Spring navigation over
Forside/Sprogets udvikling/Engelskpåvirkning af dansk

Engelskpåvirkning af dansk

Den engelske påvirkning af dansk tale- og skriftsprog er noget som nævnet fortsat forsker i.
undraw_Around_the_world_re_n353(1)

Dansk udvikler sig hele tiden, og i disse år springer indflydelsen fra engelsk især i øjnene. Sprognævnet holder øje med udviklingen ved at forske i engelskpåvirkningen.

Hvor den tidligere forskning har været koncentreret om antallet af engelske lån i avistekster, er der i de seneste år forsket i antallet af engelske lån i andre genrer, fx ugeblade, og i talt sprog, det vil sige unges sprog sådan som det høres i realityserien Ex on the Beach.

Alle disse undersøgelser viser at antallet af engelske lån i dansk er begrænset, nemlig under 2 procent, men helt ny forskning peger på at dansk muligvis er påvirket af engelsk på et mere strukturelt niveau, fx ved at det engelske flertals –s vinder indpas, også på ord der ikke er af engelsk oprindelse.

Et andet eksempel på påvirkning på et strukturelt niveau er at det engelske suffiks –ish bruger også i ikkeengelske ord.

Denne del af engelskpåvirkningen af dansk vil også have nævnets bevågenhed i de kommende år.

Resultater og artikler

Læs om undersøgelsen af Ex on the Beach i Margrethe Heidemann Andersens artikel  Engelske lån i dansk: Nice to have eller need to have?. NyS, Nydanske Sprogstudier, (58).

Læs om den strukturelle påvirkning i artiklen: Om afledningerne -agtig og -ish i Nyt fra Sprognævnet 2018/3.

Læs mere om det tidligere forskningsprojekt ”Yes, det er coolt. Om påvirkning af dansk ordforråd fra andre sprog.”

Store tekstsamlinger som bruges i forskningen

Dansk Sprognævn indsamler løbende tekster om dansk i forskellige store tekstsamlinger, også kaldet korpusser. Vi bruger tekstsamlingerne til at forske i grammatik, sproglig udvikling m.m.

Illustration