Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/September 2021/Ny udgivelse fra Dansk Sprognævn: “Med fornøden agtelse”

Ny udgivelse fra Dansk Sprognævn: “Med fornøden agtelse”

Med fornøden agtelse er netop udkommet i anledning af Jørgen Schacks 60-årsfødselsdag.

Med fornøden agtelse

Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn og har været ansat samme sted siden 1991. Jørgen Schacks forskning og øvrige arbejdsopgaver har gennem årene ført ham vidt omkring i sprogets, sprogvidenskabens, grammatikkens og den sproglige rådgivnings krinkelkroge.

I denne antologi kan du derfor læse 21 artikler der spænder over mange emner.

Du kan læse om ord som scooter og bjørnetjeneste, om status for kønnede og ikke-kønnede professions­betegnelser som bededame, kontormand og forperson, om man siger vi andres, vores andres eller os andres, om hvordan ordene nærmer og fjermer er relateret til retnings­bestem­mel­serne højre og venstre, og om hvad lindost og rødvin har med hinanden at gøre.

Du kan også læse om klassiske sprogrigtig­hedsproblemer som r-fejl, startkommaer og om hvordan man forholder sig til sprogrigtig­hed på nettet. Dertil kommer sprog­teoretiske artikler, bl.a. om postpositioner i dansk og om hvordan man og en passer ind i para­digmet for personlige pronomener.

Bogen henvender sig primært til sprog­forskere og studerende ved sprogfagene på universitetet samt til ordbogsredaktører, men også andre med sproginteresser vil kunne have gavn og glæde af bogen.

Udgivelsesdato: 16. august 2021

ISBN-nummer: 978-87-89410-85-2

Dansk Sprognævns skrifter 52

Vejledende pris: 299 kr. inkl. moms

Bogen kan købes hos boghandleren eller via Bogpriser.dk.

Med fornøden agtelse er redigeret af Margrethe Heidemann Andersen og Eva Skafte Jensen, Dansk Sprognævn.

Læs hele indholdsfortegnelsen på hjemmesiden om bogen.