Spring navigation over
Forside/Skab værktøjer til bedre sprog og tekster/Husk at det er svært at lære at skrive anderledes

Husk at det er svært at lære at skrive anderledes

Det tager tid og kræver en indsats.

Husk det er svært at lære at skrive anderledes

Det er næsten altid lettere at blive ved med at gøre som man altid har gjort, end at gøre noget nyt. Det gælder også for sprogprojekter når man som medarbejder skal ændre den måde man skriver på.

Mange skrivende medarbejdere kan helt sikkert lære at skrive anderledes når de skriver på vegne af deres arbejdsplads. Men det tager tid og kræver en stor indsats fra både medarbejderen selv, ledelsen og de medarbejdere der arbejder med sprogprojektet.

Viden om hvad der forventes

Medarbejderne må vide hvad de bør gøre anderledes i deres tekster. Det kan fx dreje sig om forskellige ord de skal undgå, bestemte måder de skal strukturere informationerne i deres tekster på, eller bestemte sproglige træk de skal undgå eller anvende. Denne del af processen er formentlig den mindst tidskrævende. Men tit vil der være langt fra viden om hvordan man bør skrive, til faktisk at kunne og ville gøre det.

Evne til at gøre som der forventes

Den måde man skriver på, har man opbygget gennem et langt arbejdsliv. For mange vil det være en lang tids- og energikrævende proces at lægge de gamle vaner fra sig og begynde at skrive anderledes tekster. Derfor er det vigtigt at medarbejderne får feedback på deres tekster, og at der bliver taget hensyn til at det i en periode tager lidt længere tid at skrive tekster.

Vilje til at gøre som der forventes

Som medarbejder kan man nære stærk uvilje mod at skulle begynde at skrive anderledes. Det kan godt være at tekstkvaliteten øges set fra tekstmodtagernes synspunkt. Men den enkelte medarbejder kan føle at han eller hun bliver frataget sin faglige identitet, at teksterne bliver mindre juridisk holdbare, eller at man som medarbejder bliver tvunget til at indgå i en mere venskabelig eller ligeværdig relation med modtagerne end man har været vant til og har lyst til. Derfor er det vigtigt at ledelsen tydeligt viser at sprogprojektet er vigtigt, og at den står inde for sprogprojektets anvisninger.

Tilbage til Skab værktøjer til bedre sprog og tekster