Spring navigation over
Forside/Eva Skafte Jensen/Eva Skafte Jensens publikationsliste

Eva Skafte Jensens publikationsliste

2022

Jensen, Eva Skafte & Jørgen Schack (2022). Perfektive participier i attributiv stilling. Diakroni og synkroni. I: Kasper Boye, Tanya Karoli Christensen, Klaus Geyer & Henrik Jørgensen (red.). Ny forskning i grammatik 29. Bogense: Dansk Sprognævn, 84-102.

Kichmeier, Sabine & Eva Skafte Jensen (2022). Gammeldags og dog moderne. Dronningens sprog. I: Lisa Stom Villadsen (red.). Dronningen Taler. København: Gad 21-42.

2021

Jensen, Eva Skafte (2021). Sprog forandrer sig stadig langsomt – et sprogligt tilbageblik på 2021. Nytårsklumme til lingoblog.dk.

Jensen, Eva Skafte (2021). Et system i stadig bevægelse. Pronominalkasus i dansk. Danske Studier 2021, 45-71.

Rathje, Marianne, Tina Thode Hougaard & Eva Skafte Jensen (2021): ”E-mailhilsner: Relation, variation og akkommodation”, i: Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, vol. 13.

Redaktionelt arbejde

Andersen, Margrethe Heidemann & Eva Skafte Jensen, red. (2021). Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021. Dansk Sprognævns skrifter 52. Bogense: Dansk Sprognævn.

Bjerring-Hansen, Jens, Simon Skovgaard Boeck & Eva Skafte Jensen, red. (2021). Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen. Universitets-Jubilæets danske Samfund.

2020

Jensen, Eva Skafte (2020). Historisk lingvistik og sproghistorie. Studier i Nordisk 2012-2015. 87-109.

Jensen, Eva Skafte. (2020). Corona mig her, corona mig der – et sprogligt tilbageblik på 2020. Nytårsklumme til lingoblog.dk.

Heltoft, Lars, Eva Skafte Jensen, Ida Elisabeth Mørch & Jørgen Schack (2020). Grammatiske termer. Dansk Sprognævns skrifter 50.

Jensen, Eva Skafte. (2020). Anmeldelse af ”Norsk Språkhistorie IV. Tidslinjer”. Agnete Nesse (red.). Oslo: Novus Forlag 2018. I Maal og Minne 2020(2), 183-196.

Jensen, Eva Skafte, Tina Thode Hougaard & Marianne Rathje (2020). Hilsner i e-mails – forkortede og ikke-forkortede hilsner. Nyt fra Sprognævnet, september 2020.

Petersen, Jan Heegård, Jørgen Schack & Eva Skafte Jensen (2020). Pronominalkasus i subjekt med bestemmende relativsætning. I: Sune Sønderberg Mortensen, Lars Heltoft, Maria Messerschmidt & Marie Herget Christensen (red.). Ny forskning i grammatik 27. Bogense: Dansk Sprognævn, 107-124.

Hougaard, Tina Thode, Marianne Rathje & Eva Skafte Jensen (2020). Hilsner i e-mails – sluthilsner. Nyt fra Sprognævnet, maj 2020.

Jensen, Eva Skafte & Thomas Widmann (2020). Samfundssind, nødundervisning og knækbrød. Nyt fra Sprognævnet, maj 2020.

Jensen, Eva Skafte, Tina Thode Hougaard & Marianne Rathje (2020). Rapport om spørgeskema om brugen af åbne- og lukkehilsner hilsner i e-mails.

Rathje, Marianne, Eva Skafte Jensen & Tina Thode Hougaard (2020). Hilsner i e-mails – starthilsner. Nyt fra Sprognævnet, januar 2020.

2019

Jensen, Eva Skafte. (2019). Anmeldelse af Kathrine Thisted Petersen: ”Fra gammeldansk til moderne dansk. Fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk.” København: Universitets-Jubilæets danske Samfund 2018, lingoblog.dk 23. juli 2019.

Jensen, Eva Skafte. (2019). Gitte og mig – kasus i paratagmer i moderne dansk talesprog. Danske Talesprog 19, 77-107.

Jensen, Eva Skafte. (2019). The nominal morphology of Old Danish. Lessons learned from the lemma annar ‘other/second’. In: Boeck, Simon Skovgaard & Seán Vrieland (eds.). Copenhagen Miscellaneous. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 109-125.

Jensen, Eva Skafte. (2019). Peter og mig, vi gik biografen. Paratagmer i ekstraposition i dansk. I: Merete Birkelund, Henrik Jørgensen & Sten Vikner (red.): Ny forskning i grammatik 26. Bogense: Dansk Sprognævn, 71-88.

Jensen, Eva Skafte. (2019). Et skriftsprog til enhver situation. Om at skrive på nettet og på sms. Sprog i Norden 2019, 24-35.

Schack, Jørgen, Eva Skafte Jensen & Jan Heegård Petersen (2019). Tak til alle de der gør en indsats for vores sikkerhed. Bagom dronningens kasusvalg. I: Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 17, Århus, 443-456.

Jensen, Eva Skafte, Carsten Levisen & Tina Thode Hougaard (2019). Interjections in Scandinavia and beyond: Traditions and innovations. Scandinavian Studies in Language 10 (1)Thematic issue: The Social Life of Interjections, 1-6.

Redaktionelt arbejde

Sandström, Gabriella, Ágústa Þórbergsdóttir, Anna Maria Gustafsson, Eva Skafte Jensen, Dagfinn Rødningen (2019). Sprog i Norden 2019. Tema: Språket i sociala medier.

Jensen, Eva Skafte, Carsten Levisen & Tina Thode Hougaard (red.) (2019). Scandinavian Studies in Language 10 (1)Thematic issue: The Social Life of Interjections.

2018

Jensen, Eva Skafte, Kirsten Jeppesen Kragh & Erling Strudsholm (2018).  Kasusdistribution i personlige pronomener i danske, franske og italienske paratagmer. I: Klaus Geyer, Alexandra Holsting, Peter Juul Nielsen & Uwe Kjær Nissen (red.). Ny forskning i grammatik 25. København: Dansk Sprognævn, 70-88.

Jensen, Eva Skafte. (2018). Brændt barn lugter ilde – om modulerede idiomatiske udtryk. I: Schoonderbeek, Inger, Kirsten Lyshøj & Viggo Sørensen (red.). Fraseologi – genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe. Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, 103-107.

Jensen, Eva Skafte. (2018). Arveord, låneord, fremmedord. I: Hjorth, Ebba, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen Merete K. Jørgensen og Laurids Kristian Fahl (red.). Ord for ord for ord. Dansk Sproghistorie 2. København og Århus: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag, 259-268.

Jensen, Eva Skafte. (2018). Norm, usus og korpus. Kasusvalg i paratagmer. I: Tanya K. Christensen, Christina Fogtmann, Torben Juel Jensen, Martha Sif Karrebæk, Marie Maegaard, Nicolai Pharao & Pia Quist (red.). Dansk til det 21. århundrede. København: U Press, 171-182.

Jensen, Eva Skafte. (2018).  It is me – the replacement of the nominative by the oblique form in Danish subject complements. Acta Linguistica Hafniensia 50/1, 1-21.

Redaktionelt arbejde

Kathrine Thisted Petersen. Udviklingen af inkorporation fra gammeldansk til moderne dansk – fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk. Universitets-Jubilæets danske Samfund. (som tilsyn)

Sandström, Gabriella, Ágústa Þórbergsdóttir, Anna Maria Gustafsson, Eva Skafte Jensen, Dagfinn Rødningen (red.) (2018). Sprog i Norden 2018.

2017

Jensen, Eva Skafte. (2017). Det er mig – en forskningshistorisk redegørelse for kasusvalget i ældre danske prædikativer. Danske Studier 2017, 5-26.

Jensen, Eva Skafte. (2017). Anmeldelse af Gunver Skyttes bog om Eli Fischer-Jørgensen: “ELI – 99 års opdagelsesrejse gennem livet”. Danske Studier 2017, 158-163.

Jensen, Eva Skafte. (2017). Forkortelser i Twitter. Nyt fra Sprognævnet, juni 2017, 4-9.

Jensen, Eva Skafte. (2017). Forkortelser og andre kortformer i Twitter. I: Margrethe Heidemann Andersen (red.). Sprogbrug i de nye medierSprognævnets konferenceserie 5, 45-66.

Redaktionelt arbejde

Breivik, Torbjørg, Jóhannes Sigtryggsson, Eva Skafte Jensen, Gabriella Sandström & Anna Maria Gustafsson (red.) (2017). Sprog i Norden 2017. Tema: Språkforståelse i mangespråklige samfunn i Norden.

2016

Kirchmeier, Sabine & Eva Skafte Jensen (2016). Nordisk sprogforståelse og kommunikationsstrategier. Sprog i Norden 2016, 61-77.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Ordklassepotentiale. I: Christensen, Marie Herget, Lars Heltoft, Eva Skafte Jensen, Sune Sønderberg Mortensen, Peter Juul Nielsen & Jan Heegård Petersen (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 23. København: Dansk Sprognævn, 93-107.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Se mor kun med venstre hånd. Om forvaltningen af deiksis i sms. RASK – International Journal of Language and Communication, Vol. 44, Summer 2016, 35-55.

Jensen, Eva Skafte, Kirsten Jeppesen Kragh & Erling Strudsholm (2016). Åbninger og lukninger i e-mailkorrespondance i fire sprog. Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, special issue 1: 119-139.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Selvert. I: Fahl, Laurids Kristian mfl. (red.). Ebbas Danske Ordbog (EDO). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 172-175.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Den der skriver d i mand. Nyt fra Sprognævnet, marts 2016, 1-4.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Changes in the properties of the noun in Danish – evidence from the indefinite article. In: Vikner, Sten, Henrik Jørgensen & Elly van Gelderen (eds.). Let us have articles betwixt us – Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood. Århus: Dept. of English, School of Communication & Culture, Aarhus University, 261-280.

Jensen, Eva Skafte. (2016). The history of nominative -er in Danish and Swedish. A case of exaptation? In: Norde, Muriel & Freek van der Velde (eds.). Exaptation & Language Change. Benjamins, 287-316.

Redaktionelt arbejde

Christensen, Marie Herget, Jan Heegård, Lars Heltoft, Eva Skafte Jensen, Sune Sønderberg Mortensen & Peter Juul Nielsen (red.) (2016). Ny forskning i grammatik 23. København: Dansk Sprognævn.

Jan Heegård Petersen. Kalasha texts – with introductory grammar. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. XXXIX. (som serieredaktør).

Breivik, Torbjørg, Jóhannes Sigtryggsson, Eva Skafte Jensen, Rickard Domeij & Anna Maria Gustafsson (red.) (2016). Sprog i Norden 2016. Tema: Forståelse og kommunikationsstrategier.

2015

Jensen, Eva Skafte. (2015). Subjektellipse eller informationsstrukturel organisering i sms. I: Schoonderbeek, Inger & Tina Thode Hougaard (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 15, Århus, 171-188.

Jensen, Eva Skafte. (2015). Underskrive og signere. Nyt fra Sprognævnet, marts 2015, 1-4.

Redaktionelt arbejde

Bentsen, Stine Evald, Per Durst-Andersen, Eva Skafte Jensen, Sune Sønderberg Mortensen & Peter Juul Nielsen (red.) (2015). Ny forskning i grammatik 22. København: Dansk Sprognævn.

Duncker, Dorthe, Eva Skafte Jensen & Ole Ravnholt (red.) (2015). Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen. Dansk Sprognævns skrifter 46.

Breivik, Torbjørg, Jóhannes Sigtryggsson, Eva Skafte Jensen, Rickard Domeij & Anna Maria Gustafsson (red.) (2015). Sprog i Norden 2015. Tema: Den nordiske Språkdeklaration.

2014

Kragh, Kirsten Jeppesen, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (2014). Med og uden subjekt. I: Henrik Jørgensen mfl. (red.): Ny forskning i grammatik 21. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 143-162.

Jensen, Eva Skafte. (2014). Fra kone til kvinde. Nyt fra Sprognævnet, maj 2014, 21-25.

Jensen, Eva Skafte. (2014). Tale er tale; skrift er skrift. Om skriftsproget i de nye medier. NyS 46, 11-38.

Redaktionelt arbejde

Sprog i Norden 2014. (sammen med Torbjørg Breivik, Anna Maria Gustafsson, Rickard Domeij & Jóhannnes Sigurðsson).

2013

Jensen, Eva Skafte. (2013). Stress distribution in NP’s with predeterminant sådan in Danish. In: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (eds.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits (= Copenhagen Studies in Language 43). Frederiksberg: Samfundslitteratur Press, 89-102.

Jensen, Eva Skafte. (2013). Ordklasseproblemer, tilfældet sådanLexicoNordica 20. Leksikografi og lingvistik i Norden. Nordisk Forening for Leksikografi, 55-74.

Jensen, Eva Skafte. (2013). Af de store blege gule. I: Borchmann, Simon, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard, Ole Togeby & Peter Widell (red.). Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen. Århus: Aarhus Universitet, 299-312.

Redaktionelt arbejde

Jakobsen, Lisbeth Falster, Kirsten Jeppesen Kragh, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (red.) (2013). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 20. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2012

Jensen, Eva Skafte. (2012). Markedness, participation and grammatical paradigms. Jakobson and Hjelmslev revisited. Nordic Journal of Linguistics 35/2, 145-168.

Jensen, Eva Skafte. (2012) At have eller ikke have. Trykfordeling i sætninger med har og negation. I: Holsting, Alexandra mfl. (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 19. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 83-103.

Jensen, Eva Skafte. (2012).  Trykfordelingens implikaturer. Betydningsbærende og meningsbærende tryk. NyS 42, 116-147.

2011

Jensen, Eva Skafte. (2011). Nominativ i gammelskånsk – afvikling og udviklinger. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund & Syddansk Universitetsforlag. Doktorafhandling.

Jensen, Eva Skafte. (2011). ‘Vi tror. Også på lærerne.’ Syntaks og betydning. Mål & Mæle 34/2, 30-32.

Jensen, Eva Skafte. (2011).  Antagelser om fokus. Skitse til et forskningsprojekt. Durst-Andersen, Per & Henrik Høeg Müller (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 18. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 105-121.

Jensen, Eva Skafte. (2011). Er subjektet virkelig antifokus? I: Schoonderbeek, Inger & Peter Widell (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 13 Århus, 165-175.

Jensen, Eva Skafte. (2011).  Et hamster. Nyt fra Sprognævnet, marts 2011, 1-5.

2010

Jensen, Eva Skafte. (2010).  Selv-studier. I: Fernandez, Susana, Helle Dam-Jensen, Lotte Dam & Merete Birkelund (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 17. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 47-65.

2009

Jensen, Eva Skafte. (2009). Adressere: om betydningsvarianter og mulige nydannelser. Nyt fra Sprognævnet, sept. 2009, 1-6.

Jensen, Eva Skafte. (2009).  Drivkræfter for ændringer i sproget. I: Schoonderbeek, Inger & Peter Widell (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 12. Århus, 185-196.

Jensen, Eva Skafte. (2009). Homografi gør dårlige vittigheder. I: Farø, Ken mfl. (red.): Sprogvidenskaben i glimt, 263-267.

Jensen, Eva Skafte. (2009). Markeret hvad angår hvad? Om markerethedsteori i grammatikken. I: Jakobsen, Lisbeth Falster, Hanne Jansen, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 16. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 171-190.

Jensen, Eva Skafte. (2009). Context sensitive changes. The development of the affirmative markers godt ‘good’ and vel ‘well’ in Danish. Studies in Pragmatics. Amsterdam: Elsevier, 64-79.

Redaktionelt arbejde

Therkelsen, Rita & Eva Skafte Jensen (red.) (2009). Dramatikken i Grammatikken. Roskilde: Roskilde Universitetscenter.

Jakobsen, Lisbeth Falster, Hanne Jansen, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (red.) (2009). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 16. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2008

Jensen, Eva Skafte. (2008). Formel stil som ideal blandt unge. Nyt fra Sprognævnet, sept. 2008, 8-10.

Jensen, Eva Skafte. (2008). Grammatiske regler i konflikt. I: Pedersen, Michael Svendsen & Hartmut Haberland (red.). Sprogliv – Sprachleben. Festskrift – Festschrift Karen Sonne Jakobsen. Roskilde Universitetscenter & Institut for Kultur og Identitet, 7-15.

Redaktionelt arbejde

Torben Juel Jensen. Betingelse, generalisering og realitet – hvis-konstruktioner i dansk talesprog. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. XXXIII. (som serieredaktør).

2007

Jensen, Eva Skafte. (2007). Der var engang en mand – om markeret og umarkeret artikelbrug i moderne dansk og gammeldansk. I: Jørgensen, Henrik & Peter Widell (red.). Det bedre argument. Festskrift til Ole Togeby. Århus: Forlaget Wessel & Huitfeldt, & Nordisk Institut, 299-320.

Jensen, Eva Skafte. (2007). Imperativens telicitet. I: Widell, Peter & Ulf Dalvad Berthelsen (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 11. Århus: Aarhus Universitet, 134-143.

Jensen, Eva Skafte. (2007). Om udviklingen af den ubestemte artikel i dansk. I: Birkelund, Merete, Susana S. Fernández, Alexandra Kratschmer & Henning Nølke (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 14. Syddansk Universitetsforlag, 145-162.

Jensen, Eva Skafte. (2007). når vi vakler i troen / på at være velsignet. Nærsproglig analyse af et digt af Søren Ulrik Thomsen. Danske Studier 2007. København: UJdS & Videnskabernes Selskab, 43-69.

Jensen, Eva Skafte. (2007). Negationer med kompleks semantik i polyfonisk belysning. I: Therkelsen, R., N. M. Andersen & H. Nølke (red.). Sproglig Polyfoni. Tekster om Bachtin og ScaPoLine. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 261-282.

2006

Jensen, Eva Skafte. (2006). ‘Egentlig’ og ‘faktisk’ og to slags spørgsmål polyfoniteoretisk anskuet. I: Therkelsen, Rita, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (red.). Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer 6, marts 2006, 27-52.

Jensen, Eva Skafte. (2006). Hvis børn er det egentlig? Om relativsætninger, bestemthed mm. i Skånske Lov i ældre middeldansk. I: Durst-Andersen, Per, Lisbeth Falster Jakobsen, Hanne Jansen, Johan Pedersen & Erling Strudsholm (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 13. Syddansk Universitetsforlag, 97-114.

Jensen, Eva Skafte. (2006). Far thæn man kunu ær børn hafwær – on the use of demonstratives, nouns and articles in the Scanic Law of Old Danish. Amsterdamer Beiträge zur ältere Germanistik 62, 123-149.

2005

Jensen, Eva Skafte. (2005). når vi vakler i troen / på at være velsignet – om opretholdelsen af flertydighed i lyrik illustreret ved polyfoniteoretiske analyser af et digt af Søren Ulrik Thomsen. I: Therkelsen, Rita, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (red.). Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer 2, marts 2005, 65-95.

Jensen, Eva Skafte. (2005). Thi, thi, thi og fordi. Fra pronomen til kausale konnektiver. I: Cramer, Jens, Mette Kunøe & Ole Togeby (red.). Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi. Festskrift til Peter Widell. Århus: Wessel og Huitfeldt, 149-159.

Redaktionelt arbejde

Boye, Kasper, Lars Heltoft, Anne Jensen, Eva Skafte Jensen & Rita Therkelsen (red.) (2005). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 12. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2004

Jensen, Eva Skafte. (2004). Kanoniske og ikke-kanoniske nominalsyntagmer i moderne dansk. I: Jensen, Bente Lihn, Iørn Korzen & Henrik Høeg Müller (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 11 (= RASK Supplement 16). Syddansk Universitetsforlag, 157-180.

Jensen, Eva Skafte. (2004). Det kohæsive kasussystem i gammeldansk. I: Duncker, Dorthe (red.). Studier i Nordisk 2002-2003. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København, 119-145.

Redaktionelt arbejde

Fortescue, Michael, Eva Skafte Jensen, Jens Erik Mogensen & Lene Schøsler (red.) (2005). Historical Linguistics 2003. Selected papers from the 16. International Conference on Historical Linguistics, Copenhagen. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

2003

Jensen, Eva Skafte. (2003). Case in Middle Danish. A double content system. In: Blake, Barry & Kate Burridge (eds.). Historical Linguistics 2001. Selected papers from the 15. International Conference on Historical Linguistics, Melbourne. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 221-236.

2002

Jensen, Eva Skafte. (2002). Historisk lingvistik. Nys 31. København: Akademisk Forlag, 7-32.

Jensen, Eva Skafte. (2002). Kasus i gammeldansk. I: Andersen, Hanne Leth, Kjær Jensen & Henning Nølke (red.). Ny forskning i Grammatik. Fællespublikation 9 (= RASK Supplement 13). Odense universitetsforlag, 161-183.

Jensen, Eva Skafte. (2002). Hvordan bliver et sætningsadverbial til et sætningsadverbial? I: Kristensen, Kjeld (red.). Studier i Nordisk 2000-2001. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København, 31-50.

Jensen, Eva Skafte. (2002). On the Development of Danish Sentence Adverbials. In: Jansen, Hanne, Paola Polito, Lene Schøsler & Erling Strudsholm (a cura di). L’infinito & oltre. Omaggio a Gunver Skytte. Odense: Odense University Press, 463-480.

2001

Jensen, Eva Skafte. (2001). Udforskningen af kasussystemet i ældre middeldansk – a case of squinting grammar? I: Widell, Peter & Mette Kunøe (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 8. Århus: Aarhus Universitet, 171-179.

Jensen, Eva Skafte. (2001). Om subjektivitet som motivation for sproglig forandring. I: Jarvad, Pia, Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund & Ole Togeby (red.). Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen. København: Reitzel, 194-204.

2000

Jensen, Eva Skafte. (2000). Sætningsadverbialer og topologi med udgangspunkt i de konnektive adverbialer. I: Nørgård-Sørensen, Jens, Per Durst-Andersen, Lotte Jansen, Bente Lihn Jensen & Johan Pedersen (red.). Ny forskning i Grammatik. Fællespublikation 7 (= RASK Supplement 11). Odense universitetsforlag, 141-154.

Jensen, Eva Skafte. (2000). Danske sætningsadverbialer og topologi i diakron belysning. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

1999

Jensen, Eva Skafte. (1999). Mr. Bean i tale og skrift. I: Widell, Peter & Mette Kunøe (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 7. Århus: Aarhus Universitet, 225-232.

Jensen, Eva Skafte. (1999). Ekstralingvistiske faktorer og sproglige udtryk. I: Skytte, Gunver, Iørn Korzen, Paola Polito & Erling Strudsholm (red.). Tekststrukturering på italiensk og dansk. Resultater af en komparativ undersøgelse / Strutturazione testuale in italiano e in danese. Risultati di una indagine comparativa. København: Museum Tusculanum, 119-152.

1997

Jensen, Eva Skafte. (1997). Modalitet og dansk. NyS 23. København: Dansklærerforeningen, 9-24.

Jensen, Eva Skafte. (1997). Godt og gerne – modalitet og polaritet. I: Widell, Peter & Mette Kunøe (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 6. Århus: Aarhus Universitet, 154-164.

1995

Jensen, Eva Skafte. (1995). Neksusadverbialets placering i ledsætninger. NyS 20. København: Dansklærerforeningen, 77-90.