Spring navigation over
Forside/§ 1-6. Bogstaver og tegn/§ 3. Å og dobbelt-a

§ 3. Å og dobbelt-a

fra Retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012.
dommerhammer

Bogstavet Å/å blev med Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22.3.1948 indført til erstatning af Aa/aa (dobbelt-a) som betegnelse for en å-lyd. I den nugældende retskrivning er å enerådende i sprogets almindelige ord (se nærmere i punkt 1 nedenfor), mens aa stadig har en vis udbredelse i stednavne (punkt 2) og i personnavne (punkt 3).

(1) Almindelige ord

I sprogets almindelige ord, dvs. de ord der ikke er proprier, skrives der altid åog ikke aa som betegnelse for en å-lyd:

åben, ål, år, tå, tåler, påstå, småål.

Afledninger til og sammensætninger med navne der lokalt ønskes skrevet med aa (se § 3.2), kan dog også skrives med aa. I selve Retskrivningsordbogen er sådanne ord opført som dobbeltformer, fx

ål|bor|gen|ser (el. aalborgenser) sb., -en, -e, -ne (jf. § 3.1)
aal|bor|gen|ser (el. ålborgenser) sb., -en, -e, -ne (jf. § 3.1)

I nogle ord er bogstavforbindelsen aa den eneste mulighed. Den betegner dog i sådanne tilfælde ikke en å-lyd, men en eller flere a-lyde: afrikaans, kanaanæer, ekstraarbejde.

I et enkelt ord der kan udtales enten med å-lyd eller med a-lyd, kan man valgfrit skrive å eller aa: krål/kraal.

(2) Stednavne

Det er altid korrekt at skrive danske stednavne med å: Åbenrå, Ålborg, Århus, Fåborg, Grenå, Tåsinge, Tåstrup.

En del lokale myndigheder foretrækker imidlertid skrivemåderne med aa, fx Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Grenaa, og disse ønsker fremgår af Stednavneudvalgets liste over autoriserede danske stednavne. I de tilfælde hvor sådanne stednavne er medtaget i Retskrivningsordbogen, er navnene opført som dobbeltformer, fx

Gren|å (el. Grenaa) (jf. § 3.2)
Gren|aa
(el. Grenå) (jf. § 3.2)

Om muligheden for at bruge aa i afledninger til og sammensætninger med sådanne navne, se § 3.1.

I stednavne på norsk og svensk skal der altid skrives å og ikke aa som betegnelse for en å-lyd: Ålesund, Åbo, Borås, Skåne. Bogstavforbindelsen aa kan forekomme i udenlandske stednavne, men betegner i sådanne tilfælde ikke en å-lyd, men en eller flere a-lyde:

Aachen, Dar-es-Salaam, Kanaan, Kirunavaara, Maastricht, Saar.

(3) Personnavne

I personnavne forekommer både å og aa som betegnelse for en å-lyd. Man kan dog ikke veksle frit mellem skrivemåder som fx Åse og Aase, og Vestergård og Vestergaard, men bør skrive sådanne personnavne på samme måde som den enkelte bærer af navnet selv skriver dem.


Om brugen af å og aa i navne på firmaer, foreninger og lign., se § 61.3.b.