Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Om os / Samarbejdspartnere / Nordisk samarbejde 28.2.2019

Nordisk samarbejde

Det nordiske samarbejde har eksisteret i hele Sprognævnets levetid og omfatter en række emneområder.

Det nordiske samarbejde har eksisteret i hele Sprognævnets levetid og omfatter en række emneområder.

Det Nordiske Tegnsprogsnetværk

Afdeling for Dansk Tegnsprog er medlem af Det Nordiske Tegnsprogsnetværk. Netværket består af repræsentanter fra institutioner i de nordiske lande der arbejder med tegnsprog.

Der afholdes et årligt netværksmøde hvor medlemmerne udveksler erfaringer med udgangspunkt i udvalgte temaer, fx sproglig rådgivning, evaluering af sprogfærdigheder og formidling af viden om de nordiske tegnsprog.

Janne Boye Niemelä er den danske repræsentant i tegnsprogsnetværket.

Læs mere på tegnsprogsnetværkets blog.

Læs mere om Dansk Sprognævns arbejde med dansk tegnsprog her på hjemmesiden.

Netværket for Sprognævnene i Norden (NSN)

Alle de nordiske lande har offentligt finansierede normerings- og rådgivningsorganer. Netværket for Sprognævnene i Norden (NSN) er, som navnet antyder, en sammenslutning af disse organer.

Netværket samarbejder om en række nordiske opgaver. Centralt står arbejdet med nordisk sprogforståelse, og ligeledes spiller erfaringsudveksling om rådgivningspraksisser en væsentlig rolle.

Netværksmøder afholdes årligt.

Se en oversigt over netværkets medlemmer på Nordisk Sprogkoordinations hjemmeside.

Netværket for Sprognævnene i Norden udgiver tidsskriftet Sprog i Norden.

Nordisk Forening for Leksikografi (NFL)

NFL er en faglig forening af nordiske leksikografer som har til formål at udvikle praktisk og videnskabelig ordbogsarbejde i Norden og at fremme nordisk samarbejde om leksikografi.

Foreningen udgiver LexicoNordica og Nordiske Studier i Leksikografi, digitalt på Tidsskrift.dk via Sprognævnets Forlag.

Gå til LexicoNordica på Tidsskrift.dk.

Gå til Nordiske Studier i Leksikografi på Tidsskrift.dk.

Se hjemmesiden under Nordisk Sprogkoordination.

Nordisk klarsprogsarbejde

Arbejdsgruppen for klarsprog i Norden arbejder med kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere i Norden. Formålet med klarsprogsarbejdet er at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar og forståelig måde. Arbejdsgruppen hører under Netværket for Sprognævnene i Norden.

Arbejdsgruppen for klarsprog i Norden afholder en klarsprogskonference hvert andet år. I forlængelse af hver klarsprogskonference udgives der en konferencerapport der udkommer i skriftserien Klart språk i Norden.

Den sidste klarsprogkonference blev afholdt i Danmark i 2017. Temaet for konferencen var sprog og kommunikation i digital borgerbetjening. Konferencerapporten fra denne konference udkommer i begyndelsen af 2018.

Anne Kjærgaard og Sabine Kirchmeier er de danske repræsentanter i klarsprogsgruppen.

Gå til skriftserien Klart språk i Nordens hjemmeside.

Læs mere om Dansk Sprognævns arbejde med klarsprog og sprogrevision.

Nordisk Sprogkoordination

Aktiviteterne i det nordiske sprogsamarbejde støttes af Nordisk Ministerråd. Arbejdet med at koordinere projekter og bevillinger indenfor Nordisk Ministerråds område, ligger hos Nordisk Sprogkoordination.

Læs mere på Nordisk Sprogkoordinations hjemmeside.

Nordisk Sprogmøde

Netværket for Sprognævnene i Norden (NSN) afholder hvert andet år egentlige sproglige konferencer, kaldet Nordisk Sprogmøde. Sprogmøderne er henvendt til en større offentlighed med udgangspunkt i et emne centralt for de nordiske lande og sprogene i disse.

Foruden den løbende kontakt og netværksmøderne arbejder NSN sammen om forskellige projekter som skal fremme nordisk sprogforståelse og mobilitet, fx:

Nordisk sprogteknologi

Astin (Arbejdsgruppen for sprogteknologi i Norden) er NSN’s sprogteknologiske arbejdsgruppe. Gruppen arbejder med sprogteknologi i forhold til sprogpolitik og sprogforskning.

Dansk Sprognævns repræsentant i Astin er Sabine Kirchmeier.

Læs mere om Astin på Institutet för språk och folkminnens hjemmeside.

Læs mere om Dansk Sprognævns arbejde med sprogteknologi og fagsprog.

 

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik