Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Marts 2017/Velkommen til den første digitale udgave af Nyt fra Sprognævnet

Velkommen til den første digitale udgave af Nyt fra Sprognævnet

Siden sidst har Nyt fra Sprognævnet gennemgået noget af et hamskifte. God læselyst!

Et nyt design med nye farver, nye skrifttyper og en anden opsætning var nødvendigt for at bladet kunne komme til at fungere i det nye elektroniske univers. I samarbejde med designeren Pernille Kleinert har redaktionen udviklet et nyt koncept som vi håber læserne tager godt imod.

Det er noget andet at læse på en skærm end på papir – og der er tilmed mange forskellige slags skærme at læse på, fra store computerskærme til skærmene på de små mobiltelefoner. Mobile it-platforme bliver mere og mere populære, og det stiller krav til skrift og layout som vi har forsøgt at løse så godt som muligt.

At overgangen til den digitale udgave var den rigtige beslutning, viser det store antal af læsere som har valgt den trykte udgave fra. Kun 70 abonnenter har ønsket fortsat at abonnere på en trykt version. Desværre er det alt for lille et antal til at det økonomisk kan svare sig at fortsætte med at trykke og udsende bladet. Det beklager vi oprigtigt. Vi har til gengæld sørget for at man kan printe bladet ud og læse det på papir hvis man har adgang til en printer.

Den digitale udgave af Nyt fra Sprognævnet er også udtryk for at nævnet i stigende grad kommunikerer via flere kommunikationskanaler. Tidligere var Nyt fra Sprognævnet og de trykte ordbøger stort set de eneste kanaler vi kom ud på, når man ser bort fra pressen som altid gerne har villet skrive om Sprognævnets aktiviteter. Siden kom nævnets hjemmeside og sproget.dk til, og i dag er nævnet og sproget.dk derudover til stede på mange elektroniske offentlige og private ordbogsplatforme, på Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn.

Vi håber at den digitale udgave af Nyt fra Sprognævnet yderligere vil styrke denne udvikling så vi fortsat kan hjælpe alle med at udtrykke deres tanker og ideer på et klart og formålstjenligt dansk.