Spring navigation over
Forside/Årets nye ord – nyordslister/Dansk Sprognævns nyordsliste 2020

Dansk Sprognævns nyordsliste 2020

Af Margrethe Heidemann Andersen, Marianne Rathje og Eva Skafte Jensen
undraw_people_tax5

Dansk Sprognævn udgiver igen i år en liste over årets nye ord.

Årets nyordsliste består som altid ikke nødvendigvis af nye ord i den forstand at ordene er kommet ind i dansk i 2020, men de er alle kendetegnet ved at de beskriver det år som er ved at rinde ud.

Det ældste af ordene på listen, nemlig epicenter el. epicentrum i den billedlige brug ’centrum for begivenheder el. fænomener’, er således mere end 30 år gammelt, men har fået fornyet aktualitet under coronakrisen.

Ordene på årets nyordsliste er:

Kontakttal ’det antal personer (el.lign.) en smittet selv smitter; reproduktionstal’

Shinrin yoku/skovbadning ’gåtur i skoven som en form for terapi’

Naturnationalpark ’stor nationalpark der bl.a. har større fokus på biodiversitet end den traditionelle nationalpark’

Covid-19 ’sygdom forårsaget af coronavirus’

Hotspot ’sted med mange smittede under en epidemi’

Hyggeracisme ’det at være racistisk på en måde som man selv synes er sjov og uproblematisk’

Cancel culture ’kultur hvor man arbejder for at undgå at personer med bestemte holdninger kommer til orde, eller at historiske monumenter der giver negative mindelser, destrueres’

Seriekrænker ’person som gentagne gange krænker andre, især seksuelt’

Biocentrisme ’forestilling om at alle arter er ligeværdige og nødvendige’

Epicenter/epicentrum (billedlig brug) ’centrum for begivenheder el. fænomener’

Fire temaer

Vi har igen i år samlet de nye ord i flere temaer:

  • Corona (med ordene kontakttal, covid-19, hotspot og epicenter/epicentrum)
  • Sexisme (med ordet seriekrænker)
  • Identitetspolitik (med ordene hyggeracisme og cancel culture)
  • Natur/klima (med ordene shinrin yoku/skovbadning, naturnationalpark og biocentrisme).

De fire temaer kendetegner det vi har talt mest om i 2020, og ikke overraskende er det første tema corona. Coronaen har påvirket os på mange måder, og det afspejler sig naturligvis også i vores ordforråd. Der er ikke blot kommet helt nye ord til som covid-19 og kontakttal, men gamle ord som hotspot og epicenter har fået fornyet aktualitet og nye betydninger og er derfor kommet med på dette års nyordsliste.

Et andet tema er sexisme, der i år er repræsenteret af ordet seriekrænker. Vi ved alle hvilken betydning Sofie Lindes me too-tale har fået, ikke mindst i det politiske liv, og derfor er det helt oplagt at årets nyordsliste også omhandler dette tema.

Det tredje tema er identitetspolitik hvor ordene hyggeracisme og cancel culture vidner om en kultur hvor vi i højere og højere grad har fokus på hvordan vi handler og agerer i forhold til andre menneskers etnicitet og politiske ståsted.

Det fjerde tema er en genganger fra sidste år, og selvom vi måske næsten har glemt det, spiller naturen og klimaet stadig en stor rolle. Vi opretter naturnationalparker, vi bruger skovbadning/ shinrin yoku som terapi, og vi taler om biocentrisme.

Mange af ordene på årets nyordsliste er danske (fx kontakttal, seriekrænker og naturnationalpark), men der er som altid også engelske ord (fx hotspot og cancel culture), og også i år er der et enkelt japansk ord på listen, nemlig shinrin yoku, der dog også har den danske form skovbadning.

Nyordslisten er forfattet af redaktionen bag Nye ord i dansk – 1955 til i dag.

Find andre års nyordslister.

Et coronaramt ordforråd – nye tilføjelser til Nye ord i dansk

Vores hverdag er blevet vendt op og ned efter covid-19 ramte os. En hverdag med albuehilsner i stedet for håndtryk og videomøder fra køkkenbordet i stedet for fysiske møder på arbejdspladsen. Når verden ændrer sig, følger sproget naturligt med.

Pige der sidder med sin computer