Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Vi arbejder også med / Klar kommunikation / Linksamling 27.5.2019

Linksamling

Linksamling med alle digitale kilder fra dsn.dk/sprogprojekter.

Mere inspiration til sprogprojekter

Her finder du links med mere inspiration til sprogprojekter. Alle digitale tilgængelige kilder der henvises til på siden om sprogprojekter, er samlet her i linksamlingen.

De forskellige links er samlet under overskrifterne:

Eksempler på skriveguider og sprogpolitikker

Danmarks Domstole

I 2008 lancerede Danmarks Domstole et sprogprojekt som de kaldte Sprogpolitik for Danmarks Domstole. Visionen for projektet var at kommunikationen fra Danmarks Domstole skal afspejle ”en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet.”

- og uden omsvøb tak!

Link til en komplet indskanning af Bent Møllers hæfte ”- og uden omsvøb tak!” fra 1981. Hæftet er målrettet til offentligt ansatte der vil arbejde mod at skrive mere forståeligt for borgerne. Hæftet formidler sine pointer omkring skriftlig formidling på en klar og tilgængelig måde – selvom nogle af de konkrete eksempler naturligvis er forældede efter 30 års skriftsproglig udvikling. Dansk Sprognævn har forsøgt at indhente tilladelse fra alle relevante parter til at lægge "- og uden omsvøb tak!" på nettet. Hvis man mener at offentliggørelsen af publikationen krænker ens ophavsret, bedes man kontakte adm@dsn.dk.

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen har også lanceret en politik for hvordan medarbejderne skal skrive. Politikken bygger på grundlæggende principper om at skrive korrekt og forståeligt, imødekommende og med modtageren i centrum.

Vejledning om sproget i love og andre retsforskrifter

Lovtidendeudvalget udformede i 1969 i samarbejde med Dansk Sprognævn en vejledning om sproget i love og andre retsforskrifter.

Sprogpolitik og skrivevejledning for borger.dk

Link til borger.dk's sprogpolitik og vejledning for produktion af tekster til borger.dk.

Håndbog i klarsprog for hos ansatte for Folketingets Ombudsmand

Link til en pdf-udgave af Håndbog i klarsprog for Folketingets Ombudsmand, som er skrevet af Pia Jarvad og Jørgen Schack.

Håndbøger og artikler om at planlægge og implementere sprogpolitiske projekter

Det laaange seje træk

En artikel af Louise Seest fra Domstolsstyrelsen i Nyt fra Sprognævnet fra marts 2005. Artiklen handler om arbejdet med at implementere Sprogpolitik for Danmarks Domstole i praksis.

Sprogpolitik som problemknuser

Artiklen er skrevet af Yngve Søndergaard og handler om hvordan man kan tilrettelægge et sprogpolitisk projekt.

Klar, men aldri ferdig. En praktisk veileder i klarspråksarbeid (2010)

I forbindelse med projektet Klart språk i staten har Norsk Språkråd udgivet en bog der bl.a. handler om hvordan man kan tilrettelægge sprogprojekter i det offentlige.

Klarspråk lönar sig – Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter

Håndbogen formidler en række erfaringer med sprogprojekter i den offentlige sektor i Sverige. Bogen indeholder casebeskrivelser af sprogprojekter og råd om hvordan man tilrettelægger et sprogprojekt.

Når hurraråbene har lagt sig. Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen?

Denne artikel beskriver en række værktøjer til at give et sprogprojekt en bedre chance for at slå igennem. Artiklen er skrevet af Sabine Kirchmeier-Andersen som er direktør for Dansk Sprognævn.

Effektmåling af sprogpolitiske projekter

Sprognævnets analyse af politiets anmeldelseskvittering

Dansk Sprognævn har bl.a. set på sammenhængen mellem de 3 dokumenter som en anmeldelseskvittering består af, og vurderet i hvor høj grad det vil være muligt for den forurettede borger at forstå indholdet i kvitteringen.

Læs mere i nyheden om politiets breve.

Analyse af kommunernes tekster

Rigsrevisionen bad i 2014 Sprognævnet om at foretage en analyse af udvalgte kommuners skriftlige kommunikation med borgerne i forbindelse med fejludbetaling af sociale ydelser.

Virker sprogpolitikken?

I artiklen redegør Anne Kjærgaard for de tekstlige effekter af et sprogprojekt i Københavns Kommune. Desuden diskuterer hun forklaringerne på projektets gennemslagskraft.

Mere om Sprogpolitik for Danmarks Domstole

I artiklen redegør Anne Kjærgaard for de tekstlige effekter af et sprogprojekt i Danmarks Domstole. Desuden diskuterer hun forklaringerne på projektets gennemslagskraft.

Undersøgelser af forståelsen af sprog fra det offentlige

Svære ord 2010: Undersøgelsen

Artiklen er skrevet af Randi Skovbjerg Sørensen og handler om hvordan borgerne forstår ord der bruges i tekster fra det offentlige.

Borgernes mening om det offentliges sprog 

I artiklen undersøger Ingrid Sørensen hvad modtagere af tekster fra det offentlige mener om forskellene mellem ’kancellistilstekster’ og tekster der er søgt skrevet i et mere tilgængeligt sprog.

De nordiske sprognævns klarsprogsarbejde

Særligt sprognævnene i Sverige og Norge har i mange år arbejdet med brugen af ”klarspråk” i det offentlige. For dokumenter udformet i ”klarsprog” gælder det at de er ”udformet således at modtagerne let forstår afsenderens mening og kan bruge dokumentet til det de skal første gang de læser det” (definitionen stammer fra det norske Språkrådets vejledning i klarsprog, ”Klar, men aldri ferdig” af Kvarenes m.fl.).

Klarspråk i Norge

På Språkrådets hjemmeside er der både tips og tricks til arbejdet med sprogprojekter.

Svensk Språkråds klarsprogsside

Svensk Språkråd arbejder bl.a. med at fremme klarsprog. På hjemmesiden kan du bl.a. downloade en inspirationsfolder til at arbejde med klarsprog.

Rapporter fra nordiske klarsprogskonferencer

Siden 1998 har de nordiske sprognævn hvert andet år arrangeret en klarsprogskonference i et af de nordiske lande. I forlængelse af hver konference udgives en konferencerapport. Alle rapporterne er tilgængelige på internettet.

Andre links med relevans for sprogprojekter

Sprogguide eller sprogforvirring 

Artikel af Malene Wismar om kvaliteten af et udvalg af de skriveguider der bruges i organisationer. Artiklen indeholder et link til forfatterens kandidatspeciale der danner grundlag for artiklen.

Brugen af personaer på borger.dk

En persona er en fiktiv personmodel der er lavet på baggrund af en række virkelige data. Personaen kan bruges i forbindelse med produktion af tekster. Linket beskriver brugen af personaer i forbindelse med udviklingen af borger.dk

Kommunikationsguiden

Kommunikationsguiden er udviklet af Økonomi- og Erhversministeriet. På siden kan du bl.a. få hjælp til at udarbejde en kommunikationsplan.

Til toppen af siden

 

Nyeste rapport
Dansk Sprognævn har undersøgt 13 kommuners arbejde med sproget i deres kommunikation med bogerne.
Læs mere i rapporten (pdf).