Forside / Om os / Organisation / Bestyrelse 9.3.2018

Bestyrelse

Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse der beskikkes for 4 år ad gangen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Sprognævnets virksomhed.

Bestyrelsen er Dansk Sprognævns øverste ledelse og har det overordnede ansvar for næv­nets virksomhed. Bestyrelsen skal sammensættes således at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

1 medlem af bestyrelsen udpeges af Kulturministeren, 5 medlemmer udpeges af repræsentantskabet og 1 medlem udpeges af medarbejderne i Sprognævnets forsknings- og informationsinstitut.

Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet. 

Bestyrelsens medlemmer

Mødereferater 

Forretningsorden

Bestyrelsesmøder i 2018

    • 29.1.2018 kl. 14-16
    • 16.3.2018 kl. 15-17
    • 4.6.2018 kl. 14-16
    • 10.9.2018 kl. 14-16
    • 5.11.2018 kl. 14-16
Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik