Spring navigation over
Forside/Dansk Tegnsprogsråd/Jette Hedegaard Kristoffersen

Jette Hedegaard Kristoffersen

Indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
undraw_Hire_re_gn5j

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indstillet Jette Hedegaard Kristoffersen til at være medlem af Dansk Tegnsprogsråd.

Jette Hedegaard Kristoffersen er ansat ved Jyderup Højskole som administrator og sekretær for forstander, men har arbejdet med dansk tegnsprog i mange år.

Socialpædagog fra Statens Socialpædagogiske Seminarium (1981), Tegnsprogs- og Mundhåndssystemstolk fra CBS (1991) og bachelor i almen sprogvidenskab, Københavns Universitet, suppleret med nogle studieelementer fra kandidatdelen af almen Sprogvidenskab.

Jette Hedegaard Kristoffersen blev ansat på Center for Tegnsprog (senere Københavns Professionshøjskole KP) i 1999 med ansvar for udviklingen af Ordbog over Dansk Tegnsprog. I årene 2003 – 2018 var hun ledende redaktør af Ordbog over Dansk Tegnsprog og i 2013 – 2018 tillige leder af Korpus over Dansk Tegnsprog. Hun har særligt beskæftiget sig med tegnsprogs fonologi og semantik, og har i årene 2000 – 2015 bl.a. undervist i dansk, tegnsprogsteori og etik på uddannelsen til tegnsprogstolk på KP.

2011 – 2015 medlem af DDL’s tegnsprogsudvalg som repræsentant for Ordbog over Dansk tegnsprog

2012 – 2015 Konsulent for Dansk Sprognævn vedrørende tegnsprog og Danmarks medlem af det nordiske tegnsprogsnetværk.

2006 – 2018 Danmarks repræsentant i det nordiske ordbogs- og korpusnetværk

jette-hedegaard-kristoffersen-image