Spring navigation over
Forside/§ 20-24. Substantiver/§ 23. Substantiver på -el, -en og -er

§ 23. Substantiver på -el, -en og -er

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

I mange af de substantiver der ender på -el, -en eller -er, kan eller skal -e- foran -l, -n eller -r stryges når ordet bøjes:

gidsel gidslet gidsler
figen
figenen fig(e)ner
teater
teat(e)ret teatre.

Bemærk at der ikke kan stå to ens konsonanter foran -l, -n eller -r (jf. § 8.2):

gaffel gaflengafler
offer
ofret (el. offeret) — ofre.

Der kan ikke gives faste regler for hvornår -e- stryges, og hvornår det bevares. Det tilrådes derfor at man i tvivlstilfælde søger oplysninger om bøjningsformer af disse ord under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. Men hvis man vil undgå at slå op i ordbogen, kan man i de fleste tilfælde benytte de nedenstående hjælperegler:

(1) Ord på -el

Langt de fleste ord på -el kan eller skal skrives uden -e- i både singularis og pluralis:

cykel cyklen cykler
handel
hand(e)len handler
regel reglen regler
taffel
taf(fe)let tafler.

Det er således næsten altid korrekt at stryge -e- i ord på -el. Kun i de følgende tilfælde skal -e- bevares:

bagel bagelen bagels
kennel
kennelen kenneler
label
labelen labeler el. labels
spaniel
spanielen spanieler el. spaniels
tunnel
tunnel(l)en tunnel(l)er.

(2) Ord på -en

Alle ord på -en kan eller skal skrives med -e- i både singularis og pluralis:

aften aftenen aft(e)ner
køkken
køkkenet køkkener
lagen
lag(e)net lag(e)ner
væsen
væs(e)net væs(e)ner.

Det er således altid korrekt at bevare -e- i ord på -en.

(3) Ord på -er

Alle ord på -er kan eller skal skrives med -e- i singularis:

fætter fætteren
monster
monst(e)ret
orkester
orkest(e)ret
tiger
tigeren.

En del af ordene på -er kan eller skal skrives uden -e- i pluralis:

fætter fætteren fætre
monster monst(e)ret monstre
orkester orkest(e)ret orkestre
tiger tigeren tig(e)re.

De fleste af ordene på -er bevarer dog -e- i både singularis og pluralis:

bager bageren bagere
kutter
kutteren kuttere
læser
læseren læserne
sjællænder
sjællænderen sjællændere.

Hvis man vil være på den sikre side med hensyn til bøjningen af et ord på -er, må man derfor slå det op i ordbogen.