Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2009 / Sprog til tiden - regeringens opfølgning 7.5.2015

Sprog til tiden - regeringens opfølgning

12. marts 2009

Sprog til tiden – regeringens opfølgning


Regeringen har i dag offentliggjort hvordan der skal følges op på rapporten Sprog til tiden, som blev afleveret af regeringens sprogudvalg i april 2008. Heri markeres det klart at regeringen lægger vægt på at det danske sprog ”fortsat skal være det samfunds- og kulturbærende sprog i Danmark”.

Regeringen ønsker at der skal sættes ind på tre centrale områder:

  • Dansk sprog skal styrkes i hjemmet, i dagtilbud indtil skolestarten, i grundskolen og andre uddannelser.
  • Dansk sprog skal styrkes på universiteterne.
  • Der skal iværksættes en kampagne der øger opmærksomheden om det danske sprog.


I opfølgningen beskrives en række initiativer til styrkelse af dansk i hjemmet og på uddannelsesområdet som regeringen satte i værk i løbet af 2007 og 2008, og som tager højde for udvalgets anbefalinger, herunder udvidelsen af undervisningspligten fra 9 til 10 år og obligatorisk sprogscreening i børnehaveklassen, mere fokus på efteruddannelse af lærere i dansk som andetsprog, oprettelsen af en tosprogstaskforce, fortsættelse af læselystkampagnen og iværksættelse af det såkaldte bogstartprogram. Som et nyt initiativ vil regeringen iværksætte en priskonkurrence om litteratur for drenge i 4.-7. klasse.

I forhold til universiteterne markerer regeringens udspil en skærpet opmærksomhed på sprogstrategier som sikrer at dansk fortsat udvikles som videns- og undervisningssprog. Dette skal ske ved at der hvert andet år udarbejdes en rapport om udviklingen i undervisningssproget på universiteterne. Både Akkrediteringsrådet og universiteternes aftagerpaneler skal fremover vurdere hensigtsmæssigheden af sprogvalget i de enkelte universitetsuddannelser. Endvidere vil regeringen iværksætte undersøgelser af undervisningsniveauet i engelsksprogede kurser og af de studerendes reaktion på sprogskiftet fra dansk til engelsk ved overgangen fra bachelorstudium til kandidatstudium.

Regeringen vil endvidere bede Dansk Sprognævn om at udarbejde en 3-årig handlingsplan for en kampagne som kan øge opmærksomheden om det danske sprog.

Læs nyheden, og find hele regeringens udspil på Kulturministeriets hjemmeside.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik