Spring navigation over
Forside/Samarbejdspartnere/Europæisk samarbejde

Europæisk samarbejde

Vores europæiske samarbejde er centreret om EFNIL. Nedenfor kan du læse mere om EFNIL og de forskellige projekter.
undraw_best_place_r685

Dansk Sprognævn er medlem af den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutioner (EFNIL).

CRACKER Cracking the Language Barrier

Sprognævnet deltager via EFNIL i EU-initiativet Cracking the Language Barrier, et netværkssamarbejde der skal udvikle metoder til at overvinde sprogbarriererne i Europa.

Læs mere på projektets hjemmeside.

EFNIL

EFNIL står for European Federation of National Institutions for Language.

Dansk Sprognævn har siden 2006 været repræsenteret i EFNIL’s bestyrelse og har haft næstformandsposten i perioden 2009-2019.

Medlemsorganisationerne er nationale institutioner hvis arbejdsområder er forskning, dokumentation og strategi/politik i forbindelse med de officielt anerkendte standardsprog indenfor EU’s medlemslande. Der er p.t. 42 ordinære og associerede medlemmer.

Læs mere på EFNIL’s hjemmeside.

ELRC

EU-projektet ELRC, European Language Resource Coordination, har til formål at forbedre adgangen til automatisk oversættelse for offentlige institutioner i EU på basis af EU’s maskinoversættelsesprogram mt@ec. Projektet er en del af EU’s infrastrukturprogram til fremme af det digitale indre marked.

Læs mere på ELRC’s hjemmeside.

European Language Monitor

Nævnet har gennem flere år tidligere været projektleder på projektet European Language Monitor (ELM).

Projektet formidler de væsentligste aspekter af sproglovgivningen i alle EU-lande og et antal europæiske lande udenfor EU.

På ELM’s hjemmeside finder man bl.a. nøgletal for sproglig praksis, fx valg af undervisningssprog i skoler og på universiteterne samt citater fra love og bekendtgørelser mv. på engelsk og på originalsproget.

Læs mere om ELM, og se nøgletallene på ELM’s hjemmeside.

META-NET

Sprognævnet indgår i det europæiske sprogteknologi-netværk META-NET et “Network of excellence” som består af 60 forskningscentre i 34 lande som bygger det teknologiske fundament for et flersprogligt europæisk informationssamfund. Netværket står bag en serie af hvidbøger om status for sprogteknologi i de europæiske lande og holder årlige konferencer.

Læs mere om META-NET på netværkets hjemmeside.