Spring navigation over
Forside/Samarbejdspartnere/Danske samarbejdspartnere og netværk

Danske samarbejdspartnere og netværk

Dansk Sprognævn er involveret i mange netværk og samarbejdsrelationer med andre sproginteresserede institutioner og faglige selskaber.
undraw_Connecting_Teams_8ntu

Sprognævnet og medarbejderne er involveret i en bred vifte af netværk og samarbejdsrelationer. Læs mere i denne alfabetisk ordnede oversigt.

Det Danske Akademi

I 2010 indgik Det Danske Akademi, Dansk Sprognævn og Kulturministeriet en aftale om et styrket samarbejde.

Ifølge aftalen vil akademiet sørge for at litteraturens bidrag til det danske sprog og dets vækst kan styrkes.

Læs mere om Det Danske Akademi.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL)

DSL er repræsenteret i Sprognævnets repræsentantskab og har et medlem i fagrådet for retskrivning.

De to institutioner samarbejder desuden om indsamling af nye ord og om indsamling og bearbejdning af store tekstmængder (korpusser).

Sprognævnet driver sprogportalen sproget.dk i samarbejde med DSL.

Besøg sproget.dk.

Danske Taler

Sprognævnets direktør sidder i bestyrelsen for Danske Taler.

Gå til Danske Talers hjemmeside.

FORVIR

FORVIR står for “Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi”. Forummets formål er at styrke terminologisk begrebsarbejde kvantitativt og kvalitativt med henblik på at skabe bedre forudsætninger for digitaliseringsarbejde og kommunikation i offentligt regi.

Læs mere på FORVIR’s LinkedIn-profil.

Grammatiknetværket

Netværket udgiver Ny forskning i grammatik, digitalt på Tidsskrift.dk via Sprognævnets Forlag.

Læs mere om netværket og udgivelsen her på hjemmesiden.

Gå til Ny forskning i grammatik på Tidsskrift.dk.

Leksikografer i Danmark (LEDA)

LEDA er en forening som afholder medlemsmøder og udsender LEDA-nyt. Der er en lang tradition for at et af LEDAs bestyrelsesmedlemmer kommer fra Dansk Sprognævn.

Gå til LEDAs hjemmeside.

NyS, Nydanske Sprogstudier

Tidsskriftets redaktion består af universitetsforskere og en forsker fra Sprognævnet. NyS, Nydanske Sprogstudier udgives digitalt på www.nys.dk (under Tidsskrift.dk) og trykt via Sprognævnets Forlag.

Læs mere om NyS, Nydanske Sprogstudier her på hjemmesiden.

Samarbejde med erhvervslivet

Sprognævnet indgår privat-offentligt samarbejde hvor det er foreneligt med Sprognævnets formål, fx om udgivelse af Retskrivningsordbogen og bøger om sprog, ordlister til stavekontroller og lign. samt udvikling af undervisningsmateriale og kurser. Blandt samarbejdspartnerne er Microsoft, Ordbogen.com, Gyldendal, Dafolo, Wizkids, Wordfeud og Edutasia.

Selskab for Nordisk Filologi

Selskab for Nordisk Filologi i København arrangerer foredrag og udgiver bøger om dansk og nordisk sprog og litteratur. Der er en lang tradition for at et af selskabets bestyrelsesmedlemmer kommer fra Dansk Sprognævn.

Gå til Selskab for Nordisk Filologis hjemmeside.

Sprognævnets repræsentantskab

De 43 personer og institutioner som indgår i Sprognævnets repræsentantskab, udgør samtidig et netværk som knytter Sprognævnet tæt sammen med de vigtigste institutioner der beskæftiger sig med eller har betydning for sprogets udvikling. Repræsentanterne er bindeleddet mellem nævnet og institutionerne som indgår i mange forskellige samarbejdsrelationer og fælles projekter.

Gå til oversigten over repræsentantskabets medlemmer.

Sprogprisen.dk

Én gang årligt uddeles sprogprisen. Bag Sprogprisen.dk står følgende: Dansk Sprognævn, sproget.dk, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Djøf, Forbundet Kommunikation og Sprog, Modersmål-Selskabet, kurtstrand.dk, RetorikMagasinet, Syntaksis.

Gå til Sprogprisen.dk.

Stednavneudvalget

Sprognævnet er repræsenteret i Stednavneudvalget.

Stednavneudvalget er et udvalg under Kulturministeriet som fastsætter den officielle retskrivning af danske stednavne. Udvalget har sekretariat på Afdeling for Navneforskning ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Publikationen Vejledning i retskrivning af vejnavne er udgivet i serien Dansk Sprognævns skrifter som nr. 29 i 2001.

Find Vejledning i retskrivning af vejnavne på hjemmesiden Danmarksadresser.dk.

Læs mere på Stednavneudvalgets hjemmeside.

Terminologigruppen i Danmark

Terminologigruppen er et netværk som har til formål at fremme dansk terminologi­arbejde. Dansk Sprognævn er medlem af netværket.

Læs mere om Terminologigruppen i Danmark på gruppens hjemmeside.