Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Om os / Organisation / Bestyrelse 22.3.2019

Bestyrelse

Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse der beskikkes for 4 år ad gangen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Sprognævnets virksomhed.

Bestyrelsen er Dansk Sprognævns øverste ledelse og har det overordnede ansvar for næv­nets virksomhed. Bestyrelsen skal sammensættes således at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

1 medlem af bestyrelsen udpeges af Kulturministeren, 5 medlemmer udpeges af repræsentantskabet og 1 medlem udpeges af medarbejderne i Sprognævnets forsknings- og informationsinstitut.

Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet. 

Bestyrelsens medlemmer

Mødereferater 

Forretningsorden

Bestyrelsesmøder i 2019

    • 22.1.2019 kl. 14-16
    • 15.3.2019 kl. 9-11
    • 24.4.2019 kl. 13-15
    • 4.10.2019 kl. 10-12
Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik