Spring navigation over
Forside/§ 20-24. Substantiver/§ 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

§ 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

Der kan ikke gives helt faste regler for hvordan man danner bestemt form pluralis af substantiver der i ubestemt form pluralis har (eller kan have) en fremmed pluralisendelse (især -i, -a og -s, fx konti, periodika, checks). Det tilrådes derfor at man først og fremmest søger oplysninger om bestemt form pluralis under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. Ved ord hvor ordbogen ikke oplyser om bestemt form pluralis, og ved ord der ikke er med i ordbogen, anbefales det at følge nedenstående retningslinjer.

Bestemt form pluralis af substantiver med fremmede pluralisendelser kan dog virke afstikkende og kan undertiden erstattes af andre formuleringer, fx disse jokes (i stedet for jokesene) og mine slippers (i stedet for slippersene eller slipperserne).

(1) Substantiver med pluralis på -i eller -a

Substantiver der i ubestemt form pluralis ender på -i eller -a, danner bestemt form pluralis ved at tilføje endelsen -ene til den ubestemte pluralisform:

modi modiene
fakta
faktaene
periodika
periodikaene.

Nogle gange har sådanne substantiver en dansk pluralisendelse ved siden af den fremmede. I disse tilfælde er der to muligheder for at danne bestemt form pluralis:

konti kontiene el. kontoer kontoerne
leksika
leksikaene el. leksikoner leksikonerne.

(2) Substantiver med pluralis på -s

Substantiver der i ubestemt form pluralis kan ende på -s, har forskellige muligheder for at danne bestemt form pluralis. Det afhænger bl.a. af om -s er den eneste mulige pluralisendelse, eller om der også kan bruges danske pluralisendelser:

(a) Kun –s

Substantiver der i ubestemt form pluralis kun kan have endelsen -s, har i bestemt form endelsen -ene. Ved nogle af disse ord bortfalder s‘et foran -ene:

joints jointene
snacks
snackene.

Men ved andre bevares s‘et foran endelsen:

jeans jeansene
fans
fansene.

(b) Både –s og –er

Substantiver der i ubestemt form pluralis foruden -s kan have den danske endelse -er, kan altid danne bestemt form pluralis ved at tilføje endelsen -ne til formen på -er. Nogle substantiver kan kun danne bestemt form på denne måde:

cups/cupper cupperne

Andre kan desuden danne bestemt form pluralis med endelsen -ene og med bortfald af -s foran denne endelse:

jeeps/jeeper jeepene/jeeperne
slogans/sloganer
sloganene/sloganerne.

Ved enkelte substantiver er der dog ikke bortfald af -s foran endelsen -ene:

apps/apper appsene/apperne

(c) Både –s og ingenting

Substantiver der i ubestemt form pluralis foruden at have -s kan være uden endelse, danner ofte bestemt form pluralis med endelsen -ene:

checks/check checkene
shows/show
showene.

Men ved disse ord kan der desuden dannes en bestemt form pluralis hvor s‘et er bevaret foran bestemthedsendelsen:

chips/chip (elektronisk kredsløb) – chipsene/chippene
shots/shot (lille glas spiritus) — shotsene/shottene.