Spring navigation over
Forside/§ 1-6. Bogstaver og tegn/§ 4. Alfabetisk rækkefølge

§ 4. Alfabetisk rækkefølge

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

(1) De almindelige bogstaver

Rækkefølgen af de almindelige bogstaver fremgår af alfabetet i § 1. Hvis den eneste forskel på to ord er at det ene skrives med stort og det andet med lille, kommer formen med stort bogstav først, fx Karl karl.

(2) Placeringen af aa

Når bogstavforbindelsen aa udtales som én vokal, alfabetiseres den som å uanset om den betegner en a-lyd eller en å-lyd. Hvis den eneste forskel på to ord er at det ene skrives med å og det andet med aa, kommer formen med å først, fx krål kraal, Nygård Nygaard.

Når aa udtales som to vokaler (dvs. når de to a‘er hører til hver sin stavelse som i fx ekstraarbejde), alfabetiseres forbindelsen som to a‘er.

I overensstemmelse med disse principper er ordene afrikaaner, afrikaans, Kanaan, kanaanæer, kanaanæisk og kraal opført i Retskrivningsordbogens alfabetiske del som om de var skrevet med å. Af praktiske hensyn er de dog også opført dér hvor de ville høre til hvis aa betegnede to a‘er.

(3) Fremmede bogstaver og accenter

Fremmede bogstaver alfabetiseres på følgende måde: ü alfabetiseres som y, ä som æ, ö som ø, ð som d, þ som th; fransk œ (sammenskrevet o og e) alfabetiseres som o + e. Hvis den eneste forskel på to ord er at det ene skrives med fremmede bogstaver (ü, ä, ö) og det andet med almindelige bogstaver (y, æ, ø), kommer formen med almindeligt bogstav først, fx Schytt Schütt.

Der ses ved alfabetiseringen bort fra accenter, således at fx é, è og ë alfabetiseres som e, og ç og som c. Hvis den eneste forskel på to ord er at det ene skrives med accent og det andet uden, kommer formen uden accent først, fx morter mortér, Ree Rée.

(4) Ordforbindelser

Ved alfabetisering af forbindelser der består af mere end ét ord, fx a cappella og ad libitum, er der to forskellige principper:

(a) Ordning som ét ord

Efter det ene princip alfabetiserer man kun ud fra bogstaverne, dvs. at man ser bort fra ordmellemrum og alfabetiserer ordforbindelser som om de var skrevet i ét ord. Følgende ord og ordforbindelser er alfabetiseret efter dette princip:

abe a cappella adgang ad hoc-udvalg adjø ad libitum admiral ad notam.

Dette princip er fulgt i Retskrivningsordbogen.

(b) »Ingenting før noget«

Efter det andet princip følger man en regel om at »ingenting kommer før noget«, og regner ordmellemrum for et særligt tegn (blanktegn) der kommer før a i alfabetet. De samme ord og ordforbindelser som ovenfor er i det følgende alfabetiseret efter dette princip:

a cappella abe ad hoc-udvalg ad libitum ad notam adgang adjø admiral.

Dette princip anføres som hovedregel i den nedennævnte publikation fra Dansk Standard.

(5) Dansk standard

Mere detaljerede regler for alfabetisering af fx forkortelser, personnavne og firmanavne kan findes i Dansk Standards Alfabetiseringsregler (DS 377:1980).