Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Politiets breve skal gøres mere forståelige
28.6.2018

Politiets breve skal gøres mere forståelige

Rigsrevisionen har bedt Dansk Sprognævn vurdere politiets kvittering til borgere der anmelder en forbrydelse. Dansk Sprognævn har bl.a. set på sammenhængen mellem de 3 dokumenter som en anmeldelseskvittering består af, og vurderet i hvor høj grad det vil være muligt for den forurettede borger at forstå indholdet i kvitteringen.

Dansk Sprognævn finder samlet set at dokumenterne i anmeldelseskvitteringen er uhomogene, til dels svære at forstå og præget af modstridende og overflødig information, hvor det er op til den forurettede selv at vurdere hvilke dele af informationen der er relevante.
Sprognævnet anbefaler bl.a. at det i højere grad vurderes hvilke informationer der er relevante for den aktuelle situation. Fx kunne politiet skelne mellem simpelt tyveri og grov vold i forbindelse med røveri. I simple sager kunne mængden af information begrænses væsentligt.
Rigspolitiet er enig med Rigsrevisionen i at anmeldelseskvitteringen er vanskelig at forstå.

Læs Sprognævnets analyse af politiets anmeldelseskvittering.

Læs rigsrevisionens og statsrevisorernes beretning.

Kontaktperson: Sabine Kirchmeier-Andersen