Spring navigation over
Forside/Analyser teksterne/Opstil succeskriterier

Opstil succeskriterier

Så kan du måle effekten.

Opstil succeskriterier

Hvis man skal godtgøre at sprogprojektet har haft en effekt, må man beslutte sig for hvordan man kan påvise effekten. Her får du et par forslag til relevante succeskriterier.

Sproglige og tekstlige succeskriterier

For at undersøge effekten af sprogprojektet kan man fx

  • lave brugerundersøgelser der kan vise hvad modtagerne får ud af organisationens tekster – før og efter sprogprojektet
  • opstille mål for hvor mange brevskabeloner der skal (om)skrives i løbet af projektet
  • få professionelle sprogbrugere til at analysere kvaliteten af et udvalg af organisationens breve – før og efter sprogprojektet.

Succeskriterierne skal tilpasses efter organisationens behov og forventninger. Er ledelsen fx meget optaget af målbare størrelser, vil det være oplagt at afrapportere ændringerne i procentvise stigninger eller fald. Har man derimod behov for input til at komme videre med næste projektfase, kan det være mere givtigt at lave interviews eller fokusgrupper med tekstmodtagere der kan fortælle hvordan de opfatter organisationens tekster, eller workshops med skrivende medarbejdere om deres holdninger til organisationens tekster.

Tilbage til Analyser teksterne