Spring navigation over
Forside/Repræsentantskab/Repræsentantskabets medlemmer 2009-2012

Repræsentantskabets medemmer 2009-2012

Medlemmerne af Dansk Sprognævns repræsentantskab udpeges for 4 år ad gangen. Nedenfor kan du læse om medlemmerne der alle på forskellig vis arbejder med det danske sprog.
undraw_experts3_3njd
Center for Læseforskning Lektor Holger Juul
Center for Sprogteknologi Seniorforsker Bolette Sandford Pedersen
Danmarks Lærerforening Lærer Greta Jørgensen
Danmarks Radio Sprogredaktør Martin Kristiansen
Dansk Forfatterforening Forfatter Ellen Boen
Dansk Journalistforbund Faglig konsulent Kirstine Baloti
Dansk Skuespillerforbund Skuespiller Henrik Petersen
Dansk Standard Korrekturlæser Helen Købke
Danske Dagblades Forening Medredaktør Michael Ehrenreich
Danske Skønlitterære Forfattere Forfatter Peter Rønnov-Jessen
Danske Universiteter Lektor Dorthe Duncker
Danske Universiteter Lektor Elisabeth Arnbak
Danske Universiteter Lektor Eva Skafte Jensen
Danske Universiteter Lektor Hans Götzsche
Danske Universiteter Professor Jens Ulrik Andersen
Danske Universiteter Institutleder Johannes Nørregård Frandsen
Danske Universiteter Professor Torben Veith Schroeder
Dansklærerforeningen Gymnasielærer Anders Pors Nielsen
Dansklærerforeningen Lektor (læreruddannere) Hanne Beermann
DANTERMcentret Professor Bodil Nistrup Madsen
Det Danske Akademi Forfatter Søren Ulrik Thomsen
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Seniorredaktør Henrik Lorentzen
EU’s sprogtjenester Oversætter Jørn Westengaard-Holm
Folketingets Administration Redaktionssekretær Anne Jensen
Forbundet Kommunikation og Sprog Forbundsformand Per Lindegaard Hjorth
Foreningen Norden Generalsekretær Henrik Hagemann
Grænseforeningen Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
It- og Telestyrelsen Redaktionschef Lisann Troelsen
Justitsministeriet Kontorchef Lennart Houmann
Kulturministeriet Journalist Birgit Meister
Kulturministeriet Direktør Michael Wright
Kulturministeriets Stednavneudvalg Institutleder Bente Holmberg
Lektoratsudvalget under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Lektor Nina Møller Andersen
Lærerne i dansk som andetsprog Formand Dan Sæderup
Modersmål-Selskabet Translatør Jørgen Christian Wind Nielsen
Professionshøjskolernes Rektorkollegium Rektor Stefan Hermann
Statsministeriet Konsulent Anita Furu
Translatørforeningen Translatør Michael Tettinek
TV2 Sprog-, stemme- og værtscoach Lisbeth Eskelund
Undervisningsministeriet Undervisningskonsulent Benedikte Kieler
Personligt medlem Professor Frans Gregersen
Personligt medlem Direktør Jørn Lund

Medlemmer fratrådt i 2010

Forbundsformand Birgitte Jensen (Forbundet Kommunikation og Sprog)

Konsulent Joachim Kromann (Justitsministeriet)