Spring navigation over
Forside/ROhist — Retskrivningsordbøger gennem historien/Hurtigt overblik over retskrivningsordbøger gennem tiden

Hurtigt overblik over retskrivningsordbøger gennem tiden

Sprognævnet udgav sin første retskrivningsordbog i 1955. Man har dog længe før det haft ordbøger for dansk retskrivning.
undraw_time_management_30iu

De tidligste officielle ordbøger

Den første officielle retskrivningsordbog blev udgivet i 1872: Svend Grundtvig ”Dansk Haandordbog”. Man havde haft ordbøger for dansk også før 1872. Det særlige ved Grundtvigs ordbog var at den blev anbefalet af kultusminister (datidens kirkeminister) C. Hall som rettesnor for hele det offentlige skolevæsen.

Grundtvigs ordbog blev afløst ca. 20 år senere af Viggo Saabys ”Dansk Retskrivningsordbog” fra 1891, og siden hen har man med mellemrum justeret retskrivningen så den altid passer til sprogbrugen i den tid den skal bruges. Gennem årene har man lavet store ændringer, og man har lavet mindre justeringer.

De største ændringer er til dato dem der blev indført i forbindelse med retskrivningsreformen i 1948. Ved denne retskrivningsreform ændrede man tre ting:

De tre ændringer i retskrivningsreformen 1948:

 • Substantiver skrives med små bogstaver 
  Hus                    => hus 
  med Hensyn til    => med hensyn til
   
  m
  Ht.              => mht.

 • Bogstavet å blev indført (for aa) 

  laane => låne

 • Stumt –d- i præteritumsformerne af kunneskulle og ville fjernes 

  Kunde man se den i Aftes?         => kunne 
  Han skulde tidligt hjem i Gaar    => skulle
  I Fjor vilde hun ogsaa med          => ville

Disse tre ændringer gjaldt allerede fra 1948, men de kom først med i den næste officielle retskrivningsordbog i 1955.

Retskrivningsordbogen fra 1955 var den første der blev udgivet af Dansk Sprognævn. Det var dog ikke Sprognævnet selv der havde lavet ordbogen. Den lå stort set færdig og trykklar da Dansk Sprognævn blev oprettet i 1955.

Den første retskrivningsordbog som helt og holdent var Dansk Sprognævns arbejde, var den fra 1986. Siden har der været løbende justeringer i 1996, 2001, 2005, og igen i 2012 (læs om seneste justeringer her). Der har kun været én egentlig retskrivningsreform, nemlig den i 1948.

Ordbøger med lidt større justeringer

1872 – Svend Grundtvig: Dansk Haandordbog

1891 – Viggo Saaby: Dansk Retskrivningsordbog

1923 – Dansk Retskrivningsordbog, udg. af Undervisningsministeriets Retskrivningsudvalg

1955 – Retskrivningsordbog, udg. af Dansk Sprognævn

1986 – Retskrivningsordbogen, udg. af Dansk Sprognævn

2012 – Retskrivningsordbogen, udg. af Dansk Sprognævn

I 1948 blev domænet for Retskrivningsordbogen udvidet så retskrivningen nu også gjaldt statsforvaltningen. På det tidspunkt var det allerede almindeligt at ministerier og andre statsinstitutioner fulgte Retskrivningsordbogen. Ændringen i 1948 betød at det der tidligere havde været almindelig praksis, nu blev til lov.

I Retskrivningsloven fra 1997 blev det lagt fast at Sprognævnets retskrivning skal følges – ikke bare af det offentlige uddannelsessystem og statsforvaltningen – men af hele det officielle Danmark, dvs. kommuner, ministerier, (offentlige) skoler, universiteter, osv.

Du kan læse mere om retskrivningens historie, sammenligne staveformer og ordforråd og bladre i de gamle ordbøger helt tilbage til 1872 på Sprognævnets historiske ordbogsportal ROhist.

Litteraturhenvisninger:

Jacobsen, Henrik Galberg (2005). På sproglig grund. Dansk Sprognævn fra a til å 1955-2005. Dansk Sprognævns skrifter 35, især s. 108f.

Jacobsen, Henrik Galberg (2010). Ret og skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005. Dansk Sprognævns skrifter 42, især s. 115-247.