Spring navigation over
Forside/§ 11-14. Store og små bogstaver/§ 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

§ 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) Tiltalepronomener

Tiltalepronomenerne I og De skrives med stort begyndelsesbogstav. Det samme gælder bøjningsformerne af De: Dem og Deres. De øvrige tiltalepronomener og bøjningsformer af tiltalepronomener skrives med lille: du, dig, din, dit, dine, jer, jeres, eder, eders.

(2) Særlige titulaturer

Særlige titulaturer som de følgende skrives med stort, både i tiltale og i omtale:

Deres Majestæt, Hendes Majestæt, Hendes Majestæt Dronningen, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Deres Kongelige Højhed, Hans Kongelige Højhed Prinsen, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, Hans Højhed, Hendes Højhed, Hans Højærværdighed, Deres Excellence, Hans Excellence.

(3) Andre titulaturer

Øvrige titulaturer, titler, stillingsbetegnelser og grader mv. skrives som hovedregel med lille begyndelsesbogstav, både i tiltale og omtale:

dronning Margrethe, grev Moltke, Ernst greve Moltke, dronningen, majestæten, excellencen, statsministeren, professoren, doktoren, direktøren, direktør Svane, pastor Nielsen, Til personalechefen, seniorforsker Skjern, psykolog Tanja Sørensen, ph.d. Peter Holm, datamanager Markus Nielsen, controller Anne Skov, fru Petersen, hr. Eriksen, onkel Harry, kusine Isabella.