Spring navigation over
Forside/Dansk Sprognævns skrifter/Med fornøden agtelse

Med fornøden agtelse

Festskrift til Jørgen Schack i anledning af hans 60-årsfødselsdag.
Dansk Sprognævns skrifter 52.
undraw_reading_list_4boi

Med fornøden agtelse

Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn og har været ansat samme sted siden 1991. Jørgen Schacks forskning og øvrige arbejdsopgaver har gennem årene ført ham vidt omkring i sprogets, sprogvidenskabens, grammatikkens og den sproglige rådgivnings krinkelkroge.

I denne antologi, der er et festskrift til fødselaren, kan du derfor læse 21 artikler der spænder over mange emner.

Du kan læse om ord som scooter og bjørnetjeneste, om status for kønnede og ikke-kønnede professions­betegnelser som bededame, kontormand og forperson, om man siger vi andres, vores andres eller os andres, om hvordan ordene nærmer og fjermer er relateret til retnings­bestem­mel­serne højre og venstre, og om hvad lindost og rødvin har med hinanden at gøre.

Du kan også læse om klassiske sprogrigtig­hedsproblemer som r-fejl, startkommaer og om hvordan man forholder sig til sprogrigtig­hed på nettet. Dertil kommer sprog­teoretiske artikler bl.a. om postpositioner i dansk og om hvordan man og en passer ind i para­digmet for personlige pronomener.

Med fornøden agtelseBogen henvender sig primært til sprog­forskere og studerende ved sprogfagene på universitetet samt til ordbogsredaktører, men også andre med sproginteresser vil kunne have gavn og glæde af bogen.

Udgivelsesdato: 16. august 2021

ISBN-nummer: 978-87-89410-85-2

Dansk Sprognævns skrifter 52

Vejledende pris: 299 kr. inkl. moms

Bogen kan købes hos boghandleren eller via Bogpriser.dk.

Med fornøden agtelse er redigeret af Margrethe Heidemann Andersen og Eva Skafte Jensen, Dansk Sprognævn.

Indholdsfortegnelse

Forord (7)
Af Pia Jarvad

Tabula gratulatoria (15)

r-problemer (19)
Af Christian Becker-Christensen

Nytydeliggørelse (33)
Af Lars Brink

Hvad er et adverbial? (43)
Af Niels Davidsen-Nielsen

Kerneordskurateringens nødvendighed (47)
Af Philip Diderichsen

Performativer i dansk (69)
Af Dorthe Duncker

Lindost og rødvin. Om substantiviske sammensætninger med adjektiv som førsteled (81)
Af Asgerd Gudiksen

Sprog og politik i 35 år – fra min personlige synsvinkel (95)
Af Henrik Hagemann

At læse højt på dialekt – et eksperiment (107)
Af Inger Schoonderbeek Hansen

Vores allesammens Jørgen fylder rundt, og det er vores eller vi eller os andres glade pligt at hylde ham. En undersøgelse af pronominalformernes distribution i genitivforbindelser med 1.-personspronominer i pluralis + andres i skrevet dansk (119)
Af Anna Sofie Hartling

Ætermøde i Basisgruppen (135)
Af Peter Juel Henrichsen

Nærmer og fjermer – venstre og højre (145)
Af Henrik Hovmark

Indledning til et forsvar (159)
Af Henrik Galberg Jacobsen

Bjørnetjeneste – et falsk pendulord? (173)
Af Jørgen Nørby Jensen

Man og en – paradigme eller ej? (185)
Af Henrik Jørgensen

Ikke en kinapersons chance? Om sammensætninger med -mand, -kvinde og -person (197)
Af Sabine Kirchmeier

Knallert eller scooter (209)
Af Ida Elisabeth Mørch

Adpositionel brug af statiske retningsadverbier (221)
Af Michael Nguyen

”Svært ved at fokusere på indholdet?” Sproglige rettelser på Nationen i 2012 og 2017 (239)
Af Marianne Rathje

Trap ned fra startkommaerne (259)
Af Ole Ravnholt

”Stave? jeg kan sku godt stave!”. Om sprognormer blandt unge på Facebook (277)
Af Lene Rotne

Liv i det centrale ordforråd – Kerneord med 40 års interval (291)
Af Hanne Ruus

Bibliografi (299)
Af Anita Agerup Jervelund

Efterord (311)