Spring navigation over
Forside/Skiftende stavning/Afsted eller af sted

Afsted eller af sted

I Retskrivningsordbogen 2012 er både afsted og af sted m.fl. blevet korrekte former.
undraw_typewriter_i8xd

Et eller to ord?

I Retskrivningsordbogen 2012 er det tilladt at skrive visse hyppige ordforbindelser i ét ord. Det er også tilladt – som tidligere – at skrive dem i to ord. Der vil altså være valgfrihed mellem de to skrivemåder.

Der har altid været ordforbindelser som mange sprogbrugere har opfattet som ét ord selvom de historisk har været dannet af flere ord.

Fx var ifølge oprindelig to ord (i følge), og det samme gælder farvel (far vel).

Også skrivereglerne for af sted har været forskellig i tidens løb:

 Af sted, afsted gennem tiderne  
frem til 1872 afsted
1872-1889 afsted el. af Sted
1889-1955 af Sted
1955-2012 af sted
 2012- af sted el. afsted

Der er tradition for at skrive sådanne forbindelser som ét ord når de opfattes som et ord. Det beror på et skøn hvilke ordforbindelser man må antage bliver opfattet som et ord snarere end en ordforbindelse. Skønnet er baseret på sprogbrugspricippet, dvs. hvilke former sprogbrugerne faktisk bruger.

I en række tilfælde kan begge opfattelser (et ord, flere ord) være til stede i sprogsamfundet samtidig. I den slags tilfælde er der er tradition for at tillade begge skrivemåder.

Allerede valgfri er fx: Nye valgfri er:
forresten el. for resten afsted el. af sted
herregud el. herre gud allesammen el. alle sammen
selvom el. selv om alletiders el. alle tiders
simpelthen el. simpelt hen  allevegne el. alle vegne
tillykke el. til lykke ombord el. om bord

Se flere eksempler i retskrivningsreglernes § 19.5.

Litteratur:

Hansen, Erik (1981). Skrift, stavning og retstavning. København: Hans Reitzels Forlag, s. 89-90.

Jacobsen, Henrik Galberg (2010). Ret og skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005. Dansk Sprognævns skrifter 42, især s. 666-673.