Spring navigation over
Forside/Udgivelser/NyS

NyS, Nydanske Sprogstudier

Et sprogvidenskabeligt tidsskrift om og på dansk.
undraw_road_to_knowledge_m8s0

NyS, Nydanske Sprogstudier

NyS er et sprogvidenskabeligt tidsskrift om dansk på dansk. Redaktionen består af sprogforskere fra alle landets universiteter og fra Dansk Sprognævn. Sprognævnet er desuden forlag for tidsskriftet.

NyS er et onlinetidsskrift som ligger på www.nys.dk – her har du adgang til alle udgivne numre.

Tidsskriftet er indtil 31.12.2020 blevet udgivet på tryk. De trykte bind kan købes i boghandlen.

Hvad står der i NyS?

NyS er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Her kan du holde dig orienteret om de nyeste undersøgelser af dansk sprog og om udviklingen af sprogteorier generelt.

NyS er et af meget få dansksprogede videnskabelige tidsskrifter om sprog og sprogvidenskab, og NyS er det eneste med niveau 2 (højeste niveau) i forhold til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI). Dansk Sprognævn støtter som forlag NyS, men har ikke indflydelse på det redaktionelle indhold.

Redaktion

Læs om redaktionsgruppen på www.nys.dk.

Kontakt redaktionen på .

Indsendelse af manuskripter sker online på www.nys.dk.

Tidsskriftets engelske titel er Studies in Modern Danish.