Spring navigation over
Forside/Nye ord i dansk/Bøger og artikler om nye ord

Bøger og artikler om nye ord

undraw_reading_time_gvg0

Bøger om nye ord

Margrethe Heidemann Andersen & Pia Jarvad (red.) (2019), Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konferenceserie, bind 6. Dansk Sprognævn.

Jørgen Nørby Jensen: Nye danske ord med historie (Dansk Sprognævn, 2016)

Pia Jarvad: Nye ord. Hvorfor og hvordan? (Gyldendal, 1995)

Margrethe Heidemann Andersen og Jørgen Nørby Jensen (red.) (2011): Nye ord. København 12.-13. april 2011. Sprognævnets konferenceserie 1. Dansk Sprognævn 2011. 132 sider.

Margrethe Heidemann Andersen, Pia Jarvad og Jørgen Nørby Jensen (red.) (2014): Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5.-6. november 2013. Sprognævnets konferenceserie 3. Dansk Sprognævn 2014. 168 sider.

Artikler om nye ord

Jørgen Nørby Jensen: Antallet og arten af moderne importord i Nye ord i dansk 1955 til i dag. (2019) I Margrethe Heidemann Andersen & Pia Jarvad (red.), Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konferenceserie, bind 6. Dansk Sprognævn. 199-227.

Jørgen Nørby Jensen: Nye ord i dansk – 10 år på nettet. I: Nyt fra Sprognævnet 2017/3, s. 2-10.

Jørgen Nørby Jensen: Nye ord – datering og redigering. I: Margrethe Heidemann Andersen og Jørgen Nørby Jensen (red.): Nye ord. København 12.-13. april 2011. Sprognævnets konferenceserie 1. Dansk Sprognævn 2011, s. 41-57.

Jakob Halskov: Halvautomatisk udvælgelse af lemmakandidater til en nyordordbog. I: LexicoNordica 17, 2010, s. 73-97.

Jakob Halskov og Pia Jarvad: Om menneskers og maskiners tilgang til excerpering af sproglige nydannelser – en diskussion og en systemevaluering. I: Nyt fra sprognævnet 2009/4, s. 51-60.

Jakob Halskov og Pia Jarvad: Manuel og maskinel excerpering af neologismer. I: NyS 38, 2010, s. 39-68.

Pia Jarvad: Hvor mange ord fra engelsk? Politiken, Bøger, s. 4, 17.11.2001.

Om Nye ord i dansk

Læs om udvalget af ord, om søgningen, om de oplysninger som artiklerne indeholder, og om redaktionen.

undraw_news_go0e