Spring navigation over
Forside/Samarbejdspartnere/Nordisk samarbejde

Nordisk samarbejde

De nordiske lande har alle sprognævnslignende institutioner, som samarbejder i Netværket for Sprognævnene i Norden (NSN).
undraw_people_tax5

Det nordiske samarbejde har eksisteret i hele Sprognævnets levetid og omfatter en række emneområder.

Det Nordiske Tegnsprogsnetværk

Afdeling for Dansk Tegnsprog er medlem af Det Nordiske Tegnsprogsnetværk. Netværket består af repræsentanter fra institutioner i de nordiske lande der arbejder med tegnsprog.

Der afholdes et årligt netværksmøde hvor medlemmerne udveksler erfaringer med udgangspunkt i udvalgte temaer, fx sproglig rådgivning, evaluering af sprogfærdigheder og formidling af viden om de nordiske tegnsprog.

Janne Boye Niemelä er den danske repræsentant i tegnsprogsnetværket.

Læs mere på tegnsprogsnetværkets blog.

Læs mere om Dansk Sprognævns arbejde med dansk tegnsprog her på hjemmesiden.

Netværket for Sprognævnene i Norden (NSN)

Alle de nordiske lande har offentligt finansierede normerings- og rådgivningsorganer. Netværket for Sprognævnene i Norden (NSN) er, som navnet antyder, en sammenslutning af disse organer.

Netværket samarbejder om en række nordiske opgaver. Centralt står arbejdet med nordisk sprogforståelse, og ligeledes spiller erfaringsudveksling om rådgivningspraksisser en væsentlig rolle.

Netværksmøder afholdes årligt.

Netværket for Sprognævnene i Norden udgiver tidsskriftet Sprog i Norden.

Nordisk Forening for Leksikografi (NFL)

NFL er en faglig forening af nordiske leksikografer som har til formål at udvikle praktisk og videnskabelig ordbogsarbejde i Norden og at fremme nordisk samarbejde om leksikografi.

Foreningen udgiver LexicoNordica og Nordiske Studier i Leksikografi, digitalt på Tidsskrift.dk via Sprognævnets Forlag.

Gå til LexicoNordica på Tidsskrift.dk.

Gå til Nordiske Studier i Leksikografi på Tidsskrift.dk.

Nordisk klarsprogsarbejde

Arbejdsgruppen for klarsprog i Norden arbejder med kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere i Norden. Formålet med klarsprogsarbejdet er at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar og forståelig måde. Arbejdsgruppen hører under Netværket for Sprognævnene i Norden.

Arbejdsgruppen for klarsprog i Norden afholder en klarsprogskonference hvert andet år. I forlængelse af hver klarsprogskonference udgives der en konferencerapport der udkommer i skriftserien Klart språk i Norden.

Den sidste klarsprogkonference blev afholdt i Danmark i 2017. Temaet for konferencen var sprog og kommunikation i digital borgerbetjening. Konferencerapporten fra denne konference udkommer i begyndelsen af 2018.

Winnie Collin er den danske repræsentant i klarsprogsgruppen.

Gå til skriftserien Klart språk i Nordens hjemmeside.

Læs mere om Dansk Sprognævns arbejde med klarsprog og sprogrevision.

Nordisk Sprogkoordination

Aktiviteterne i det nordiske sprogsamarbejde støttes af Nordisk Ministerråd. Nordisk Sprogkoordination blev nedlagt i 2018.

I 2016 støttede Nordisk Sprogkoordination og Nordisk Ministerråd for Kultur og Kulturministeriet i Danmark udarbejdelsen af denne rapport:

“Man skal bare kaste sig ud i det…
– en interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis”

Undersøgelsen er udarbejdet af Eva Theilgaard Brink.

Nordisk Sprogmøde

Netværket for Sprognævnene i Norden (NSN) afholder hvert andet år egentlige sproglige konferencer, kaldet Nordisk Sprogmøde. Sprogmøderne er henvendt til en større offentlighed med udgangspunkt i et emne centralt for de nordiske lande og sprogene i disse.

Foruden den løbende kontakt og netværksmøderne arbejder NSN sammen om forskellige projekter som skal fremme nordisk sprogforståelse og mobilitet, fx:

Nordisk sprogteknologi

Astin (Arbejdsgruppen for sprogteknologi i Norden) er NSN’s sprogteknologiske arbejdsgruppe. Gruppen arbejder med sprogteknologi i forhold til sprogpolitik og sprogforskning.

Dansk Sprognævns repræsentant i Astin er Peter Juel Henrichsen.

Læs mere om Astin på Institutet för språk och folkminnens hjemmeside.

Læs mere om Dansk Sprognævns arbejde med sprogteknologi og fagsprog.