Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Dansk tegnsprog / Organisation / Dansk Tegnsprogsråd 1.4.2019

Dansk Tegnsprogsråd

Lovgrundlag

Dansk Tegnsprogsråd blev oprettet  ved et ændringsforslag til Lov om Dansk Sprognævn den 13. maj 2014. Den nu gældende lov er LBK nr 217 af 13/02/2015.

Opgaver

Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og med at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Tegnsprogsrådet sekretariatsbetjenes af Dansk Sprognævn.

Medlemmer

Dansk Tegnsprogsråd har 5 medlemmer med indsigt i tegnsprogsområdet. Fra d. 1. januar 2019 har rådet følgende medlemmer: 

  • Elisabeth Engberg-Pedersen, formand, professor ved NorS, Københavns Universitet (indstillet af Dansk Sprognævn)
  • Anette Thiesen, Afdelingsleder hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Center for Høretab (indstillet af Børne- og Socialministeriet)
  • Asger Bergmann, fhv. uddannelseschef for Center for Tegnsprog, KC og fhv. formand for Danske Døves Landsforbund (indstillet af Dansk Sprognævn)
  • Jette Hedegaard Kristoffersen, Ordbog Over Dansk Tegnsprog, UCC (indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet)
  • Lars Knudsen, Landsformand, Danske Døves Landsforbund (indstillet af Danske Døves Landsforbund)

Medlemmerne beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Dansk Sprognævn indstiller 2 medlemmer til rådet. 1 medlem indstilles af Danske Døves Landsforbund. 1 medlem indstilles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 1 medlem indstilles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kulturministeren udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne. 

Dansk Tegnsprogsråds hovedopgaver
  • at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog
  • at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog

mere ...

Kontakt

Afdeling for Dansk Tegnsprog

Dansk Sprognævn

Københavns Professionshøjskole

Humletorvet 3

DK-1799 København V

 

Skype: dansktegnsprog.dsn

Tlf.: 33 74 74 15

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik