Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Maj 2022/Udtrykket teknisk set. Det har teknisk set fået en ny betydning i dansk

Udtrykket teknisk set. Det har teknisk set fået en ny betydning i dansk

Hvad betyder teknisk set egentlig på dansk? Det spørgsmål fik vi for nylig i Sprognævnet, og vi kan med denne artikel svare at udtrykket er temmelig flertydigt. Indenfor de seneste 30 år er en ny brug og betydning af teknisk set opstået. Ordet teknisk har imidlertid i sig selv et bredt betydningspotentiale, og det gør det vanskeligt at holde betydningerne af teknisk set ude fra hinanden.

Udtrykket teknisk set er ikke nyt i dansk

Udtrykket teknisk set kan vi spore i hvert fald 130 år tilbage i dansk. I Ordbog over det danske Sprog (ODS), som dækker dansk i perioden 1700-1950, kan man finde fem belæg for udtrykket, det ældste fra 1890 og det yngste fra 1958 (understregningerne i artiklens eksempler er mine):

(1) Rent teknisk set er Bangs Pen vel saa snar i Vendingen som Lies, kun at den er spidsere.

(Erik Skram. 1890. Tilskueren. Opslaget IV. spids).

(2) Den franske Skyttegrav er ellers et rent Kunstværk teknisk set. Medens vor kun er en enkelt uregelmæssig Linje, var deres en Labyrint af Gange.

(Harald Nielsen (red.). 1915. Sønderjyske Soldaterbreve. Opslaget Skytte-grav).

(3) (sport:) teknisk set var Danskeren (dvs.: en bokser) absolut den bedste Mand i Ringen.

(Idrætsbladet 17.6.1925. Opslaget teknisk).

(4) (“Peder Paars”) savner de store klassiske Værkers formelle Helstøbning og (er) med sin velfortjente Glorie teknisk set . . Stykværk.

(Hans Brix. 1933-50. Analyser og Problemer, III. Opslaget Styk-værk).

(5) det teknisk set stærkere og professionelt spillende svenske hold blev tværet ud og trængt totalt i defensiven.

(Politiken 27.10.1958. Opslaget I. Defensiv, supplementsbindet).

I alle fem eksempler bruges teknisk set i betydningen ’hvad angår måden det omtalte udføres (el. er udført) på’, jf. også betydning 1, 1.a og 1.b af teknisk i Den Danske Ordbog (DDO), som dækker moderne dansk. Dette er både i dag og for 100 år siden hovedbetydningen af teknisk, svarende til hovedbetydningen af teknik: ’ofte færdigheds- eller rutinekrævende fremgangsmåde der bruges ved udførelse af en opgave’ (DDO). Der er i øvrigt en klar forbindelse til etymologien, jf. Politikens Etymologisk Ordbog og de etymologiske oplysninger i opslaget teknik i DDO: Ordet kommer af det græske ord tekhnikós ’som angår håndværk, kunst, færdighed’, som er afledt af tékhnē med betydningen ’håndværk, kunst, færdighed’.

Forskellige betydninger af teknisk set

En søgning på teknisk set i Infomedias mediearkiv på over 75 millioner artikler i den periode som arkivet primært dækker, nemlig fra 1990 til i dag, viser at udtrykket i hele perioden er anvendt i artikler om biler, skuespillere, sangere, sportsstjerner o.l. som er gode eller mindre gode teknisk set. Det er eksempler som:

(6) At være »dygtig« er intet værd i sig selv. Jeg kan stort set gøre det, der bliver sagt til mig. Jeg kan en del teknisk set, men jeg synes ikke, jeg er den, der kommer med de kreative og originale ideer.

(B.T. 4.8.1991).

Her har teknisk set en betydning lig den i eksempel (1)-(5). Man finder også udtrykket anvendt under overskrifter som Fransk frækkert (om Renault Clio, B.T., 8.6.1991) og El-bil er et spændende alternativ (Berlingske Tidende, 12.1.1992) hvor betydningen mere specifikt går på den anvendte teknologi i bilerne. Vi kunne kalde den for tandhjulsbetydningen af teknisk, og i DDO er den beskrevet sådan: ’vedr. udnyttelse af naturvidenskabelig viden til praktiske formål, ofte i form af maskiner eller andet avanceret udstyr’ (opslaget teknisk, betydning 2). Samme betydning ses i dette eksempel:

(7) Aflytning af telefonsamtaler volder teknisk set ikke de store problemer – og dermed heller ikke af ‘telefax-samtaler’.

(Politiken 19.12.1990).

Også DDO’s betydning 3 og 4 er repræsenteret i forekomsterne af teknisk set i Infomedia. Betydning 3 lyder ’som hører til et bestemt fagområde om ord og udtryk’ med underbetydningen (3.a) ’indviklet eller kun tilgængelig for folk med særlig, faglig viden’. Et eksempel på denne betydning i teknisk set er dette:

(8) Peter Jakobsen fortæller videre, at spejlet formentlig lider af den fejl, der teknisk set betegnes som sfærisk aberration.

(Politiken 7.7.1990).

Som eksempel på teknisk i betydning 4 ’vedr. den formelle eller strengt juridiske side af en sag ofte i modsætning til den reelle eller indholdsmæssige side’ kan nævnes:

(9) Da Eastern ikke har bedt om en ny tidsfrist, er der teknisk set frit slag for enhver interesseret til at opkøbe selskabet eller indgive en rekonstruktionsplan til den amerikanske konkursret på Manhattan.

(Berlingske Tidende 22.2.1990).

Som det fremgår af både henvisningerne til ordbogsopslaget i DDO og eksemplerne ovenfor, dækker teknisk et ret komplekst betydningsfelt, og der er overlap mellem betydningerne. I mange tilfælde, også i flere af eksemplerne ovenfor, kan teknisk set således tolkes på forskellige måder.

Teknisk set i en nyere betydning

Som titlen på denne artikel demonstrerer, kan teknisk set i dag også bruges i en anden betydning, nemlig omtrent ’sådan set’/’i virkeligheden’/’faktisk’. Det er altså en betydning der har en forbindelse til betydningen af udtrykket i eksempel (1)-(5), men som både semantisk og syntaktisk går på noget bredere end udførelsesmåden. Teknisk set kan nemlig i nyere tid fungere som sætningsadverbial og på den vis udsige noget om hele sætningen. ’Faktisk’-betydningen og ‑anvendelsen er for alvor vokset frem i dansk i de seneste 30 år.

Et tidligt eksempel fra Infomedia på at teknisk set ikke helt entydigt lader sig forklare med nogen af de betydninger som DDO oplister i teknisk-opslaget, er fra et interview med den amerikanske skuespiller Jack Nicholson:

(10) »Sådan er det bare,« siger Nicholson og ler. »Amerika er helt oppe på mærkerne over familiemæssige værdier nu, og hvad tror du, jeg har at sige om det?«
Nå, nå, så er vi ved at nå frem til det – den mangeårige fortaler for, at narkotika bliver lovlig, og faderen til hvad der teknisk set er to børn uden for ægteskabet …
»Nej, det er ikke det, vi er nået frem til. Det er alt det, vi lige har talt om. […]

(Berlingske Tidende 20.12.1992).

Her kunne man problemfrit udskifte teknisk set med fx i virkeligheden eller (rent) faktisk, skønt der samtidig utvivlsomt er en forbindelse til især DDO’s betydning 4 ’vedr. den formelle eller strengt juridiske side af en sag ofte i modsætning til den reelle eller indholdsmæssige side’. Det samme gælder dette lidt yngre eksempel:

(11) Bedstemor Ands bondegård blev efterhånden et begreb, også selvom historierne aldrig var særlig gode. Hun fik ansat Fætter Guf som medhjælp. Ham hentede man fra en kortfilm fra 1938, så han er altså teknisk set ældre end sin arbejdsgiver.

(Berlingske Tidende 3.10.1993).

Sidst i perioden 1990-2022 er der langt kortere mellem eksemplerne på denne brug af teknisk set i Infomedia. Blandt mange eksempler gengives her følgende:

(12) Cykelrytteren er i dag 34 år, så teknisk set kunne jeg godt være den stolte far til en Jakob Fuglsang junior. Det ville så betyde, at jeg skulle have fået ham i en alder af 17 år.

(Politiken 6.1.2020).

(13) -Vi ved teknisk set ikke, hvad der er foregår [sic] på de her møder. Men det er dybt kritisabelt, hvis kronprinsen under dække af private, hemmelige middagsselskaber modtager informationer om interne forhold i og om Forsvaret, siger forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

(Ritzaus Bureau 11.1.2020).

(14) Mænd kan være frygteligt sociale i både vinklubben, skiklubben, med dem fra arbejde og de gamle studiedrenge. Men selvom det teknisk set er socialt, så er det sjældent fora for intime samtaler om det, der potentielt set gør ondt.

(Kristeligt Dagblad 18.1.2020).

(15) Det synes i hvert fald at være hensigten, når Gurli Gris tager i zoologisk have med alle sine dyrevenner på Ramasjang. Indledningsvis er det måske relevant at påpege, at der teknisk set er tale om en gruppe dyr i børnetøj, der tager i zoo for at kigge på, well, en gruppe dyr uden børnetøj.

(Politiken 21.2.2020).

Er teknisk set blot en undersættelse af technically?

I Oxford English Dictionary (OED) kan man se at technically bl.a. betyder properly ’rigtig(t), ordentlig(t)’ og strictly ’strengt taget’. Man får desuden oplysningen ”Also as sentence adverb.”. Adverbiet technically kan altså også bruges som sætningsadverbial, dvs. at det kan stå som den talendes kommentar til hele sætningen. Når man endvidere slår technically op i en engelsk-dansk ordbog (Gyldendals Røde på nettet), får man bl.a. oversættelsen formelt set. I eksempel (12)-(15) ville både strengt taget og formelt set fungere glimrende i stedet for teknisk set. Disse adverbialforbindelser er nærsynonymer til de førnævnte sådan set/i virkeligheden/faktisk, som ligeledes ville kunne bruges i eksemplerne ovenfor, det ene bedre end det andet i de enkelte sætninger.

Det er endog meget sandsynligt at den nyere betydning og brug af teknisk set i dansk er blevet hjulpet på vej af det engelske technically. I det tidlige eksempel fra Infomedia, eksempel (10), må interviewet med Jack Nicholson naturligvis være foregået på engelsk og efterfølgende blevet oversat til dansk. Det er ikke svært at forestille sig at intervieweren har sagt technically, som så er oversat til teknisk set.

I nedenstående eksempler, (16)-(18), bliver det endnu tydeligere at teknisk set i nutidigt dansk kan bruges i en betydning af teknisk som har bevæget sig væk fra den betydning der står først i DDO: ’vedr. den praktiske side af noget’. Med denne betydning af teknisk skulle teknisk set nærmest kunne betyde ’i praksis’. Men i eksempel (16)-(18) har teknisk set den stik modsatte betydning, altså snarere ’i teorien’ (i eksempel (18) direkte modstillet i praksis) eller netop som det engelske technically ’formelt set’/’strengt taget’.

(16) […] mens vi nærmer os februar, der meget nådigt kun indeholder 28 dage. Derefter følger den første forårsmåned – teknisk set i hvert fald.

(Nordjyske Stiftstidende 18.1.2020).

(17) Så glade har enkelte medarbejdere været, at da en af dem i denne uge konstaterede, at vinteren teknisk set sluttede 1. marts, foreslog hun, at Bagsiden nu skulle påskepynte toilettet.

(Politiken 5.3.2020).

(18) Med Jack Finneys roman ‘The Body Snatchers’ og Richard Mathesons ‘I am Legend’ (hvis karaktergalleri teknisk set består af vampyrer, der dog i praksis opfører sig som zombier) fra 50’erne blev zombieapokalypsen for alvor allemandseje.

(Politiken 7.3.2020).

Hvor mange flere udtryk med den betydning har vi teknisk set brug for?

I dansk har vi en lang række adverbier og adverbielle ordforbindelser som – anvendt som sætningsadverbialer – kan have næsten samme betydning, og som kan stå på de samme pladser i sætningen. Det er fx de allerede nævnte sådan set, i virkeligheden, faktisk, formelt set og strengt taget, men også fx egentlig, i realiteten og ret beset. Engelsk påvirkning eller ej – teknisk set bliver blot endnu et i denne række af nærsynonymer.

Et fællestræk ved disse sætningsadverbialer er at de mister næsten al forbindelse til deres helt bogstavelige betydning: Ligesom i virkeligheden ikke står i direkte modsætning til fx i fiktionen/i en virtuel verden, betyder teknisk set ikke ’set i forhold til den praktiske side af det omtalte’ (selvom man i mange tilfælde godt kan tolke udtrykkene med deres bogstavelige betydning). Deres sætningsadverbielle funktion er at de står som afsenderens kommentar til hans/hendes eget udsagn. Denne specifikke gruppe sætningsadverbialers kommentar til udsagnets indhold er: Der findes et synspunkt som afsenderen ikke (længere) deler, m.a.o. står indholdet i afsenderens udsagn i modsætning til hvad der ellers har været hævdet (jf. Heegård & Mortensen 2014: 88 om faktisk). Man kan antage at vi mennesker ofte har brug for ord og udtryk med netop den funktion, og at det er derfor der hele tiden opstår nye kandidater til opfyldelse af det behov. Grunden til at vi måske lægger særligt mærke til teknisk set i disse år, er formentlig først og fremmest at det er relativt nyt i den funktion.

I Sprognævnets facebookkorpus, som indeholder ca. 10 millioner ord og består af opslag fra politikere og tilhørende kommentarspor, er der 12 eksempler på teknisk set. Flere af dem kan tolkes med ’faktisk’-betydningen. Det gælder:

(19) Det perfekte resultat på den statistik vil teknisk set være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].

Her kan teknisk set altså understrege at afsenderen ikke er enig i et synspunkt som en anden/andre tidligere har fremsat (et synspunkt som i dette tilfælde indeholder en form for statistik).

Hvis vi nu tager udgangspunkt i eksempel (19), kan vi se i figur 1 at teknisk set problemfrit kan erstattes af de andre nævnte adverbialer:

Det perfekte resultat på den statistik vil teknisk set være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil sådan set være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil i virkeligheden være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil faktisk være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil formelt set være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil strengt taget være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil egentlig være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil i realiteten være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Det perfekte resultat på den statistik vil ret beset være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].

Figur 1: Teknisk set og en række nærsynonymer som sætningsadverbial i samme rammesætning.

Anvendt som sætningsadverbialer har udtrykkene så tilpas vag betydning at de kan alternere, og de har i det mindste potentiale til at betyde (stort set) det samme. (De kan nemlig også tolkes med andre betydninger, bl.a. med fx deres bogstavelige og/eller udgangspunktlige betydning). Tager vi i stedet et eksempel med teknisk set hvor det ikke er anvendt i denne sætningsadverbielle betydning, og indsætter nogle af de øvrige adverbialer, kan vi se at der opstår indbyrdes forskellige betydninger af adverbialerne, se eksempel (2), her delvis gengivet som eksempel (20):

Hvor sådan set og faktisk så at sige insisterer på en sætningsadverbiel læsning, får i virkeligheden og formelt set snarere en bogstavelig betydning.

Af figur 1 fremgår det at alle disse sætningsadverbialer kan stå umiddelbart efter det finitte verbum. I figur 2 vises det at sætningsadverbialerne også kan stå først i sætningen:

Teknisk set vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Sådan set vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
I virkeligheden vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Faktisk vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Formelt set vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Strengt taget vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Egentlig vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
I realiteten vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].
Ret beset vil det perfekte resultat på den statistik være ”Ingen mennesker, ingen social ulighed[”].

Figur 2: Frontplacering af teknisk set og en række nærsynonymer i samme rammesætning.

Sådanne sætningsadverbialer kan være bekvemme indledere i talt sprog: Taleren kan med disse adverbialer få sagt ’nu skal I høre hvad sagens rette sammenhæng er’. Desuden kan taleren købe sig tid inden hovedbudskabet i sætningen udsiges, især hvis stavelserne i sætningsadverbialet samtidig trækkes ud og efterfølges af en (kort) pause.

Afsluttende bemærkninger

Som vi har set, har teknisk set potentiale til at betyde flere forskellige ting: Det kan bruges i sammenhænge hvor ordet teknisk har en af de fire betydninger som DDO angiver, og udtrykket betyder da slet og ret ’set i forhold til [den angivne betydning 1, 2, 3 eller 4]’. Men teknisk set kan også bruges med en mere abstrakt sætningsadverbiel betydning hvor det er (nær)synonym til faktisk og en række andre sætningsadverbialer. Det er ganske karakteristisk for sådanne sætningsadverbialer at de i lang tid bevarer en forbindelse til en mere bogstavelig og/eller udgangspunktlig betydning. Særligt betydningen ’vedr. den formelle eller strengt juridiske side af en sag – ofte i modsætning til den reelle eller indholdsmæssige side’ (betydning 4 i DDO) vil ofte være svær at skelne fra den mere overførte sætningsadverbielle betydning. På grund af udtrykkets flertydighed kan der nok være grund til at være tilbageholdende med at bruge teknisk set som sætningsadverbial i mere formelle sammenhænge. En anden grund til at være tilbageholdende med det er at teknisk set kan have en ironisk klang, og særligt på skrift vil det være svært at afgøre om det er ironisk ment eller ej. Denne klang forstærkes sommetider af adverbierne sådan og rent som det er tilfældet i disse eksempler:

(21) Arbejde fra klokken 8.00 til 16.00 er vel en form for liv – sådan teknisk set.

(Herning Folkeblad 5.12.2012).

(22) Jeg sidder i skrivende stund og kigger på den tyver, som jeg faktisk skylder DSB og tænker, om jeg må bruge den nu? Det er jo rent teknisk set ikke min.

(urbanblog.dk /Urban Øst 20.11.2008).

Udtrykket vil derfor også kunne blive opfattet med en sådan ironisk klang steder hvor det ikke er intentionen. Men sådan rent teknisk set står det naturligvis enhver frit for at bruge de ord og udtryk han/hun vil!

Litteratur

Heegård, Jan & Janus Mortensen (2014). Fonetisk reduktion og kommunikative kontraster. Tilfældet faktisk. Ny Forskning i Grammatik 21, 87-102. https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/23564/20622