Spring navigation over
Forside/Organisation/Dansk Tegnsprogsråd

Dansk Tegnsprogsråd

Læs om rådets lovgrundlag, medlemmer og opgaver.
undraw_conference_call_b0w6

Lovgrundlag

Dansk Tegnsprogsråd blev oprettet  ved et ændringsforslag til Lov om Dansk Sprognævn den 13. maj 2014. Den nu gældende lov er LBK nr 217 af 13/02/2015.

Opgaver

Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og med at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Tegnsprogsrådet sekretariatsbetjenes af Dansk Sprognævn.

Medlemmer

Dansk Tegnsprogsråd har 5 medlemmer med indsigt i tegnsprogsområdet. Fra d. 1. januar 2021 har rådet følgende medlemmer:

  • Asger Bergmann, formand, fhv. uddannelseschef for Center for Tegnsprog, KC og fhv. formand for Danske Døves Landsforbund (indstillet af Dansk Sprognævn)
  • Julie Bakken Jepsen, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet (indstillet af Dansk Sprognævn)
  • Anette Thiesen, fhv. afdelingsleder hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Center for Høretab (indstillet af Børne- og Socialministeriet)
  • Jette Hedegaard Kristoffersen, næstformand, fhv. leder for Ordbog Over Dansk Tegnsprog, KP (indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet)
  • Lars Knudsen, Landsformand, Danske Døves Landsforbund (indstillet af Danske Døves Landsforbund)

Medlemmerne beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Dansk Sprognævn indstiller 2 medlemmer til rådet. 1 medlem indstilles af Danske Døves Landsforbund. 1 medlem indstilles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 1 medlem indstilles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kulturministeren udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne.