Forside / Dansk tegnsprog / Organisation / Dansk Tegnsprogsråd 24.10.2017

Dansk Tegnsprogsråd

Lovgrundlag

Dansk Tegnsprogsråd blev oprettet  ved et ændringsforslag til Lov om Dansk Sprognævn den 13. maj 2014. Den nu gældende lov er LBK nr 217 af 13/02/2015.

Opgaver

Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og med at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Tegnsprogsrådet sekretariatsbetjenes af Dansk Sprognævn.

Medlemmer

Dansk Tegnsprogsråd har 5 medlemmer med indsigt i tegnsprogsområdet. Medlemmerne af det nye råd er:

  • Elisabeth Engberg-Pedersen, formand, Københavns Universitet (indstillet af Dansk Sprognævn)
  • Bo Hårdell, næstformand (indstillet af Danske Døves Landsforbund)
  • Ole Ravnholt, Dansk Sprognævn (indstillet af Dansk Sprognævn)
  • Jette Hedegaard Kristoffersen, Ordbog Over Dansk Tegnsprog, UCC (indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet)
  • Hanne Langeland, Socialstyrelsen (indstillet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) 

Medlemmerne beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Dansk Sprognævn indstiller 2 medlemmer til rådet. 1 medlem indstilles af Danske Døves Landsforbund. 1 medlem indstilles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 1 medlem indstilles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kulturministeren udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne. 

Dansk Tegnsprogsråds hovedopgaver
  • at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog
  • at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog

mere ...

Kontakt

Dansk Sprognævn

Afdeling for Dansk Tegnsprog

Worsaaesvej 19, 4. sal

DK-1972 Frederiksberg C

 

Skype: dansktegnsprog.dsn

Tlf.: 33 74 74 15

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik