Spring navigation over
Forside/Udgivelser/Rapporter

Rapporter og enkeltstående artikler

Her finder du rapporter og artikler mv. som Dansk Sprognævn har udgivet digitalt.
undraw_reading_list_4boi

Rapporter og enkeltstående artikler

Rapporter, analyser, artikler og ordlister udgives dels i forbindelse med Sprognævnets egne undersøgelser, dels i forbindelse med Sprognævnets rådgivning og konsulentydelser.

Læs mere om Sprognævnets rådgivning og konsulentydelser under klar kommunikation.

Find Sprognævnets rapporter og artikler herunder

NYE OG ÆLDRE DANSKE KERNEORD

April 2022

Udgivelsen Nye og ældre danske kerneord består af en artikel samt tre frekvensordlister. I artiklen præsenteres de tre frekvensordlister, to nye og en ældre. De tre ordlister er tilgængelige som søgbare pdf-filer.

Artiklen:

Nye og ældre danske kerneord. Meget hyppige ord i danske ugeblade og aviser. Af Philip Diderichsen og Jørgen Schack (artikel i pdf)

Ordlister:

RAPPORT OM SPØRGESKEMA OM BRUGEN AF ÅBNE- OG LUKKEHILSNER I E-MAIL

Januar 2020

Dansk Sprognævn har i samarbejde med universitetsforskere i efteråret 2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om hilsner i e-mail.

Artikler om undersøgelsen:

Der er planlagt yderligere udgivelser på baggrund af undersøgelsen.

Rapporten beskriver omstændighederne for undersøgelsen (udformning af spørgeskema, indhentning af besvarelser, repræsentativitet m.m.).

Læs rapporten: Rapport om spørgeskema om brugen af åbne- og lukkehilsner i e-mail.

DANSK SPROGTEKNOLOGI I VERDENSKLASSE

April 2019

Sprogteknologiudvalgets rapport er klar med forslag og anbefalinger. Udvalget blev nedsat under Dansk Sprognævn i 2018 af Kulturministeren. Se også Sprognævnets oversigt over danske sprogresurser (xslx)

Læs rapporten: Dansk Sprogteknologi i Verdensklasse.

ANALYSE AF SKATS VEJLEDNINGSMATERIALE OM TOLD OG TARIFERING

April 2018

I foråret 2017 bad Rigsrevisionen om en sproglig vurdering af SKATs vejledningsmateriale på en række toldområder. På baggrund af nævnets anbefalinger fandt Rigsrevisionen at vejledningerne har været utilstrækkelige med mistede toldindtægter til følge.

Læs rapporten: Analyse af SKATs vejledningsmateriale om told og tarifering.

SPROGARBEJDET I DANSKE KOMMUNER 2016

Maj 2017

Dansk Sprognævn har undersøgt 13 kommuners arbejde med sproget. Rapporten gengiver resultatet af en spørgeskemaundersøgelse suppleret med interviews.

Rapporten blev først publiceret på Sprognævnets hjemmeside, og i 2018 er den indarbejdet i serien Klart språk i Norden 2017.

Læs rapporten: Sprogarbejdet i danske kommuner 2016.

ANALYSE AF POLITIETS ANMELDELSESKVITTERING

Maj 2015

Rigsrevisionen har bedt Dansk Sprognævn vurdere politiets kvittering til borgere der anmelder en forbrydelse.

Læs mere i nyheden om analysen.

ANALYSE AF KOMMUNALE BORGERTEKSTER

November 2013

En analyse af udvalgte kommuners skriftlige kommunikation med borgerne i forbindelse med fejludbetaling af sociale ydelser.

Rapporten viser at de skemaer som borgerne bliver bedt om at udfylde, er vanskelige at forstå, og at der er stor spredning i kvaliteten af de breve som kommunerne skriver.

Læs rapporten: Analyse af kommunale borgertekster.

SPROGET I DR

Oktober 2009

Dansk Sprognævn har – på opfordring af DR – udarbejdet en tilstandsrapport over sproget i DR.

Læs mere i nyheden om rapporten.