Spring navigation over
Forside/Skiftende stavning/Cyklen eller cykelen

Cyklen eller cykelen

I Retskrivningsordbogen 2012 er en del sjældent brugte dobbeltformer fjernet.
undraw_biking_kc4f

Færre dobbeltformer af typen reglen, cyklen og køkkener (synkope i pluralis og singularis bestemt form)

I Retskrivningsordbogen 2012 er en del sjældent brugte dobbeltformer fjernet. Det drejer sig om nogle af bøjningsformerne af substantiver der ender på –el, -en og –er.

Sprogforskere som Paul Diderichsen, Aage Hansen, Erik Hansen har gennem tiden kritiseret retskrivningsordbøgerne for at være inkonsekvente med hensyn til om ord der ender på –el, -en og –er skulle skrives med –e- i singularis bestemt form (centret/centeret) og i pluralis (tigre/tigere).

For eksempel kunne det være svært for den almindelige sprogbruger at gennemskue hvorfor man valgfrit kunne skrive –e- i kabelet/kablet, men ikke i stabelen i Retskrivningsordbogen 1955.

I Retskrivningsordbogen 1986 indførtes derfor mange dobbeltformer, som skulle gøre bøjningsreglerne mere konsekvente. Man kunne nu frit vælge om man ville skrive stablen eller stabelen, køknet eller køkkenet, tigre eller tigere.

Nogle af de nye valgfrie former slog dog aldrig an, fx aftnen og køkner, og i nogle tilfælde udkonkurrerede en ny form en gammel, fx gik det ældre cykelen af brug til fordel for cyklen – i overensstemmelse med udtalen. I Retskrivningsordbogen 2012 er de former der stort set ikke bliver brugt, taget ud af ordbogen. Det giver færre dobbeltformer.

I nogle tilfælde er det formen uden -e- der står tilbage, i andre er det formen med –e- der bliver enerådende. Beslutningen om hvilken form der bibeholdes er taget på baggrund af sprogbrugsprincippet, dvs. ved at undersøge hvilke former der faktisk bliver brugt.

Litteratur:

Diderichsen, Paul (1951-52). Nye bidrag til en analyse af det danske skriftsprogs struktur. Selskab for Nordisk Filologis Årsberetning 1951-52, især s. 12-13.

Hansen, Erik (1981). Skrift, stavning og retstavning. København: Hans Reitzels Forlag, s. 92.

Hansen, Aage (1965). Vort vanskelige sprog. København, især s. 78.

Schack, Jørgen (2004). Ortografisk synkope. I: På godt dansk. Århus: Wessel & Huitfeldt, s. 245-252.