Spring navigation over
Forside/Dansk Tegnsprogsråd/Anette Thiesen

Anette Thiesen

Indstillet af Børne- og Socialministeriet.
undraw_Hire_re_gn5j

Børne- og Socialministeriet har indstillet Anette Thiesen til at være medlem af Dansk Tegnsprogsråd.

Anette Thiesen har arbejdet på Center for Høretab fra 1988 til 2019.

Center for Høretab er et center bestående af undervisningstilbuddene: Fredericiaskolen for børn med høretab, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU og forberedende voksenundervisning.

Desuden rummer centret også den landsdækkende ydelse specialrådgivning til børn og unge med høretab under VISO-KaS Socialstyrelsen.

Anette Thiesen har gennemført lederuddannelsen fra COK Grenå og et lederkursus på Institut for Relationspsykologi.

Desuden har hun gennemført tegnsprogsuddannelsen på Tegnsprogsskole Vest.

anette-thiesen-image