Spring navigation over
Forside/Sprognævnets konferenceserie/Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk (bind 6)

Yes, det er coolt

Moderne Importord i Dansk
Sprognævnets konferenceserie bind 6.
Illustration

Forside af Yes, det er coolt

Sprognævnets konferenceserie bind 6 indeholder artikler der på forskellig vis belyser den fremmedsproglige påvirkning af dansk.

Baggrunden for udgivelsen er den konference som afsluttede forskningsprojektet Yes, det er coolt. Den fremmedsproglige påvirkning af dansk, som har været et centralt projekt for Sprognævnet siden starten af 2017.

Rapporten har undertitlen “Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018″.

Projektet udspringer af det nordiske forskningsprojekt Moderne Importord i Sprogene i Norden, og i rapporten findes der derfor beskrivelser og diskussioner af begge projekter og deres teoretiske og metodiske grundlag, ligesom man finder en artikel hvori hovedresultaterne af projektet Moderne Importord i Sprogene i Norden diskuteres og perspektiveres.

Hovedpointen med forskningsprojektet og rapporten har været at belyse den fremmedsproglige – det vil først og fremmest sige engelske – påvirkning af dansk i dag.

En central term for projektet har været moderne importord, der defineres som alle ord der er kommet ind i dansk fra andre sprog efter 1945. I rapportens artikler dokumenteres mængden af moderne importord dels ved hjælp af en stikprøve fra 3 forskellige aviser fra samme dato i 2016, dels ved hjælp af en analyse af frekvensen af de mest hyppige af de fundne importord i et større aviskorpus. I den forbindelse findes der også en artikel om forskningsværktøjet Tidslinjen, der kan illustrere ords og ordforbindelsers frekvens over tid.

Derudover analyseres mængden af moderne importord i forskellige ordbøger (Retskrivningsordbogen og Nye ord i dansk 1955 til i dag) og i den mest centrale del af ordforrådet, nemlig kerneordene. På den baggrund kan det konkluderes at den fremmedsproglige påvirkning af det undersøgte skriftsprog er meget begrænset.

Desuden finder man artikler om hvordan importord tilpasses det danske sprogs struktur, og om hvor mange såkaldte særskrivningsfejl man finder blandt importordene.

Rapporten indeholder også diskussioner og beskrivelser af hvad der forstås ved engelske lån (eller anglicismer), og hvordan man trækker en grænse for hvad der skal tages med i en ordbog eller en database, og hvad der ikke skal. På den måde bliver der trukket tråde til det internationale forskningsnetværk GLAD (Global Anglicism Database), hvor man netop indsamler forskellige typer af engelske lån i forskellige sprog. Endelig indeholder rapporten også et historisk tilbageblik i form af en artikel om danske importord før 1300 og deres efterliv i nutidsdansk.

Rapporten indeholder følgende artikler:

 1. Margrethe Heidemann Andersen: Hvad er moderne importord? Om de metodiske og teoretiske overvejelser bag excerperingen af moderne importord
 2. Margrethe Heidemann Andersen: Moderne importord i danske aviser
 3. Philip Diderichsen: Moderne importord over tid i høj opløsning
 4. Philip Diderichsen: Tidslinjen: Dansk Sprognævns n-gram-viewer
 5. Margrethe Heidemann Andersen: Moderne importord i retskrivningsordbøgerne
 6. Jørgen Nørby Jensen: Antallet og arten af moderne importord i Nye ord i dansk 1955 til i dag
 7. Hanne Ruus og Jørgen Schack: Genstridige kerneord. Bestemmelse af kerneord i materiale fra 1970-74 og fra 2012-16
 8. Jørgen Schack: Kerneimportord
 9. Henrik Gottlieb: Danske anglicismer i GLAD-projektet
 10. Pia Jarvad: Tilpasning af moderne importord til dansk
 11. Margrethe Heidemann Andersen: Særskrivningsfejl blandt moderne importord
 12. Margrethe Heidemann Andersen: Afløsningsord eller direkte lån?
 13. Helge Sandøy: Prosjektet Moderne Importord i Språka i Norden
 14. Hanne Ruus: Danske Importord før 1300 – deres efterliv i nutidsdansk

Rapporten udkommer 25. november 2019.

Pris: 348 kr. inkl. moms, 400 sider.

Sprognævnets konferenceserie bind 6 kan købes hos boghandleren eller på Bogpriser.dk. ISBN-nummer: 978-87-89-41080-7.

Læs om den fortsatte forskning

Hvor den tidligere forskning har været koncentreret om antallet af engelske lån i avistekster, er der i de seneste år forsket i antallet af engelske lån i andre genrer, fx ugeblade, og i talt sprog, det vil sige unges sprog sådan som det høres i realityserien Ex on the Beach.

Illustration