Spring navigation over
Forside/Eva Skafte Jensen/Eva Skafte Jensens publikationsliste

Eva Skafte Jensens publikationsliste

2024

Schack, Jørgen & Eva Skafte Jensen (2024): Stærke participier i attributiv stilling – en leksikografisk udfordring. I: Louise Holmer, Greta Horn, Hans Landqvist, Pär Nilsson, Eva Nordgren & Emma Sköldberg (red.). Nordiska studier i lexikografi 16. Rapport från 16:e konferensen om lexikografi i Norden. Lund 27–29 april 2022. Lund & Göteborg: Nordiska Föreningen för Lexikografi. 309-320.

Jensen, Eva Skafte (2024): What’s in an -n? The reinterpretation of perfect participle -n in Danish. In: Peter Juul Nielsen and María Sol Sansiñena (eds.). Indexicality. The Role of Indexing in Language Structure and Language Change. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 377. Berlin: De Gruyter Mouton, 259-282.

2023

Jensen, Eva Skafte (2023). Hvid januar. Nyt fra Sprognævnet, maj 2023.

Jensen, Eva Skafte (2023). Sex og seksualitet. Nyt fra Sprognævnet, maj 2023.

Jensen, Eva Skafte (2023). Danish. In Kürschner, S. & Dammel, A. (Eds.), the Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Oxford University Press Danish | Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Schack, Jørgen & Eva Skafte Jensen (2023). Uden og med -t. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig og –lig. I: Kirstine Boas, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard & Ea Lindhardt Overgaard. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 19, Århus, 281-291.

Hougaard, Tina Thode, Eva Skafte Jensen, Marianne Rathje, Camilla Wide & Jonathan White (2023). Chapter 3: Variations in opening and closing forms in email correspondence in Danish and Swedish, I: Nicole Baumgarten & Roel Vismans (eds.): It’s different with you: Contrastive perspectives on address research. John Benjamins. Amsterdam. 61-91.

Jensen, Eva Skafte & Jørgen Schack (2023). Ubøjede adverbialer uden og med -t og historien bag. I: Ny forskning i Grammatik 30. Bogense: Dansk Sprognævn, 57-73.

Jensen, Eva Skafte (2023). The perfect participle and the supine in two chronolects of Danish. I: Globe: A Journal of Language, Culture, and Communication, 40-52.

Jensen, Eva Skafte, Jørgen Schack & Jan Heegård Petersen (2023). The use of case forms in Modern Danish – an empirical study. Acta Linguistica Hafniensia 55(2), 182-215.

2022

Jensen, Eva Skafte & Jørgen Schack (2022). Perfektive participier i attributiv stilling. Diakroni og synkroni. I: Kasper Boye, Tanya Karoli Christensen, Klaus Geyer & Henrik Jørgensen (red.). Ny forskning i grammatik 29. Bogense: Dansk Sprognævn, 84-102.

Kichmeier, Sabine & Eva Skafte Jensen (2022). Gammeldags og dog moderne. Dronningens sprog. I: Lisa Stom Villadsen (red.). Dronningen Taler. København: Gad 21-42.

2021

Jensen, Eva Skafte (2021). Sprog forandrer sig stadig langsomt – et sprogligt tilbageblik på 2021. Nytårsklumme til lingoblog.dk.

Jensen, Eva Skafte (2021). Et system i stadig bevægelse. Pronominalkasus i dansk. Danske Studier 2021, 45-71.

Rathje, Marianne, Tina Thode Hougaard & Eva Skafte Jensen (2021): ”E-mailhilsner: Relation, variation og akkommodation”, i: Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, vol. 13.

Redaktionelt arbejde

Andersen, Margrethe Heidemann & Eva Skafte Jensen, red. (2021). Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021. Dansk Sprognævns skrifter 52. Bogense: Dansk Sprognævn.

Bjerring-Hansen, Jens, Simon Skovgaard Boeck & Eva Skafte Jensen, red. (2021). Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen. Universitets-Jubilæets danske Samfund.

2020

Jensen, Eva Skafte (2020). Historisk lingvistik og sproghistorie. Studier i Nordisk 2012-2015. 87-109.

Jensen, Eva Skafte. (2020). Corona mig her, corona mig der – et sprogligt tilbageblik på 2020. Nytårsklumme til lingoblog.dk.

Heltoft, Lars, Eva Skafte Jensen, Ida Elisabeth Mørch & Jørgen Schack (2020). Grammatiske termer. Dansk Sprognævns skrifter 50.

Jensen, Eva Skafte. (2020). Anmeldelse af ”Norsk Språkhistorie IV. Tidslinjer”. Agnete Nesse (red.). Oslo: Novus Forlag 2018. I Maal og Minne 2020(2), 183-196.

Jensen, Eva Skafte, Tina Thode Hougaard & Marianne Rathje (2020). Hilsner i e-mails – forkortede og ikke-forkortede hilsner. Nyt fra Sprognævnet, september 2020.

Petersen, Jan Heegård, Jørgen Schack & Eva Skafte Jensen (2020). Pronominalkasus i subjekt med bestemmende relativsætning. I: Sune Sønderberg Mortensen, Lars Heltoft, Maria Messerschmidt & Marie Herget Christensen (red.). Ny forskning i grammatik 27. Bogense: Dansk Sprognævn, 107-124.

Hougaard, Tina Thode, Marianne Rathje & Eva Skafte Jensen (2020). Hilsner i e-mails – sluthilsner. Nyt fra Sprognævnet, maj 2020.

Jensen, Eva Skafte & Thomas Widmann (2020). Samfundssind, nødundervisning og knækbrød. Nyt fra Sprognævnet, maj 2020.

Jensen, Eva Skafte, Tina Thode Hougaard & Marianne Rathje (2020). Rapport om spørgeskema om brugen af åbne- og lukkehilsner hilsner i e-mails.

Rathje, Marianne, Eva Skafte Jensen & Tina Thode Hougaard (2020). Hilsner i e-mails – starthilsner. Nyt fra Sprognævnet, januar 2020.

2019

Jensen, Eva Skafte. (2019). Anmeldelse af Kathrine Thisted Petersen: ”Fra gammeldansk til moderne dansk. Fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk.” København: Universitets-Jubilæets danske Samfund 2018, lingoblog.dk 23. juli 2019.

Jensen, Eva Skafte. (2019). Gitte og mig – kasus i paratagmer i moderne dansk talesprog. Danske Talesprog 19, 77-107.

Jensen, Eva Skafte. (2019). The nominal morphology of Old Danish. Lessons learned from the lemma annar ‘other/second’. In: Boeck, Simon Skovgaard & Seán Vrieland (eds.). Copenhagen Miscellaneous. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 109-125.

Jensen, Eva Skafte. (2019). Peter og mig, vi gik biografen. Paratagmer i ekstraposition i dansk. I: Merete Birkelund, Henrik Jørgensen & Sten Vikner (red.): Ny forskning i grammatik 26. Bogense: Dansk Sprognævn, 71-88.

Jensen, Eva Skafte. (2019). Et skriftsprog til enhver situation. Om at skrive på nettet og på sms. Sprog i Norden 2019, 24-35.

Schack, Jørgen, Eva Skafte Jensen & Jan Heegård Petersen (2019). Tak til alle de der gør en indsats for vores sikkerhed. Bagom dronningens kasusvalg. I: Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 17, Århus, 443-456.

Jensen, Eva Skafte, Carsten Levisen & Tina Thode Hougaard (2019). Interjections in Scandinavia and beyond: Traditions and innovations. Scandinavian Studies in Language 10 (1)Thematic issue: The Social Life of Interjections, 1-6.

Redaktionelt arbejde

Sandström, Gabriella, Ágústa Þórbergsdóttir, Anna Maria Gustafsson, Eva Skafte Jensen, Dagfinn Rødningen (2019). Sprog i Norden 2019. Tema: Språket i sociala medier.

Jensen, Eva Skafte, Carsten Levisen & Tina Thode Hougaard (red.) (2019). Scandinavian Studies in Language 10 (1)Thematic issue: The Social Life of Interjections.

2018

Jensen, Eva Skafte, Kirsten Jeppesen Kragh & Erling Strudsholm (2018).  Kasusdistribution i personlige pronomener i danske, franske og italienske paratagmer. I: Klaus Geyer, Alexandra Holsting, Peter Juul Nielsen & Uwe Kjær Nissen (red.). Ny forskning i grammatik 25. København: Dansk Sprognævn, 70-88.

Jensen, Eva Skafte. (2018). Brændt barn lugter ilde – om modulerede idiomatiske udtryk. I: Schoonderbeek, Inger, Kirsten Lyshøj & Viggo Sørensen (red.). Fraseologi – genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe. Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, 103-107.

Jensen, Eva Skafte. (2018). Arveord, låneord, fremmedord. I: Hjorth, Ebba, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen Merete K. Jørgensen og Laurids Kristian Fahl (red.). Ord for ord for ord. Dansk Sproghistorie 2. København og Århus: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag, 259-268.

Jensen, Eva Skafte. (2018). Norm, usus og korpus. Kasusvalg i paratagmer. I: Tanya K. Christensen, Christina Fogtmann, Torben Juel Jensen, Martha Sif Karrebæk, Marie Maegaard, Nicolai Pharao & Pia Quist (red.). Dansk til det 21. århundrede. København: U Press, 171-182.

Jensen, Eva Skafte. (2018).  It is me – the replacement of the nominative by the oblique form in Danish subject complements. Acta Linguistica Hafniensia 50/1, 1-21.

Redaktionelt arbejde

Kathrine Thisted Petersen. Udviklingen af inkorporation fra gammeldansk til moderne dansk – fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk. Universitets-Jubilæets danske Samfund. (som tilsyn)

Sandström, Gabriella, Ágústa Þórbergsdóttir, Anna Maria Gustafsson, Eva Skafte Jensen, Dagfinn Rødningen (red.) (2018). Sprog i Norden 2018.

2017

Jensen, Eva Skafte. (2017). Det er mig – en forskningshistorisk redegørelse for kasusvalget i ældre danske prædikativer. Danske Studier 2017, 5-26.

Jensen, Eva Skafte. (2017). Anmeldelse af Gunver Skyttes bog om Eli Fischer-Jørgensen: “ELI – 99 års opdagelsesrejse gennem livet”. Danske Studier 2017, 158-163.

Jensen, Eva Skafte. (2017). Forkortelser i Twitter. Nyt fra Sprognævnet, juni 2017, 4-9.

Jensen, Eva Skafte. (2017). Forkortelser og andre kortformer i Twitter. I: Margrethe Heidemann Andersen (red.). Sprogbrug i de nye medierSprognævnets konferenceserie 5, 45-66.

Redaktionelt arbejde

Breivik, Torbjørg, Jóhannes Sigtryggsson, Eva Skafte Jensen, Gabriella Sandström & Anna Maria Gustafsson (red.) (2017). Sprog i Norden 2017. Tema: Språkforståelse i mangespråklige samfunn i Norden.

2016

Kirchmeier, Sabine & Eva Skafte Jensen (2016). Nordisk sprogforståelse og kommunikationsstrategier. Sprog i Norden 2016, 61-77.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Ordklassepotentiale. I: Christensen, Marie Herget, Lars Heltoft, Eva Skafte Jensen, Sune Sønderberg Mortensen, Peter Juul Nielsen & Jan Heegård Petersen (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 23. København: Dansk Sprognævn, 93-107.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Se mor kun med venstre hånd. Om forvaltningen af deiksis i sms. RASK – International Journal of Language and Communication, Vol. 44, Summer 2016, 35-55.

Jensen, Eva Skafte, Kirsten Jeppesen Kragh & Erling Strudsholm (2016). Åbninger og lukninger i e-mailkorrespondance i fire sprog. Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, special issue 1: 119-139.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Selvert. I: Fahl, Laurids Kristian mfl. (red.). Ebbas Danske Ordbog (EDO). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 172-175.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Den der skriver d i mand. Nyt fra Sprognævnet, marts 2016, 1-4.

Jensen, Eva Skafte. (2016). Changes in the properties of the noun in Danish – evidence from the indefinite article. In: Vikner, Sten, Henrik Jørgensen & Elly van Gelderen (eds.). Let us have articles betwixt us – Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood. Århus: Dept. of English, School of Communication & Culture, Aarhus University, 261-280.

Jensen, Eva Skafte. (2016). The history of nominative -er in Danish and Swedish. A case of exaptation? In: Norde, Muriel & Freek van der Velde (eds.). Exaptation & Language Change. Benjamins, 287-316.

Redaktionelt arbejde

Christensen, Marie Herget, Jan Heegård, Lars Heltoft, Eva Skafte Jensen, Sune Sønderberg Mortensen & Peter Juul Nielsen (red.) (2016). Ny forskning i grammatik 23. København: Dansk Sprognævn.

Jan Heegård Petersen. Kalasha texts – with introductory grammar. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. XXXIX. (som serieredaktør).

Breivik, Torbjørg, Jóhannes Sigtryggsson, Eva Skafte Jensen, Rickard Domeij & Anna Maria Gustafsson (red.) (2016). Sprog i Norden 2016. Tema: Forståelse og kommunikationsstrategier.

2015

Jensen, Eva Skafte. (2015). Subjektellipse eller informationsstrukturel organisering i sms. I: Schoonderbeek, Inger & Tina Thode Hougaard (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 15, Århus, 171-188.

Jensen, Eva Skafte. (2015). Underskrive og signere. Nyt fra Sprognævnet, marts 2015, 1-4.

Redaktionelt arbejde

Bentsen, Stine Evald, Per Durst-Andersen, Eva Skafte Jensen, Sune Sønderberg Mortensen & Peter Juul Nielsen (red.) (2015). Ny forskning i grammatik 22. København: Dansk Sprognævn.

Duncker, Dorthe, Eva Skafte Jensen & Ole Ravnholt (red.) (2015). Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen. Dansk Sprognævns skrifter 46.

Breivik, Torbjørg, Jóhannes Sigtryggsson, Eva Skafte Jensen, Rickard Domeij & Anna Maria Gustafsson (red.) (2015). Sprog i Norden 2015. Tema: Den nordiske Språkdeklaration.

2014

Kragh, Kirsten Jeppesen, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (2014). Med og uden subjekt. I: Henrik Jørgensen mfl. (red.): Ny forskning i grammatik 21. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 143-162.

Jensen, Eva Skafte. (2014). Fra kone til kvinde. Nyt fra Sprognævnet, maj 2014, 21-25.

Jensen, Eva Skafte. (2014). Tale er tale; skrift er skrift. Om skriftsproget i de nye medier. NyS 46, 11-38.

Redaktionelt arbejde

Sprog i Norden 2014. (sammen med Torbjørg Breivik, Anna Maria Gustafsson, Rickard Domeij & Jóhannnes Sigurðsson).

2013

Jensen, Eva Skafte. (2013). Stress distribution in NP’s with predeterminant sådan in Danish. In: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (eds.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits (= Copenhagen Studies in Language 43). Frederiksberg: Samfundslitteratur Press, 89-102.

Jensen, Eva Skafte. (2013). Ordklasseproblemer, tilfældet sådanLexicoNordica 20. Leksikografi og lingvistik i Norden. Nordisk Forening for Leksikografi, 55-74.

Jensen, Eva Skafte. (2013). Af de store blege gule. I: Borchmann, Simon, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard, Ole Togeby & Peter Widell (red.). Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen. Århus: Aarhus Universitet, 299-312.

Redaktionelt arbejde

Jakobsen, Lisbeth Falster, Kirsten Jeppesen Kragh, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (red.) (2013). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 20. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2012

Jensen, Eva Skafte. (2012). Markedness, participation and grammatical paradigms. Jakobson and Hjelmslev revisited. Nordic Journal of Linguistics 35/2, 145-168.

Jensen, Eva Skafte. (2012) At have eller ikke have. Trykfordeling i sætninger med har og negation. I: Holsting, Alexandra mfl. (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 19. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 83-103.

Jensen, Eva Skafte. (2012).  Trykfordelingens implikaturer. Betydningsbærende og meningsbærende tryk. NyS 42, 116-147.

2011

Jensen, Eva Skafte. (2011). Nominativ i gammelskånsk – afvikling og udviklinger. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund & Syddansk Universitetsforlag. Doktorafhandling.

Jensen, Eva Skafte. (2011). ‘Vi tror. Også på lærerne.’ Syntaks og betydning. Mål & Mæle 34/2, 30-32.

Jensen, Eva Skafte. (2011).  Antagelser om fokus. Skitse til et forskningsprojekt. Durst-Andersen, Per & Henrik Høeg Müller (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 18. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 105-121.

Jensen, Eva Skafte. (2011). Er subjektet virkelig antifokus? I: Schoonderbeek, Inger & Peter Widell (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 13 Århus, 165-175.

Jensen, Eva Skafte. (2011).  Et hamster. Nyt fra Sprognævnet, marts 2011, 1-5.

2010

Jensen, Eva Skafte. (2010).  Selv-studier. I: Fernandez, Susana, Helle Dam-Jensen, Lotte Dam & Merete Birkelund (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 17. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 47-65.

2009

Jensen, Eva Skafte. (2009). Adressere: om betydningsvarianter og mulige nydannelser. Nyt fra Sprognævnet, sept. 2009, 1-6.

Jensen, Eva Skafte. (2009).  Drivkræfter for ændringer i sproget. I: Schoonderbeek, Inger & Peter Widell (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 12. Århus, 185-196.

Jensen, Eva Skafte. (2009). Homografi gør dårlige vittigheder. I: Farø, Ken mfl. (red.): Sprogvidenskaben i glimt, 263-267.

Jensen, Eva Skafte. (2009). Markeret hvad angår hvad? Om markerethedsteori i grammatikken. I: Jakobsen, Lisbeth Falster, Hanne Jansen, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 16. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 171-190.

Jensen, Eva Skafte. (2009). Context sensitive changes. The development of the affirmative markers godt ‘good’ and vel ‘well’ in Danish. Studies in Pragmatics. Amsterdam: Elsevier, 64-79.

Redaktionelt arbejde

Therkelsen, Rita & Eva Skafte Jensen (red.) (2009). Dramatikken i Grammatikken. Roskilde: Roskilde Universitetscenter.

Jakobsen, Lisbeth Falster, Hanne Jansen, Eva Skafte Jensen & Erling Strudsholm (red.) (2009). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 16. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2008

Jensen, Eva Skafte. (2008). Formel stil som ideal blandt unge. Nyt fra Sprognævnet, sept. 2008, 8-10.

Jensen, Eva Skafte. (2008). Grammatiske regler i konflikt. I: Pedersen, Michael Svendsen & Hartmut Haberland (red.). Sprogliv – Sprachleben. Festskrift – Festschrift Karen Sonne Jakobsen. Roskilde Universitetscenter & Institut for Kultur og Identitet, 7-15.

Redaktionelt arbejde

Torben Juel Jensen. Betingelse, generalisering og realitet – hvis-konstruktioner i dansk talesprog. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. XXXIII. (som serieredaktør).

2007

Jensen, Eva Skafte. (2007). Der var engang en mand – om markeret og umarkeret artikelbrug i moderne dansk og gammeldansk. I: Jørgensen, Henrik & Peter Widell (red.). Det bedre argument. Festskrift til Ole Togeby. Århus: Forlaget Wessel & Huitfeldt, & Nordisk Institut, 299-320.

Jensen, Eva Skafte. (2007). Imperativens telicitet. I: Widell, Peter & Ulf Dalvad Berthelsen (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 11. Århus: Aarhus Universitet, 134-143.

Jensen, Eva Skafte. (2007). Om udviklingen af den ubestemte artikel i dansk. I: Birkelund, Merete, Susana S. Fernández, Alexandra Kratschmer & Henning Nølke (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 14. Syddansk Universitetsforlag, 145-162.

Jensen, Eva Skafte. (2007). når vi vakler i troen / på at være velsignet. Nærsproglig analyse af et digt af Søren Ulrik Thomsen. Danske Studier 2007. København: UJdS & Videnskabernes Selskab, 43-69.

Jensen, Eva Skafte. (2007). Negationer med kompleks semantik i polyfonisk belysning. I: Therkelsen, R., N. M. Andersen & H. Nølke (red.). Sproglig Polyfoni. Tekster om Bachtin og ScaPoLine. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 261-282.

2006

Jensen, Eva Skafte. (2006). ‘Egentlig’ og ‘faktisk’ og to slags spørgsmål polyfoniteoretisk anskuet. I: Therkelsen, Rita, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (red.). Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer 6, marts 2006, 27-52.

Jensen, Eva Skafte. (2006). Hvis børn er det egentlig? Om relativsætninger, bestemthed mm. i Skånske Lov i ældre middeldansk. I: Durst-Andersen, Per, Lisbeth Falster Jakobsen, Hanne Jansen, Johan Pedersen & Erling Strudsholm (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 13. Syddansk Universitetsforlag, 97-114.

Jensen, Eva Skafte. (2006). Far thæn man kunu ær børn hafwær – on the use of demonstratives, nouns and articles in the Scanic Law of Old Danish. Amsterdamer Beiträge zur ältere Germanistik 62, 123-149.

2005

Jensen, Eva Skafte. (2005). når vi vakler i troen / på at være velsignet – om opretholdelsen af flertydighed i lyrik illustreret ved polyfoniteoretiske analyser af et digt af Søren Ulrik Thomsen. I: Therkelsen, Rita, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (red.). Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer 2, marts 2005, 65-95.

Jensen, Eva Skafte. (2005). Thi, thi, thi og fordi. Fra pronomen til kausale konnektiver. I: Cramer, Jens, Mette Kunøe & Ole Togeby (red.). Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi. Festskrift til Peter Widell. Århus: Wessel og Huitfeldt, 149-159.

Redaktionelt arbejde

Boye, Kasper, Lars Heltoft, Anne Jensen, Eva Skafte Jensen & Rita Therkelsen (red.) (2005). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 12. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2004

Jensen, Eva Skafte. (2004). Kanoniske og ikke-kanoniske nominalsyntagmer i moderne dansk. I: Jensen, Bente Lihn, Iørn Korzen & Henrik Høeg Müller (red.). Ny forskning i grammatik. Fællespublikation 11 (= RASK Supplement 16). Syddansk Universitetsforlag, 157-180.

Jensen, Eva Skafte. (2004). Det kohæsive kasussystem i gammeldansk. I: Duncker, Dorthe (red.). Studier i Nordisk 2002-2003. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København, 119-145.

Redaktionelt arbejde

Fortescue, Michael, Eva Skafte Jensen, Jens Erik Mogensen & Lene Schøsler (red.) (2005). Historical Linguistics 2003. Selected papers from the 16. International Conference on Historical Linguistics, Copenhagen. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

2003

Jensen, Eva Skafte. (2003). Case in Middle Danish. A double content system. In: Blake, Barry & Kate Burridge (eds.). Historical Linguistics 2001. Selected papers from the 15. International Conference on Historical Linguistics, Melbourne. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 221-236.

2002

Jensen, Eva Skafte. (2002). Historisk lingvistik. Nys 31. København: Akademisk Forlag, 7-32.

Jensen, Eva Skafte. (2002). Kasus i gammeldansk. I: Andersen, Hanne Leth, Kjær Jensen & Henning Nølke (red.). Ny forskning i Grammatik. Fællespublikation 9 (= RASK Supplement 13). Odense universitetsforlag, 161-183.

Jensen, Eva Skafte. (2002). Hvordan bliver et sætningsadverbial til et sætningsadverbial? I: Kristensen, Kjeld (red.). Studier i Nordisk 2000-2001. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København, 31-50.

Jensen, Eva Skafte. (2002). On the Development of Danish Sentence Adverbials. In: Jansen, Hanne, Paola Polito, Lene Schøsler & Erling Strudsholm (a cura di). L’infinito & oltre. Omaggio a Gunver Skytte. Odense: Odense University Press, 463-480.

2001

Jensen, Eva Skafte. (2001). Udforskningen af kasussystemet i ældre middeldansk – a case of squinting grammar? I: Widell, Peter & Mette Kunøe (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 8. Århus: Aarhus Universitet, 171-179.

Jensen, Eva Skafte. (2001). Om subjektivitet som motivation for sproglig forandring. I: Jarvad, Pia, Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund & Ole Togeby (red.). Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen. København: Reitzel, 194-204.

2000

Jensen, Eva Skafte. (2000). Sætningsadverbialer og topologi med udgangspunkt i de konnektive adverbialer. I: Nørgård-Sørensen, Jens, Per Durst-Andersen, Lotte Jansen, Bente Lihn Jensen & Johan Pedersen (red.). Ny forskning i Grammatik. Fællespublikation 7 (= RASK Supplement 11). Odense universitetsforlag, 141-154.

Jensen, Eva Skafte. (2000). Danske sætningsadverbialer og topologi i diakron belysning. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

1999

Jensen, Eva Skafte. (1999). Mr. Bean i tale og skrift. I: Widell, Peter & Mette Kunøe (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 7. Århus: Aarhus Universitet, 225-232.

Jensen, Eva Skafte. (1999). Ekstralingvistiske faktorer og sproglige udtryk. I: Skytte, Gunver, Iørn Korzen, Paola Polito & Erling Strudsholm (red.). Tekststrukturering på italiensk og dansk. Resultater af en komparativ undersøgelse / Strutturazione testuale in italiano e in danese. Risultati di una indagine comparativa. København: Museum Tusculanum, 119-152.

1997

Jensen, Eva Skafte. (1997). Modalitet og dansk. NyS 23. København: Dansklærerforeningen, 9-24.

Jensen, Eva Skafte. (1997). Godt og gerne – modalitet og polaritet. I: Widell, Peter & Mette Kunøe (red.). Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 6. Århus: Aarhus Universitet, 154-164.

1995

Jensen, Eva Skafte. (1995). Neksusadverbialets placering i ledsætninger. NyS 20. København: Dansklærerforeningen, 77-90.