Spring navigation over
Forside/Anna Sofie Hartling/Anna Sofie Hartlings publikationsliste

Anna Sofie Hartlings publikationsliste

Anna Sofie Hartlings publikationsliste

Publikationer

2023

Hvorfor tales der (stadig) dansk i Argentina? Sprog & Samfund. / Hartling, Anna Sofie. I: Nyt fra Modersmål-Selskabet, juli 2023.

Forsvar for den lange sætning. / Hartling, Anna Sofie. I: Kommunikationsforum, maj 2023.

At eller ikke at i ledsætninger indledt af konjunktion/præposition. / Hartling, Anna Sofie, Michael Nguyen & Gustav Styrbjørn Johannessen. I: Kirstine Boas, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard & Ea Lindhardt Overgaard (red.): 19. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet, 121-131.

Som som præposition? En reklassificering af som og heraf afledte konsekvenser for Dansk Sprognævns sproglige rådgivning og normering. / Nguyen, Michael & Anna Sofie Hartling. I: Ny forskning i grammatik 30, 2023, s. 150–170.

2022

Bag om udtrykket: tage 1 maske løs(t) af. / Hartling, Anna Sofie. I: Nyt fra Sprognævnet, oktober 2022.

Konjunktion eller præposition? Om nogle ledsætningsinitiale elementers ordklasse. / Nguyen, Michael & Anna Sofie Hartling. I: Ny forskning i grammatik 29. 2022. 139–155.

Udtrykket teknisk set. Det har teknisk set fået en ny betydning i dansk. / Hartling, Anna Sofie. I: Nyt fra Sprognævnet, maj 2022.

2021

Kend din leksikograf! / Hartling, Anna Sofie. I: Asgerd Gudiksen & Malene Ullerlund Madsen (red.). LEDA-Nyt nr. 72. November 2021, 26-29.

Ny forskning i grammatik 28 / Hartling, Anna Sofie, Michael Nguyen, Peter Juul Nielsen & Jørgen Schack (red.). Bogense: Dansk Sprognævn.

Den første ortografiske rettesnor for dansk – fra læsebog til ordbog: Malling (1777) på http://rohist.dsn.dk. / Hartling, Anna Sofie & Thomas Widmann. I: Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red.). 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: NORDISK, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, 8.-9. oktober 2020, 213-230.

Vores allesammens Jørgen fylder rundt, og det er vores eller vi eller os andres glade pligt at hylde ham. En undersøgelse af pronominalformernes distribution i genitivforbindelser med 1.-personspronominer i pluralis + andres i skrevet dansk.  / Hartling, Anna Sofie. I: Margrethe Heidemann Andersen & Eva Skafte Jensen (red.). Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021. Dansk Sprognævns skrifter 52, Bogense: Dansk Sprognævn, 119-133.

Bag om ordene: Samtykke og frivillighed. / Hartling, Anna Sofie. I: Nyt fra Sprognævnet, januar 2021.

2020
Dansk under påvirkning af spansk. På sporet af det spanske se i argentinadansk. / Hartling, Anna Sofie. I: NyS 58 (Nydanske Sprogstudier), 2020, s. 38-78.

Hvad hedder vi andre i genitiv? / Hartling, Anna Sofie & Jørgen Schack. I: Nyt fra Sprognævnet, september 2020.

2019
Argentinadansk svanesang? En undersøgelse af dansk talt af efterkommere af danske udvandrere til Argentina, med fokus på leksikalsk semantik og acceptabilitet og på verbets stilling i deklarativer med andet end subjekt på første plads. / Hartling, Anna Sofie. Ph.d.-afhandling. København: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

2018
Danskargentinernes særlige grammatik. / Heegård, Jan; Kühl, Karoline; Hartling, Anna Sofie. I: Mål & Mæle, nr. 3 2018, s. 18-24.

2016
Ledstilling i ledsætninger i dansk som arvesprog i Argentina: Et foreløbigt studium. / Hartling, Anna Sofie. I: Ny forskning i grammatik 23, 2016, s. 55-70.

2015

Præsentation af ROhist.dsn.dk: retskrivningsordbøger gennem historien. / Diderichsen, Philip; Hartling, Anna Sofie; Kjærgaard, Anne; Kristiansen, Anna. I: 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 2015. s. 117-126.

I ulige linje fra ‘Linje’ til ‘linje’: Og andre nedslag i Retskrivningsordbøger gennem historien. / Hartling, Anna Sofie; Diderichsen, Philip; Kjærgaard, Anne; Kristiansen, Anna. I: Rette ord: Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. red. / Dorthe Duncker; Eva Skafte Jensen; Ole Ravnholt. Dansk Sprognævn, 2015. s. 97-107.

2014
Retskrivningsordbøger gennem historien – følg retskrivningens udvikling ord for ord på http://rohist.dsn.dk. / Hartling, Anna Sofie; Diderichsen, Philip; Kjærgaard, Anne; Kristiansen, Anna. I: Nyt fra Sprognævnet, december 2014, s. 1-8.

2012
Grineren – og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse. / Hartling, Anna Sofie. I: Nyt fra Sprognævnet, marts 2012, s. 1-6.

Redigering af publikationer

2016
Language Works. Linguistic Journal. / Hartling, Anna Sofie; Nørreby, Thomas Rørbeck; Skovse, Astrid Ravn; Steensig, Jakob; Thøgersen, Jacob. I: Journal of language works, Bind Vol. 1, Nr. 1, 31.05.2016, s. 3-4.

Language Works. Sprogvidenskabeligt studentertidsskrift. / Hartling, Anna Sofie; Nørreby, Thomas Rørbeck; Skovse, Astrid Ravn; Steensig, Jakob; Thøgersen, Jacob. I: Journal of language works, Bind Vol. 1, Nr. 1, 31.05.2016, s. 1-2.

Mundtlig formidling (ekskl. undervisning)

2019
Foredrag om Ord – bøjning, dannelse og oprindelse, ”Højskoleaften”, Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole, Varde.

2018
Oplæg om XVS/XSV in Heritage Danish in Argentina, Grammar & Cognition Research Group, Universiteit van Amsterdam (i forbindelse med ph.d.-miljøskifte).

Oplæg om Word and norm in Heritage Danish in Argentina. Reporting on a lexical acceptability judgment task, Cognitive Approaches to Second Language Acquisition Research Group, Universiteit van Amsterdam (i forbindelse med ph.d.-miljøskifte).

Foredrag om En rejse til månen? Den danske udvandring til Argentina, Latinamerikansk Festival, Cinemateket, København.

2016

Poster om The ubiquitous Spanish ’se’ – Monoclausal reciprocal constructions in heritage Danish in Argentina, Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, Spanien.

Oplæg om El danés como lengua de herencia en Argentina, Across Latin America, Københavns Universitet.

Oplæg om På kanten af dansk? Dansk som arvesprog i Argentina, INSS Taler, Københavns Universitet.

2015
Oplæg om ’Ja, der er ord, jeg kan ikke huske’ – Word order in subclauses in spoken Danish in Argentina, The Sixth Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 6), Uppsala, Sverige.

Oplæg om ’Ja, der er ord, jeg kan ikke huske’. Om ledstilling i ledsætninger i dansk som arvesprog i Argentina, Grammatiknetværksmødet, Slagelse.

Oplæg om Danish in Argentina or Argentina Danish? Convergence and non-convergence in Danish spoken in Argentina, HiSoN Summer School, Metochi Study Centre, Lesbos, Grækenland (organiseret af Universiteit Leiden, Holland).

Oplæg om Danish in Argentina or Argentina Danish? Convergence and non-convergence in Danish spoken in Argentina, Copenhagen Winter School in Sociolinguistics.

Oplæg om Somewhere in between L1 and L2 Danish: Word order in spoken Danish in Argentina, The PhD Student Conference in Language and Communication, SDU, Odense.

2014
Poster om Argentina Danish. Deciphering an unknown variety and speech community, The 5th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 5), UCLA, Los Angeles.

Oplæg om Danske Stemmer i USA og Argentina, Sociolingvistisk studiekreds, Københavns Universitet.

2012
Foredrag om Gammelmodige og nye ord ved symposiet ”Omtanker om tanker” på Sygehus Lillebælt, Vejle.

2009
Foredrag om De små danske ord med den store betydning. Holdningsbiordene ’jo’, ’da’, ’vist’, ’vel’, etc. og problemerne med at oversætte dem til spansk på De Otte Dage på Højskole på Den Dansk-Argentinske Skole i Micaela Cascallares, Argentina.