Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Oktober 2022/Hold da magle

Hold da magle

Hvad betyder udtrykket hold da magle, og hvordan og hvornår har det fundet vej ind i det danske sprog?

Udtrykket hold da magle hører man mest i talesproget, men det findes også i skriftsproget. Her er en håndfuld eksempler fra de danske medier:

(1) Den danske komiker Thomas Warberg er ikke til at kende, efter han har tabt sig massivt. […] Heomus skriver: ‘Hold da magle!! Godt gået, Warberg …’ (bt.dk, 6.12.2017)

(2) Hold da magle! Kommunalvalget var et rødt højrehook fra Socialdemokratiet til det blå Danmark (Politiken, 26.11.2017)

(3) Jeg har meget respekt for de kvinder, der alene opdrager tre så små børn for hold da magle, hvor er man sat til dørs uden nogen former for pauser, når de er syge (seoghoer.dk, 25.4.2017)

(4) Hold da magle, hvor kan man få det sjovt, ude hvor kragerne ikke engang vender (Vi Unge, 30.9.2009)

Den alternative stavemåde hold da maule findes også, selvom den ikke er nær så udbredt:

(5) Og hold da maule, hvor har spilleglæden været enorm (gaffa.dk, 17.11.2021)

(6) Det havde jeg på ingen måde regnet med. Hold da maule (Fyens Stiftstidende, 19.10.2021)

Betydning

Udtrykket hold da magle/maule findes ikke i andre ordbøger og opslagsværker end den app der hedder Slangordbogen. Her står der at udtrykket bruges for at understrege noget man siger, og at det er synonymt med fx hold da op og hold da kæft. Hold op kan ifølge Den Danske Ordbog ’bruges for at udtrykke begejstring, forargelse eller for at understrege eller afvise en ytring, især talesprog’, fx hold da op, hvor var jeg nervøs, og hold kæft ’bruges for at udtrykke stærk forargelse, afstandtagen, overraskelse eller anden følelse’, fx hold kæft, hvor er du fin eller hold kæft, hvor er du dum at høre på. Hold da magle kan betyde det samme som de to nævnte udtryk, selvom jeg dog ikke har set/hørt det optræde med en negativ betydning, dvs. hverken som en afvisning eller en afstandtagen.

Slangordbogen bemærker desuden at det magle der findes i udtrykket, ikke har noget med magle i betydningen ’stor’ at gøre, som man bl.a. kan finde det i Ordbog over det danske Sprog, bd. 13, 1932, hvor det oplyses at magle kommer af makla/maklæ/maglæ og bruges ”i stednavne paa øerne øst for Lille Bælt og i Skaane; dels som første led, fx. Magle-bjerg, -by, -høj, -mose; dels som sidste led, fx. Herluf-, Raaby-, Ølsebymagle”. Derimod menes magle – eller maule – at stamme fra tysk halt’s Maul. Dette betyder ’hold kæft’ på tysk, og Maul betyder ’mund’ (jf. Ordbogen.com). Ordbogen.com oplyser dog at det på tysk normalt er Mund man bruger om den åbning vi spiser med, men at Maul bruges om dyrs mund og nedsættende om menneskers. Mht. det sidste gælder dette i øvrigt også kæft på dansk. Maul kan ifølge samme ordbog ligeledes betyde mule, og ordene Maul og mule er da også beslægtede (jf. Den Danske Ordbog).

Hvor og hvornår er udtrykket fra?

Hold da magle er en såkaldt eufemisme, det vil sige en omskrivning hvor man tager et ord eller udtryk der bliver opfattet som grimt eller uformelt, og laver det om så det bliver pænere. Det kender vi fx også fra bandeudtrykket for satan, der med en omskrivning bliver til for søren, og fra hold fest eller hold bøtte, der også er eufemismer af hold kæft – ligesom altså også hold da magle.

Mht. en datering af hold da magle/maule kan jeg spore det til 2006 i de danske medier (mediedatabasen Infomedia) og til 2002 i søgninger på Google. Så udtrykket går altså tilbage til nullerne i skriftsproget, og så regner man traditionelt set med at et udtryk har været lidt længere i talesproget end i skriftsproget. Der er dog noget der tyder på at hold da magle godt kunne have været noget længere tid i talesproget, eftersom flere brugere i facebookgruppen Sprogbøffer og sprogjuveler, som jeg har forelagt sagen, mener at de har kendt udtrykket siden 1970’erne. Noget som bestyrker denne formodning, er at flere påpeger at udtrykket kan være inspireret af en Olsenbandenfilm fra 1970’erne. Det drejer sig om Olsenbanden går i krig fra 1978, hvor karakteren Benny på et tidspunkt i filmen står på Amalienborg Slotsplads med en gruppe turister og kigger op på dronningens gemakker med en kikkert, mens han taler en blanding af tysk og dansk til en tysker hvis opmærksomhed han skal have afledt, så Kjeld kan stjæle vedkommendes taske. Benny er kendt for at sige hold da kæft, og det er netop hvad han siger til tyskeren: Hold da kæft, har du set? Men Benny kommer så i tanker om at det er en tysker han taler med, og ændrer det sagte til: Hold da maul, hast du gesehen? Dette citat fra Olsenbandenfilmen skulle være blevet noget af en landeplage i slutningen af 1970’erne, og det kan ikke udelukkes at det har haft noget at gøre med at hold da magle er blevet til et udtryk i dansk.