Spring navigation over
Forside/§ 25-28. Adjektiver/§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) Hovedregel

Adjektiver der ender på en trykstærk vokal, er som hovedregel ubøjelige:

et ru bræt
den ru planke
pligttro tjenere
hans kry væsen
.

(2) Ord på –å samt ny og fri

De adjektiver der ender på , tilføjer dog -t i intetkøn og dermed også når de bruges som adverbialer:

blåt blod
Vinden blæste råt
.

Ordene ny og fri tilføjer ligeledes -t i intetkøn og som adverbialer:

et nyt ur
et rentefrit lån
Han lånte 1000 kr. rentefrit
.

I bestemt form singularis og i pluralis er det ved disse to ord valgfrit om man vil tilføje -e eller ej:

mit nye ur el. mit ny ur
det frie ord
el. det fri ord
nye ord i dansk
el. ny ord i dansk
de isfrie farvande
el. de isfri farvande.