Spring navigation over
Forside/Organisation/Bestyrelse

Bestyrelse

Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse der beskikkes for 4 år ad gangen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Sprognævnets virksomhed.
undraw_Meeting_re_i53h(1)

Bestyrelsen er Dansk Sprognævns øverste ledelse og har det overordnede ansvar for næv­nets virksomhed. Bestyrelsen skal sammensættes således at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

1 medlem af bestyrelsen udpeges af Kulturministeren, 5 medlemmer udpeges af repræsentantskabet og 1 medlem udpeges af medarbejderne i Sprognævnets forsknings- og informationsinstitut.

Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet.

Bestyrelsens medlemmer

Mødereferater

Forretningsorden (pdf)