Spring navigation over
Forside/Dansk Sprognævns skrifter/Dansk Retskrivning. Bogstav – Lyd – Bogstav

Dansk Retskrivning. Bogstav — Lyd — Bogstav

En grafemisk beskrivelse af dansk ortografi.
Dansk Sprognævns skrifter 51.
undraw_Reading_re_29f8

Dansk Retskrivning. Bogstav – Lyd – Bogstav

I vores alfabetiske skrift har forbindelsen mellem bogstav og lyd betydning for tilegnelsen af skriften. Men forholdet kan være komplekst med flertydige bogstav-lyd-relationer og med forskelle i henholdsvis læsers og stavers tilgang til ordenes stavemåder.

Dansk Retskrivning. Bogstav – Lyd – Bogstav handler om ordenes ortografi set i forhold til det talte sprog, om retskrivningens struktur og funktionalitet og om dens forudsætninger og vilkår. Relationerne mellem bogstav og lyd kortlægges i et omfang svarende til ordforrådet, 64.000 ord, i Retskrivningsordbogen (2012) udgivet af Dansk Sprognævn. Den standardsproglige udtale, som står for den ene side i bogstav-lyd-relateringen, bliver der redegjort for fonetisk og fonologisk.

Forside af bogen Dansk RetskrivningBogens enkelte hovedafsnit følges op med uddybende omtale af begreber, terminologi og analyser refererende til relevant litteratur.

Christian Becker-Christensen, f. 1944, tidligere medarbejder ved Dansk Sprognævn, ekstern lektor ved Danmarks Lærerhøjskole og ordbogsredaktør på Politikens Forlag.

Dansk Sprognævns skrifter 51.

Bogen kan købes hos boghandleren eller via universitypress.dk. Vejledende pris: 349 kr. inkl. moms. 414 sider. ISBN: 978-87-408-3333-1. Udgivelsesdato: 15. april 2021.