Spring navigation over
Forside/Analyser teksterne/Overvej forholdet mellem standardtekst og fritekst

Overvej forholdet mellem standardtekst og fritekst

Hvad er der behov for, og hvad er hensigtsmæssigt?

Overvej forholdet mellem standardtekst og fritekst

Når man tilrettelægger et sprogprojekt, kan det være nyttigt at overveje hvordan fritekst og standardtekst skal indgå. Måske kan man tilgodese bestemte behov og skabe opbakning ved at fokusere på den ene teksttype frem for den anden, eller man kan arbejde med fritekst og skabelontekst i forskellige projektfaser.

Hvad er fritekst?

Fritekst er tekst som man skriver på egen hånd i en konkret tekst, fx analyseafsnittet i en rapport eller en e-mail.

Hvad er standardtekst?

Standardtekst er præfabrikeret tekst, fx brevskabeloner (der evt. skal udfyldes med fritekst) og klagevejledninger (der fx kopieres ind i relevante breve).
Blandt standardteksterne vil der ofte være tekster af mere eller mindre officiel karakter:

  •  Fælles, officielle tekstskabeloner er udarbejdet centralt og tilgængelige for alle relevante medarbejdere og er – i hvert fald principielt – umiddelbart til at finde og revidere.
  • Skuffeskabeloner er tekster der er udarbejdet i en bestemt sammenhæng og derefter bruges af en eller flere medarbejdere som en privat, uofficiel skabelon. De kan derfor være sværere at få adgang til og revidere.

Fordele ved fokus på fritekst

Man kan tage udgangspunkt i de skrivende medarbejderes fritekst ved at sende dem på et kursus hvor de lærer at skrive anderledes. Fordelen ved at gøre det er at man på den måde får de skrivende medarbejdere i gang med at skrive anderledes med det samme.

Fordele ved fokus på skabelontekst

Man kan også starte med organisationens skabelontekster og revidere dem før man begynder at arbejde med medarbejdernes fritekst. Fordelene kan være at medarbejderne kan se konkrete eksempler på hvordan de skal ændre deres tekster, at de oplever at de nye tekster fungerer godt i praksis og på den måde føler at sprogprojektet gør deres daglige arbejde lettere.

Medarbejdernes skuffeskabeloner kan også være værd at kigge nærmere på. En undersøgelse af hvilke skuffeskabeloner medarbejderne har liggende, kan fx vise om der er behov for at udarbejde nye, fælles skabeloner. Nye, fælles skabeloner som mange medarbejdere har et konkret behov for, kan styrke opbakningen til sprogprojektet.

Tilbage til Analyser teksterne