Schoonderbeek & Hougaard, Tina Thode (red.): 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus 2019, 45-57.

Andersen, Margrethe Heidemann (2019): ”Forord”. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). (2019): Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense, 7-11.

Andersen, Margrethe Heidemann (2019). ”Hvad er moderne importord? Om de metodiske og teoretiske overvejelser bag excerperingen af moderne importord”. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense, 15-29.

Andersen, Margrethe Heidemann (2019). ”Moderne importord i danske aviser”. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense, 33-61.

Andersen, Margrethe Heidemann (2019). ”Moderne importord i retskrivningsordbøgerne”. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense, 185-198.

Andersen, Margrethe Heidemann (2019): ”Særskrivningsfejl blandt moderne importord”. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense, 297-305.

Andersen, Margrethe Heidemann (2019). “Afløsningsord eller direkte lån?” I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense, 309-351.

Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (2019): ”Det danske sprog skal såmænd nok overleve. MiD-projektets konklusioner”. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jarvad, Pia (red.). Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018. Sprognævnets Konferenceserie 6. Bogense, 381-38

2018

Andersen, Margrethe Heidemann (2018): ”Yes, det er coolt. Om påvirkning af dansk ordforråd fra andre sprog”.

Andersen, Margrethe Heidemann (2018): ”Om afledningerne -agtig og –ish”. Nyt fra Sprognævnet, (3), 2-5.

Andersen, Margrethe Heidemann (2018). ”Dansk ordimport – pauseskærm eller screensaver”. Nyt fra Sprognævnet, (2), 2-10.

Andersen, Margrethe Heidemann (2018): ”Alzheimers syge, alzheimers syge – eller blot alzheimer?”. Nyt fra Sprognævnet, (3), 8-9.

2017

Andersen, Margrethe Heidemann (red.): Sprogbrug i de nye medier. 3. symposium om sprogbrug og interaktion i de nye medier. Frederiksberg 27. april 2016. Sprognævnets konferenceserie 5.

Andersen, Margrethe Heidemann, Ken Ramshøj Christensen, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen  & Marianne Rathje (red.): Nys 52-53. Nydanske sprogstudier.

Andersen, Margrethe Heidemann (2017). Sprognormer på nettet. I: Hansen, Inger Schoonderbeek, Tina Thode Hougaard & Kathrine Thisted Petersen (red.): 16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet, s. 75-90.

Andersen, Margrethe Heidemann (2017). Flæskesøndag, skomagermandag, hvidetirsdag – og askeonsdag, skærtorsdagssuppe og langfredags væde. Nyt fra Sprognævnet 2017/2.

Andersen, Margrethe Heidemann, Gisle Andersen, Jørgen Nørby Jensen, Ola Karlsson & Ole Kristian Våge(2017). Nyord i skandinaviske sprog. Språk i Norden, s. 94-110.

2016

Andersen, Margrethe Heidemann, Ken Ramshøj Christensen, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen & Marianne Rathje (red.): Nys 50.

Andersen, Margrethe Heidemann, Ken Ramshøj Christensen, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen & Marianne Rathje (red.): Nys 51.

Andersen, Margrethe Heidemann (2016). Compound errors in the new media and in the schools. I: Carmen Spiegel & Daniel Gysin (red.): Jugendsprache in Schule, Medien und Alltag. Frankfurt am Main. Peter Lang GmbH, s. 139-148.

Andersen, Margrethe Heidemann, Jørgen Nørby Jensen & Anita Ågerup Jervelund: Fordele og ulemper ved løbende opdatering af den digitale Retskrivningsordbog. I: Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.): Nordiske Studier i Leksikografi 13: Rapport fra 13. konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. maj 2015, København: Københavns Universitet, 65-77.

Andersen, Margrethe Heidemann (2016). Afvigelser fra Retskrivningsnormen på blog.dk. Hvornår og hvorfor? RASK  International Journal of Language  and Communication 44, 109-126.

Andersen, Margrethe Heidemann (2016). Om bogstavet x. Nyt fra Sprognævnet 2016/3.

Andersen, Margrethe Heidemann (2016). Smiley. I: Laurids Kristian Fahl m. fl. (red.): EDO : Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth  på 70-årsdagen 2. maj 2016. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 181-183.

2015

Andersen, Margrethe Heidemann, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen, Janus Mortensen & Marianne Rathje (red.): Nys 48.

Andersen, Margrethe Heidemann, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen, Janus Mortensen & Marianne Rathje (red.): Nys 49.

Andersen, Margrethe Heidemann (2015). Særskrivningsfejl i de nye medier og i skolen. I: Dorthe Duncker, Eva Skafte Jensen & Ole Ravnholt (red.): Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-års-dagen. Frederiksberg. Dansk Sprognævn, 21-30.

Andersen, Margrethe Heidemann (2015). Fra Du er fyret! Til Du er sindet! Nyt fra Sprognævnet 2015/2 .

Andersen, Margrethe Heidemann. (2015). Digital mobning. Nyt fra Sprognævnet 2015/4.

2014

Andersen, Margrethe Heidemann, Pia Jarvad & Jørgen Nørby Jensen (red.): Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5. og 6. november. Frederiksberg. Dansk Sprognævn. 168 sider.

Andersen, Margrethe Heidemann (2014): Særskrivningsfejl blandt uetablerede sammensætninger i moderne dansk. I: Margrethe Heidemann Andersen, Pia Jarvad & Jørgen Nørby Jensen (red.): Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5. og 6. november. Frederiksberg. Dansk Sprognævn, s. 65-78.

Andersen, Margrethe Heidemann (2014). Sammensætninger med forstærkende førsteled. Nyt fra Sprognævnet 2014/3.

Andersen, Margrethe Heidemann, Jørgen Nørby Jensen & Anita Ågerup Jervelund (2014): Kommentar til Sven Tarp. Retskrivningsordbog på godt og ondt. LexicoNordica 21, 195-213.

Andersen, Margrethe Heidemann (2014). De ringer – vi svarer. Stadigvæk. Publiceret 1. oktober.

2013

Andersen, Margrethe Heidemann (2013). Bindestregsændringer i Retskrivningsordbogen 2012. Nyt fra Sprognævnet 2013/1.

Andersen, Margrethe Heidemann (2013). Superligakager. Om muffins, macarons, whoopies og andre kager. Nyt fra Sprognævnet 2013/2.

Andersen, Margrethe Heidemann (2013). Odør eller odeur. Om skrivemåden af odeur og andre franske låneord i dansk. Nyt fra Sprognævnet 2013/3.

Andersen, Margrethe Heidemann (2013). Holger Fortolker, klogeåge og Bikerjens – eller er det Biker-Jens? Nyt fra Sprognævnet 2013/4.

2012

Andersen, Margrethe Heidemann, Anita Ågerup Jervelund, Jørgen Nørby Jensen & Jørgen Schack: Retskrivningsordbogen, 4. udgave. Dansk Sprognævn Alinea A/S. 1056 sider.

Andersen, Margrethe Heidemann (2012). Speltmor, curlingmor og andre mødre. Nyt fra Sprognævnet 2012/2.

Andersen, Margrethe Heidemann Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012. De principielle ændringer. 

2011

Andersen, Margrethe Heidemann & Jørgen Nørby Jensen (red.): Nye ord. København 12.-13. april 2011.  Sprognævnets konferenceserie 1. Dansk Sprognævn. 132 sider.  

Andersen, Margrethe Heidemann & Philip Diderichsen (2011). Sjældne og sære sammensætninger. NyS 41. Dansk Sprognævn, 40-65.

Andersen, Margrethe Heidemann (2011). Leksikaliserede sammensætninger – om særskrivninger og sammensætninger i moderne dansk. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jørgen Nørby Jensen (red.): Nye ord. København 12.-13. april 2011.  Sprognævnets konferenceserie 1. Dansk Sprognævn, 119-132.

Andersen, Margrethe Heidemann (2011). Særskrivning og sammenskrivning i dansk. I: 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus. Aarhus Universitet, 43-54.

2010

Andersen, Margrethe Heidemann (2010). At tale integreret. Klumme i Jyllands-Posten 25.9.

Andersen, Margrethe Heidemann (2010). Kluddermikkel, tudemarie, pernittengryn og brianfraktur. Nyt fra Sprognævnet 2010/4.

Andersen, Margrethe Heidemann (2010). Sjuskedorte, fjollefrederik og skvatmikkel. Klumme i Jyllands-Posten 13.2.2010.

2009

Andersen, Margrethe Heidemann (2009). Om særskrivning, sammenskrivning og brugen af bindestreg i moderne importord. Nyt fra Sprognævnet 2009/4.

2008

Andersen, Margrethe Heidemann & Jørgen Nørby Jensen (red.) (2008): Bag ordene. Festskrift til Ole Ravnholt i anledning af 60-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 41. 139 sider.

Andersen, Margrethe Heidemann, Jakob Halskov & Jørgen Nørby Jensen (2008). Søg og du skal finde! En undersøgelse af Retskrivningsordbogen på nettet. I: Andersen, Margrethe Heidemann & Jørgen Nørby Jensen (red.): Bag ordene. Festskrift til Ole Ravnholt i anledning af 60-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 41, s. 34-55.

Andersen, Margrethe Heidemann og Pia Jarvad (2008). Tilpasning af engelske importord i dansk skriftsprog. I: Helge Omdal & Helge Sandøy (red.): Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. Bind 8 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus Forlag. Oslo. 105-124.

Andersen, Margrethe Heidemann & Marianne Rathje (2008) Siger danskerne et fancy eller et fancyt bælte? Tilpasning af importord i dansk talesprog I: Pia Jarvad & Helge Omdal (red.): Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Bind 7 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus Forlag. Oslo. 9-26.

2007

Andersen, Margrethe Heidemann, Jørgen Nørby Jensen, Marianne Rathje og Jørgen Schack (red.) (2007): Ved lejlighed. Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 39. Dansk Sprognævn. København. 201 sider.

Andersen, Margrethe Heidemann (2007). Come on, let’s play some matador. I: Andersen, Margrethe Heidemann, Jørgen Nørby Jensen, Marianne Rathje og Jørgen Schack (red.): Ved lejlighed. Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 39. Dansk Sprognævn. København, 51-62.

Andersen, Margrethe Heidemann (2007). Tilpasning af engelske lån i dansk tale- og skriftsprog. Nyt fra Sprognævnet 2007/4.

Andersen, Margrethe Heidemann (2007). Fonologisk og morfologisk tilpasning af importord i dansk talesprog. I: Vibeke Sandersen & Jørgen Schack (red.): Dansk Sprognævn – godt og vel 50 år efter. Dansk Sprognævns skrifter 40. Dansk Sprognævn, 22- 36.

2006

Andersen, Margrethe Heidemann (2006). Engelsk – et spørgsmål om magt? I: Nysprog nu. Modersmål-Selskabets Årbog 2006. C.A. Reitzels Forlag., 123-127.

2005

Andersen, Margrethe Heidemann & Marianne Rathje. (2005). Fuck, sgu og sørme. Bandeord og andre kraftudtryk i tre generationer. Nyt fra Sprognævnet. 2005/2.

2004

Andersen, Margrethe Heidemann (2004). Engelsk i dansk. Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt? Dansk Sprognævns skrifter 34. 254 sider.

Andersen, Margrethe Heidemann, Erik Hansen, Pia Jarvad & Jørgen Schack (2004): Dansk fra skandinavismen til i dag. I: Helge Sandøy & Jan-Ola Östman (red.): ”Det främmande” i nordisk sprogpolitik. Om normering av utländska ord. Bind 2 i serien Moderne importord i språka i Norden. Novus Forlag. Oslo, 142-174.

2003

Andersen, Margrethe Heidemann (2003). Fra ungdomssprog til Sprognævn. Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk. Nyt fra Sprognævnet 2003/1.

Andersen, Margrethe Heidemann (2003). Om Mujaffaspillet, Mujaffaer og Brianer. Nyt fra Sprognævnet 2003/4.

Andersen, Margrethe Heidemann (2003). Engelsk i dansk. Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt? I: Peter Widell & Mette Kunøe (red.): 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet. Aarhus, 34-42.

Andersen, Margrethe Heidemann (2003). Bopælskommune, livsstil og holdninger. Om unges holdninger til engelske lån i dansk. XCOM. Magasinet for Sprog og Kommunikation. Medlemsblad for Erhvervssprogligt Forbunds studerende, februar 2003, 4-5.

2001

Andersen, Margrethe Heidemann (2001): Score. I: Henrik Galberg Jacobsen & Jørgen Schack (red.): Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001. Dansk Sprognævns skrifter 31, 145-146.

Andersen, Margrethe Heidemann (2001). Fremmedarbejdere, gæstearbejdere, nydanskere – og perkere. Nyt fra Sprognævnet 2001/3.

Andersen, Margrethe Heidemann (2001): Techno og links: stavning og bøjning af engelske låneord i dansk. I Pia Jarvad m.fl. (red.): Sproglige åbninger. E som Erik. H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. Hans Reitzels Forlag, 417-425.

Andersen, Margrethe Heidemann (2001): Engelsk i dansk: Sproglig normering. Sprog i Norden 2001, 129-136.

Andersen, Margrethe Heidemann (2001). Køn og socialklasse. En undersøgelse af unges holdninger til engelske låneord i dansk. I: 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet. Aarhus, s. 21-28.

2000

Andersen, Margrethe Heidemann (2000). Pest og kolera. Nyt fra Sprognævnet 2000/1.

1999

Andersen, Margrethe Heidemann (1999). Pæne piger bander skam også. Samvirke 1999/6, 33-34.

1998

Andersen, Margrethe Heidemann & Vibeke Sandersen (1998). Ny språklitteratur. Danmark. Sprog i Norden 1998, 183-196.

Andersen, Margrethe Heidemann (1998). Lidt om bandeord, eder og kraftudtryk. Nyt fra Sprognævnet 1998/2.