Spring navigation over
Forside/§ 11-14. Store og små bogstaver/§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

Denne paragraf giver ikke en udtømmende oversigt over hvordan man bruger store og små bogstaver i forkortelser og lign. Men den behandler nogle vigtige grupper af forkortelser mv. hvor brugen af store og små bogstaver ligger nogenlunde fast.

(1) Proprier og dele af proprier

Reglerne i § 12 om stort begyndelsesbogstav i proprier gælder også for forkortelser der er proprier eller dele af proprier:

PH (dvs. Poul Henningsen), Kbh., Benelux, Nato (el. NATO), Storm P., Skt. Peter, St. Heddinge, Det Kgl. Teater, Chr. V’s da. lov el. Chr. V’s Da. Lov, Storkbh., Harald Jensens Pl.

(2) Initialforkortelser: proprier

De fleste initialforkortelser (dvs. forkortelser dannet af begyndelsesbogstaver fra flere ord eller orddele) der er proprier, skrives med store bogstaver:

USA, FN, DSB, EU, BT, KFUM, OPEC, FAO, KODA, DMI.

De forkortelser der kan læses som almindelige ord (dvs. ikke blot som en række af bogstaver), kan dog også skrives med stort begyndelsesbogstav alene:

Nato (el. NATO), Unesco (el. UNESCO), Efta (el. EFTA), Uefa (el. UEFA).

Om navne på firmaer, foreninger mv., se i øvrigt § 61.3

(3) Initialforkortelser: appellativer

De fleste initialforkortelser der er appellativer, skrives valgfrit med store eller små bogstaver:

A/S el. a/s, AKT-vejleder el. akt-vejleder, BH el. bh, BMX-cykel el. bmx-cykel, BNP el. bnp, CD el. cd, DVD el. dvd, FM el. fm, HA el. ha, HF el. hf, HR-chef el. hr-chef, ID-kort el. id-kort, ISBN el. isbn, IT el. it, LCD-skærm el. lcd-skærm, LSD el. lsd, PDF el. pdf, SMS el. sms, TV el. tv, USB-nøgle el. usb-nøgle, WC el. wc.

Oprindelige forkortelser der læses som almindelige ord (dvs. ikke blot som en række af bogstaver), skrives dog i en del tilfælde med små bogstaver, fx hiv, aids, ufo, epo.

I ord som a-kraft, p-pille, p-skive og e-mail, hvor forkortelsen ikke kan stå alene, skrives forkortelsen med lille bogstav.

Der er kun få tilfælde af forkortelser med både punktum og store bogstaver. Det drejer sig bl.a. om forkortelser for hædersbevisninger og lign., fx R. (dvs. ridder), DM. (dvs. dannebrogsmand), H.M. (dvs. Hans el. Hendes Majestæt).

(4) Forkortelser med punktum

De fleste forkortelser der indeholder forkortelsespunktum, og som ikke er proprier, skrives med små bogstaver, fx

adr., a.m.b.a., dvs., f.eks., okt., hr., osv., mv., m.v., tlf., tsk.

Om brug af punktum i forkortelser, se i øvrigt § 42.

(5) Andre forkortelser og bogstavord

(a) Grundstoffer

Forkortelser for grundstoffer og deres forbindelser skrives med stort begyndelsesbogstav: H, He, Na, Cl, NaCl.

(b) Toner og tonearter

Durtonearterne skrives med stort, moltonearterne med lille: D-dur, Des-dur, a-mol, as-mol. I sammensætninger skrives tonernes navne som regel med stort, fx C-trompet, Es-klarinet, F-nøgle, E-streng. Udenfor sammensætninger skrives de som regel med lille, fx enstreget a, det høje c, treklangen d-fis-a.

(c) Former

Bogstaver der illustrerer formen på det de står for, skrives som store bogstaver: I-jern, T-shirt, U-rør, V-udskæring, vej-T, Y-kryds

(d) Rækkefølge og kvalitet mv.

Bogstaver der betegner rækkefølge, kvalitet, gruppe eller type, skrives normalt som store bogstaver: A-rytter, A-menneske, A-hold, hold A, AB rhesuspositiv, B-film, B-skat, C-vitamin, vitamin C, Bx-tog, liste E, opgang H, 1. V, 3. A.