Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Nyt fra Sprognævnet 2022/3 er udkommet
6.10.2022

Nyt fra Sprognævnet 2022/3 er udkommet

Årets tredje nummer af Nyt fra Sprognævnet indeholder svar fra Sprognævnets spørgetelefon, omtale af nye udgivelser samt en række artikler om forskellige ord og udtryk og om den nye sprogteknologiske resurse Det Centrale Ordregister.

Artiklerne

Det Centrale Ordregister

I nummerets første artikel præsenterer Christina Dideriksen, Peter Juel Henrichsen og Thomas Widmann arbejdet med Det Centrale Ordregister – et projekt der er udført i samarbejde mellem Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab samt Center for Sprogteknologi ved Københavns Universitet. Det Centrale Ordregister (COR) er – i analogi til Det Centrale Personregister (CPR) – et register hvor alle ord i det danske sprog forsynes med et unikt COR-nummer. Det giver blandt andet mulighed for at skelne homografer (ord der har forskellige betydninger, men staves på samme måde) fra hinanden og for at automatisere indsamlingen af informationer på tværs af ordbøger. I artiklen præsenteres første del af COR-registeret, der udkom 1. oktober 2022, samt visionen for det fremtidige arbejde med COR-projektet, der forløber over tre år.

En Karen

I nummerets anden artikel af Margrethe Heidemann Andersen udfoldes udtrykket en Karen som betegnelse for en urimelig, midaldrende kvinde der brokker sig unødigt meget. Udtrykket er indlånt fra engelsk og stammer fra amerikansk meme-kultur. Det første Karen-meme opstod i 2014 og forestiller en vred, højtråbende, midaldrende, hvid middelklassekvinde der forlanger at tale med manageren. Populariteten af Karen-memes har gjort udtryk som en Karen og don’t be a Karen til en del af tale- og skriftsproget i både USA og Danmark.

En vanilje artikel

I nummerets tredje artikel undersøger Kirsten Nørgaard Nielsen hvordan ordet vanilje har fået en ny adjektivisk brug og betydning – nemlig ’almindelig’ eller ’uden specielle egenskaber’. Den nye betydning og adjektiviske brug stammer fra engelsk, hvor vanilla både kan optræde som substantiv og som adjektiv.

Hold da magle

Fjerde artikel i Nyt fra Sprognævnet handler om udtrykket hold da magle. Her undersøger Marianne Rathje hvad det betyder, hvor det kommer fra, og hvornår det er opstået.

Bidevind

I artiklen Bidevind går Margrethe Heidemann Andersen bag om det maritime udtryk bidevind og undersøger ordets betydning, udtale og ordklasse – og hvilke forskelle der tilsyneladende er mellem søfolk og landkrabbers brug af ordet.

Bag om udtrykket: tage 1 maske løs(t) af

Den sidste tager udgangspunkt i strikkejargonens udtryk om at tage en maske løs(t) af. Her udfolder Anna Sofie Hartling grammatikken bag udtrykket; om der skal -tløs, og om løs(t) optræder adverbielt eller prædikativt.

Nye udgivelser og spørgsmål og svar

I oktoberudgaven af Nyt fra Sprognævnet finder du desuden en omtale af to nye udgivelser, nemlig den digitale publikation Nye og ældre danske kerneord, af Jørgen Schack og Philip Diderichsen, der omhandler hyppigt forekommende ord i dansk, samt Marianne Rathjes bogudgivelse Sproglige tildenser, som omhandler sprogforandringer i dansk.

Nummeret giver desuden svar på to sproglige spørgsmål, nemlig om det hedder tegn til eller tegn på, og hvordan man bøjer ordet data.

Praktiske informationer

Nyt fra Sprognævnet udkommer 3 gange om året, og tidsskriftet giver et indblik i Dansk Sprognævns projekter, overvejelser og opgaver.

Nyt fra Sprognævnet er gratis og udkommer digitalt. Tilmeld dig via formularen på hjemmesiden. Så får du en e-mail 3 gange om året, dvs. hver gang der udkommer et nyt nummer.

Læs Nyt fra Sprognævnet 2022/3.

Læs tidligere numre af Nyt fra Sprognævnet.