Spring navigation over
Forside/Sprogets udvikling/Skrivelæring i folkeskolens yngste klasser

Skrivelæring i folkeskolens yngste klasser

Læs her om skrivelæring i AiRO-projektet rettet mod børn der synes det er svært.
undraw_studying_s3l7

Dette projekt forsøger med oplæsningsstøtte at hjælpe ordblinde børn mens de skriver.

Dansk Sprognævn deltager i projektet AiRO – det står for ”Adaptiv it-baseret børnestavning med oplæsningsstøtte – en tidlig indsats for børn i Risiko for Ordblindhed”. Projektet handler om at udvikle nye læringsmetoder til børn i risiko for ordblindhed.

Et ud af seks danske børn læser og skriver så dårligt at de kaldes “funktionelt ordblinde”. De har stor risiko for at få et liv uden uddannelse, med lange perioder i arbejdsløshed og en løn der aldrig når væsentligt over mindstelønnen. Derfor er der en kæmpe samfundsgevinst ved at finde og hjælpe dem i tide. Projekt AiRO arbejder for at hjælpe elever i 0.-1. klasse i risiko for ordblindhed.

Hvert barn får sin egen AiRO-assistent der kan tale og give dem direkte feedback for hvert bogstav de skriver. Samtidig holder AiRO øje med barnets læring og særlige udfordringer.

Et mangesidet problem kræver en tværfaglig løsning

Projektet er støttet af Innovationsfonden og udvikler IT-baserede metoder som hjælper børnene til funktionel læse- og skrivefærdighed uafhængigt af skolens ressourcer og lærernes specialviden om dysleksi.

AiRO udvikles af seniorforskere i samarbejde med virksomheder i tæt kontakt med skolesystemet. Dansk Sprognævn har ansvaret for den del af AiRO der giver eleven den mundtlige feedback. Denne del bygger på en nyudviklet talesyntese som vil opnå en hidtil ukendt grad af fonetisk præcision. Når projektet er slut, bliver talesyntesen gjort frit tilgængelig.

Sprognævnet deltager i AiRO-projektet med lingvistisk ekspertise. Vi står inde for de sprogteknologiske aspekter, dvs. skrift-til-lyd-regler og lydenes realisering i talesyntese. Kommentarer og spørgsmål der angår projektets didaktiske valg, samt samfundsmæssige og dysleksifaglige emner henviser vi til projektleder Stine Fuglsang Engmose. Hun kan nås på Twitter og Linked-in.

Projektleder: Stine Fuglsang Engmose, adjunkt, Professionshøjskolen.

Teknisk leder: Peter Juel Henrichsen, seniorforsker, Dansk Sprognævn.

Læs mere på projektets hjemmeside.

Sprogteknologi og fagsprog

Mobiltelefoner, robotter, selv biler bliver bedre og bedre til at håndtere sprog og kommunikere sprogligt. Sprognævnet interesserer sig for hvor gode de er til dansk.

undraw_robotics_kep0(2)