Spring navigation over
Forside/§ 40-60. Tegnsætning/§ 56. Parentes

§ 56. Parentes

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) Omkring tilføjelser, forklaringer og lign.

Parentes omkring ord, orddele eller sætninger kan bruges til at betegne tilføjelse, nærmere forklaring, specifikation eller alternativ mulighed:

Arresø (i Nordsjælland) er Danmarks største sø.
Træet er angrebet af blåsplint (en svampeart).
I pausen kan der købes drikkevarer (øl, vand, kaffe).
Bogen fås til reduceret pris (85 kr.).
Bogen fås til reduceret pris (85 kr. (før: 150 kr.)).
Virksomheden ophørte ved udbruddet af 2. verdenskrig (1939).
Rejsende med hund(e).
Ordet »hilsen« hedder i pluralis »hils(e)ner«.
Undervisning i (amerikansk) engelsk tilbydes.
Der betales pant for (genbrugs)flasker.

(2) Omkring indskud og kommentarer

Parentes kan angive den skrivendes indskud og kommentarer:

Mødet er (heldigvis!) blevet udsat.
Først da onkel Åge havde holdt sin tale (du ved hvor lange de er), kunne vi gå i gang med desserten.
Skiltet leveres med beskyttende folie, der skal fjernes inden montering (se i øvrigt monteringsvejledningen).

(3) Parentes og andre tegn

(a) Punktum, semikolon og komma

Punktum, semikolon og komma sættes altid efter parentesen, og der sættes ikke semikolon eller komma foran parentesen:

Der var mange der var interesserede. (Således markerede oppositionen straks en vis interesse. Og journalisterne var naturligvis også på pletten).
Der var mange der var interesserede. (Det vender jeg tilbage til).
Thomas var fraværende (da han var forkølet); men vi gennemførte mødet uden ham.
Stævnet begynder kl. 10 (præcis).
Denne bygning (som blev opført i 1911) var oprindelig et pakhus.
Når bygningen forlades efter kl. 18 (eller på tidspunkter hvor kontoret er lukket), skal porten låses
.

Opremsningskomma (jf. § 46) sættes dog foran parentesen i eksempler som Der undervises i tysk, (britisk) engelsk og fransk.

(b) Spørgsmålstegn og udråbstegn

Spørgsmålstegn og udråbstegn sættes efter parentesen hvis de hører til helheden:

Har du nogensinde været ved Arresø (i Nordsjælland)?
Husk nu for en gangs skyld din søsters fødselsdag (25. januar)!

Hvis spørgsmålstegn og udråbstegn hører til parentesens indhold, sættes de inde i parentesen:

Denne gang blev årsberetningen færdig til tiden (bravo!).
Foran huset står der en stor eg (bøg?).

(4) Orddeling

Ved orddeling ved linjeskift i forbindelse med parentes deles der før begyndelsesparentes og efter slutparentes, fx

betingelses-
(led)sætning

hils(e)-
ner

(genbrugs)-
flasker
.