Spring navigation over
Forside/§ 40-60. Tegnsætning/§ 52. Kolon

§ 52. Kolon

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) Foran ordret gengivelse

Kolon bruges efter et anførende udtryk (inkvit) der står foran ordret gengivelse af tale, tanke, skrift osv.:

Hun sagde: »Jeg kommer og hjælper til.«
Jeg tænkte straks: »Nu bliver det min tur!«
På skiltet skrev jeg: Til salg.
Et gammelt ordsprog lyder: Æblet falder ikke langt fra stammen
.

(2) Foran forklaringer og lign.

Kolon bruges foran en forklaring, eksemplificering eller specificering af et foregående ord eller udtryk:

P.G. Holm taler om følgende emne: krisen i dansk landbrug.
Nedenstående elever fra afgangsklassen skal til sygeeksamen umiddelbart efter sommerferien: Mikkel, Freja, Lucas, Ida.
Der kan kun være én forklaring: Kassen er tom!
Næste mødedag: torsdag den 10. november
Adresse: Vester Voldgade 115
Dirigent: Rafael Kubelik
Han spurgte om vej til Tivoli: Han er nok ikke her fra byen.
Sagen forholder sig således: Huset er for dyrt. Vi har ikke råd til at bo i det.

(3) I betydningen ‘nemlig’

Der kan sættes kolon eller komma hvor tegnet kan siges at have betydningen ‘nemlig’:

P.G. Holm taler om et interessant emne: krisen i dansk landbrug.
P.G. Holm taler om et interessant emne, krisen i dansk landbrug.

Der mangler endnu fire elever: Mikkel, Freja, Lucas, Ida.
Der mangler endnu fire elever, Mikkel, Freja, Lucas, Ida.

Vi kan godt vente til næste mødedag: fredag den 11. oktober.
Vi kan godt vente til næste mødedag, fredag den 11. oktober.

Han havde fattet en dristig plan: at gå på ski over indlandsisen.
Han havde fattet en dristig plan, at gå på ski over indlandsisen
.

(4) Komma i stedet for kolon

(a) Foran ord og udtryk som nemlig og f.eks.

Når en forklaring, eksemplificering eller specificering er tilknyttet ved hjælp af ord som nemlig, f.eks./fx, dvs., sættes der ikke kolon, men komma:

P.G. Holm talte om et interessant emne, nemlig krisen i dansk landbrug.
Jeg har boet i flere jyske byer, f.eks. Randers, Hobro, Nibe og Skive.
Bogen benytter de centralskandinaviske sprog, dvs. dansk, norsk og svensk
.

(b) Ved indskudte forklaringer og lign.

Det der står efter kolon, skal have en vis selvstændighed og i reglen afslutte sætningen. Der kan således ikke bruges kolon ved indskudte forklaringer, eksemplificeringer eller specificeringer; her sættes i stedet kommaer (jf. § 47):

Et interessant emne, krisen i dansk landbrug, blev behandlet af P.G. Holm.
(Men: P.G. Holm behandlede et interessant emne: krisen i dansk landbrug; jf. punkt 3).

I går blev et stort problem, ombygningen af biblioteket, drøftet af forskellige brugergrupper.
(Men: I går drøftede forskellige brugergrupper et stort problem: ombygningen af biblioteket; jf. punkt 3).

(5) Mellem forfatter og værk

Kolon kan bruges mellem forfatter- eller kunstnernavn og navn på en bog, et kunstværk el.lign.:

Hans Kirk: Fiskerne
Søren Ulrik Thomsen: Rystet spejl. Gyldendal. København(,) 2011. 55 s.
Carl Nielsen: Strygekvartet i g-mol, opus 13
Arne Jacobsen: Enfamiliehuse ved Klampenborg
Otto Bache: De sammensvorne rider fra Finderup Lade
Kulturministeriet: Udredning om fremtidens museumslandskab.

Om brugen af store og små bogstaver efter kolon, se § 11.3.