Spring navigation over
Forside/Michael Nguyen/Michael Nguyens publikationsliste

Michael Nguyens publikationsliste

      Udgivne artikler (alfabetisk sorteret)
 1. Nguyen, Michael. 2018a. Om præpositionsstranding i dansk. Journal of Language Works 3(1). 62–89.
 2. Nguyen, Michael. 2018b. On Danish Bare Nominal Adjuncts – a reply to Barrie and Yoo (2017). I Patrick Chi Wai Lee, Kat Sze Ming Leung, Kam Cheong Li & Sharon Sin Ying Wong (red.), Fourth International Conference on Linguistics and Language Studies (ICLLS), 143–157. Hong Kong: Chartered Institute of Linguists Hong Kong Society, School of General Education and Languages of the Technological and Higher Education Institute of Hong Kong, the Department of English Language and Literature of Hong Kong Shue Yan University, School of Humanities and Languages of the Caritas Institute of Higher Education and School of Education and Languages of the Open University of Hong Kong.
 3. Nguyen, Michael. 2019a. Extraction of R-pronouns via an intermediate position within the prepositional domain. Snippets 35. 10–12.
 4. Nguyen, Michael. 2019b. Lokative pronominer og præpositionalfrasens struktur. Ny Forskning i Grammatik 26. 122–140.
 5. Nguyen, Michael. 2019c. On some postpositional elements in Danish. I Ken Ramshøj Christensen, Henrik Jørgensen & Johanna L. Wood (red.), The Sign of the V: Papers in Honour of Sten Vikner, 449-465. Aarhus University. doi:10.7146/aul.348.108.
 6. Nguyen, Michael. 2020a. A grammar of the adpositional phrase in Danish: On left located adpositional complements. Ph.d.-afhandling. Aarhus: Aarhus Universitet.
 7. Nguyen, Michael. 2020b. Har dansk produktive postpositioner?. Ny forskning i grammatik 27. 87-106.
 8. Nguyen, Michael. 2021a. Adpositionel brug af statiske retningsadverbier. I Margrethe Heidemann Andersen & Eva Skafte Jensen (red.): Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021, 221-237. Bogense: Dansk Sprognævn.
 9. Nguyen, Michael. 2021b. Hvornår er præpositionsstranding i dansk umuligt?. Ny forskning i grammatik 28. 121-140.
 10. Nguyen, Michael. 2021c. Om præ- og postpositionel brug af fra. I Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red.). 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS 18), 417-435. Aarhus: Aarhus Universitet.
 11. Nguyen, Michael. 2022a. Mulige NP-placeringer ved retningsadverbium + præposition. NyS, Nydanske Sprogstudier 60. 190–224. .
 12. Nguyen, Michael. 2022b. Om postpositioner – en ukendt ordklasse i dansk. Nyt fra Sprognævnet 2022/2. 11—16.
 13. Nguyen, Michael. 2022c. To forskellige tilgange til sproget. At foreskrive og at beskrive. Dansknoter 2022/3. 46–47.
 14. Hartling, Anna Sofie, Michael Nguyen, Peter Juul Nielsen & Jørgen Schack (red.) (2021). Ny forskning i grammatik 28. Bogense: Dansk Sprognævn
 15. Nguyen, Michael & Anna Sofie Hartling. 2022. Konjunktion eller præposition? Om nogle ledsætningsinitiale elementers ordklasseNy forskning i grammatik 29. 139–155.
 16. Nguyen, Michael. 2023. Et lille indblik i Sprognævnets forskning. Dansknoter 2023/1. 58-59.
 17. Nguyen, Michael & Jens Sand Østergaard. 2019. Om danske nominelle sted-adverbialer – med udgangspunkt i Barrie & Yoo (2017). I Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red.), 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS 17), 357-377. Aarhus: Aarhus Universitet.
 18. Yan, Mengzhu & Michael Nguyen. 2018. The spy saw a cop with a telescope: Who has the telescope? Journal of Language Works 3(2). 92–104.
 19. Nguyen, Michael. 2023. Om nogle terminologiske udfordringer i det sproglige arbejde. Dansknoter 2023/3. 60-61.
 20. Hartling, Anna Sofie, Michael Nguyen & Gustav Styrbjørn Johannessen. 2023. At eller ikke at i ledsætninger indledt af konjunktion/præposition. I Kirstine Boas, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard & Ea Lindhardt Overgaard (red.), 19. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS 19), 121-131. Aarhus: Aarhus Universitet.
 21. Nguyen, Michael. 2023. Hvad er det for en konstruktion? Om den diskontinuerte hvad for-konstruktion i dansk. Ny forskning i grammatik 30. 128–149.
 22. Nguyen, Michael & Anna Sofie Hartling. 2023. Som som præposition? En reklassificering af som og heraf afledte konsekvenser for Dansk Sprognævns sproglige rådgivning og normering. Ny forskning i grammatik 30. 150–170.
 23. Nguyen, Michael. 2024. Om ordet christianit. Nyt fra Sprognævnet 2024/1. 6–7.
  Ledere (kronologisk sorteret)
 24. Thøgersen, Jacob, Michael Nguyen, Søren Sandager Sørensen, Elisabeth Muth Andersen & Julia Rytter Dakwar. 2018b. LederJournal of Language Works 3(2). 1–1.
 25. Thøgersen, Jacob, Michael Nguyen, Søren Sandager Sørensen, Elisabeth Muth Andersen & Julia Rytter Dakwar. 2018a. Editorial. Journal of Language Works 3(2). 2–2.
 26. Andersen, Elisabeth Muth, Julia Rytter Dakwar, Michael Nguyen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. 2019. Language Works 4(1). Journal of Language Works 4(1). 1–2.
 27. Andersen, Elisabeth Muth, Julia Rytter Dakwar, Michael Nguyen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. 2019. Language Works 4(1). Journal of Language Works 4(1). 3-4.
 28. Andersen, Elisabeth Muth, Julie Dakwar, Line Dalberg, Michael Nguyen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. 2019. Language Works 4(2)Journal of Language Works 4(2). 1-2.
 29. Andersen, Elisabeth Muth, Julie Dakwar, Line Dalberg, Michael Nguyen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. Language Works 4(2). Journal of Language Works 4(2). 3-4.
 30. Andersen, Elisabeth Muth, Paulina Bala, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. 2020a. Language Works 5(1). Journal of Language Works 5(1). 1-2.
 31. Andersen, Elisabeth Muth, Paulina Bala, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. 2020b. Language Works 5(1). Journal of Language Works 5(1). 3-4.
 32. Andersen, Elisabeth Muth, Paulina Bala, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. 2020c. Language Works 5(2). Journal of Language Works 5(2). 1-2.
 33. Andersen, Elisabeth Muth, Paulina Bala, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Søren Sandager Sørensen & Jacob Thøgersen. 2020d. Language Works 5(2). Journal of Language Works 5(2). 3-4.
 34. Andersen, Elisabeth Muth, Antonio Morata, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Sidsel Rasmussen & Jacob Thøgersen. (2021). Language Works 6(1). I: Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 6(1). 1–2.
 35. Andersen, Elisabeth Muth, Antonio Morata, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Sidsel Rasmussen & Jacob Thøgersen. (2021). Language Works 6(1). I: Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 6(1). 3–4.
 36. Andersen, Elisabeth Muth, Line Dalberg, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Sidsel Rasmussen, Antje Schöps & Jacob Thøgersen. (2022). Language Works 6(2). Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 6(2). 1–2.
 37. Andersen, Elisabeth Muth, Line Dalberg, Michael Nguyen, Jessie Leigh Nielsen, Sidsel Rasmussen, Antje Schöps & Jacob Thøgersen. (2022). Language Works 6(2). Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 6(2). 3–4.