Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Marts 2017/Spørg os

Spørg os

Appen eller app’en

?

Skal der apostrof mellem stammen og bøjningsendelsen i ordet appen (app’en) – og tilsvarende bindestreg i ord som appteknologi (app-teknologi)?

!

Nej, ordet findes i Retskrivningsordbogen uden apostrof og uden bindestreg i sammensætninger:

app sb. , -en, -er el. -s, -erne el. -sene (et program til fx en mobiltelefon), i sms. app-, fx appanmeldelse

Ved andre ord der umiddelbart kunne ligne, er der derimod valgfrihed:

epo sb. , epoen el. epo’en el. epoet el. epo’et (et hormon; et lægemiddel)
epomisbrug (el. epo-misbrug) sb., -en el. -et
epo-misbrug (el. epomisbrug) sb., -en el. –et

Og ved atter andre, der måske ikke ligner helt så meget, er apostrof og bindestreg obligatorisk:

USB (el. usb) sb., USB’en, USB’er, USB’erne (i it)
usb (el. USB) sb., usb’en, usb’er, usb’erne (i it)
USB-nøgle (el. usb-nøgle) sb., -n, -r, -rne
usb-nøgle (el. USB-nøgle) sb., -n, -r, -rne
USB-stik (el. usb-stik) sb., -ket, USB-stik, -kene
usb-stik (el. USB-stik) sb., -ket, usb-stik, -kene

Hvorfor nu det? Hvad er forskellen?

Alle tre (app, epo, usb) er afkortninger eller forkortelser af længere ord eller ordforbindelser, og i den forstand ligner de hinanden. Men de er ikke afkortet på samme måde, og det er det der afgør hvordan og om der skal sættes apostrof og bindestreg.

Ordet app kommer fra engelsk, hvor det er dannet som afkortning til application. Afkortninger dannes ved at man fjerner sidste del af det ord der skal afkortes, både i skriften og i udtalen. Mange ord af denne type har vi fra tysk: demo (demonstration), krimi (kriminalroman), uni (universitet), men de kan også komme fra engelsk: intro (introduktion), retro (retrospektiv) – og altså app (application). Afkortninger har ikke apostrof eller bindestreg.

Også forkortelser kan dannes ved at man fjerner sidste del af ordet, men de har normalt forkortelsespunktum, og man udlæser hele det forkortede ord, så ordet forkortes altså kun i skriften, ikke i udtalen: afs. (afsender), f.eks. (for eksempel), if. (ifølge), kr. (kroner).

Forkortelser der dannes udelukkende af for- bogstaver (initialforkortelser), har som regel ikke punktum: CD/cd, DVD/dvd, TV/tv, IT/it, og hvis de ikke er navne, kan de fleste, som det ses, valg- frit skrives med store eller små bogstaver. USB/ usb (af engelsk universal serial bus) hører til denne gruppe. Initialforkortelser udlæses som regel som en række bogstavnavne. Denne type initialforkortelser har obligatorisk apostrof og bindestreg.

Nogle initialforkortelser kan udtales som egentlige ord, fx hiv, aids, ufo og epo (som i retskrivningen regnes til denne gruppe selv om det er dannet af erythropoietin, af nylatin ery­ throcyta ’rødt blodlegeme’ og græsk poiesis ’dan- nelse’, altså ikke kun af orddelenes initialer). De skrives normalt med små bogstaver. Epo dog ret ofte, men ukorrekt, med store bogstaver.

De fleste initialforkortelser der udtales som egentlige ord, har valgfri apostrof og bindestreg:

aids sb. , -en el. aids’en; patienten har aids i udbrud
aidsramt (el. aids-ramt) adj., -e aids-ramt (el. aidsramt) adj., -e hiv sb. (en virus)
hivpositiv (el. hiv-positiv) adj., -t, -e
hiv-positiv (el. hivpositiv) adj., -t, -e

Det gælder dog ikke ufo, som aldrig har apostrof eller bindestreg:

ufo sb. , -en el. -et, -er, -erne, i sms. ufo-, fx ufoberetning

Ordet app er specielt ved at slutte på to ens konsonantbogstaver. Det kan føre til at sammensætninger får usædvanlige eller svært læselige bogstavsammenstød, fx i ord som stress­symptomer og gløgg­gilde, og så kan man undtagelsesvis bruge en bindestreg. Hvis ordet app­politik findes, så er det ikke helt forkert eller urimeligt at bruge bindestreg.

OR

Klogere end dig? 

?

Jeg mener at det hedder: “Jeg er klogere end dig – han er klogere end hende – vi er klogere end dem.” Imidlertid har jeg hørt mange sige ”jeg er klogere end du, han er klogere end hun, vi er klogere end de.” For mange år siden diskuterede jeg det med en anden som belærte mig om at det hedder: ”jeg er klogere end du” fordi man i virkeligheden siger: ”jeg er klogere, end du (er).”

!

I talesproget er det helt naturligt med dig, hende, dem, altså Jeg er klogere end ham. Og hvis der ikke står et verbum (her er) efter pronomenet, fx Jeg er klogere end han er, er der ikke nogen grund til at vælge han. Det samme gælder for skriftsproget.

Rådgivningen i Sprognævnet har nok rykket sig en del på dette punkt igennem tiden. Men allerede i Dansk Sprognævns årsberetning for 1963/64 står der: ”I talesprog og uformelt skriftsprog er dig, mig så udbredt at det næppe er rimeligt at opfatte det som forkert” (s. 37). Dengang blev der dog også advaret mod den oblikke form dig med ordene: ”Dog bør formen undgås hvis den kan mis- forstås (fx Han har andre venner end du/dig).” Her ville man også (stadig) have det sidste verbum med hvis man mente Han har andre venner end du har.

Der har i en periode været rådet til forsigtighed i forhold til at bruge oblik form (altså fx Jeg er klogere end ham) i formelt skriftsprog. Men i moderne dansk bør man efterhånden snarere advare om at hvis man bruger nominativ, kan det blive opfattet som meget højtideligt og overkorrekt sprogbrug. Der er således ingen eksempler i KorpusDK på x end du, altså hvor sætningen slutter med end du.

I artiklen ”Dig og mig og vi to. Synspunkter på kasus i moderne dansk” af Jørgen Schack undersøges de forskellige grammatikkers behandling af valget af kasus i personlige pronomener. Konklusionen er at ”Et personligt pronomen står i nominativ når det umiddelbart ses at fungere som grammatisk subjekt. I øvrige tilfælde står det som hovedregel i oblik form” (NyS – Nydanske Sprog- studier 45, 2013, s. 48-72). Denne regel støtter således også valget af oblik form i eksemplet: Jeg er klogere end ham.

IEM

En palette af muligheder? 

?

Jeg har forgæves ledt i ordbøgerne efter udtrykket en palette af muligheder i betydningen ’en vifte af muligheder’. Det eneste jeg har kunnet finde, er ordet palet, der ifølge Den Danske Ordbog kan bruges i betydningen ’samling af forskelligartede muligheder, udtryk el.lign.’. Det tilhørende eksempel, han [bruger] hele sin sprog­ lige palet, passer meget godt til den betydning jeg leder efter, men jeg synes ikke at stavemåden afspejler min udtale. Er det mig der er galt på den?

!

Nej, det er ikke dig der er galt på den, men den udtale du har af palet, afspejles endnu ikke i ordbøgerne. Ordet palet er indlånt fra fransk palette ’lille spade’, og det er et gammelt lån i dansk. Ifølge Ordbog over det danske Sprog (på ordnet. dk) findes det første skriftlige belæg i Matthias Moths håndskrevne ordbog (der også kan læses på ordnet.dk) som udkom i årene omkring år 1700. Det fremgår af opslaget i Ordbog over det danske Sprog at ordet i starten kunne staves på flere måder, herunder også Pal(l)ette. I danske retskrivningsbøger har stavemåden palet dog været enerådende.

En palet er ifølge Den Danske Ordbog (også på ordnet.dk) en ’træplade hvor en kunstmaler anbringer og blander sine farver, udformet så den let kan holdes med én hånd under arbejdet’ (betydning 1). Betydning 1 har underbetydningerne 1a ’udvalgt række af farver eller farvenuancer der bruges af en bestemt kunstner eller i et bestemt billede’ og 1b ’samling af forskelligartede muligheder, udtryk el.lign.’. Det er den sidstnævnte betydning du henviser til i dit spørgsmål, og hvor du savner stavemåden palette. Og noget kunne tyde på at du ikke er alene om det; en søgning i Infomedia i november 2016 giver således 1035 hits på en palette og 4132 hits på en palet. Selvom der altså er langt flere hits på den korrekte stavemåde en palet, er der også relativt mange hits på den ukorrekte stavemåde en palette. En stikprøveundersøgelse af de forskellige hits på en palette indikerer at det først og fremmest er underbetydningerne (altså 1a og 1b) der staves således. Det gælder fx i eksemplerne 256 farvenuancer valgt fra en palette på over 4000 nuancer (Dagbladenes Bureau 24.10.1991) og Nyt søndags-tillæg skal indeholde en palette af områder, der alle tager udgangspunkt i at skabe en meget personlig sektion Markedsføring online 20. 01. 2004). Derimod ser det ikke umiddelbart ud til at træpladen hvorpå maleren blander sine farver, særligt ofte staves en palette.

Men hvordan kan det nu være at palet begynder at optræde så relativt hyppigt med en ”ukorrekt” stavemåde, som søgningen i Infomedia viser? Et oplagt svar på det kunne være påvirkning fra engelsk hvor palet (i alle betydninger) netop staves palette. Det mærkelige er at selvom palette på engelsk udtales som et tostavelsesord, altså pa­-let, støder vi på dansk ofte på en udtale med tre stavelser, altså pa-­let-­te. Denne udtale er hverken fransk eller engelsk, men minder om udtalen af andre fremmedord med endelse –ette, fx diskette, etikette og pipette. Den nævnte udtale med tre stavelser kan man bl.a. høre på Youtube hvor de unge piger der laver videoer om makeup, stort set alle taler om deres palet-te-samlinger af fx øjenskygger.

Det sidste spørgsmål er selvfølgelig om stavemåden palette bør kunne findes i Retskrivningsordbogen, og det må indtil videre besvares med et nej. For det første er stavemåden palet stadig langt den hyppigste i dansk, og for det andet vil det ikke umiddelbart være nemt for sprogbrugerne at skulle skelne mellem malerens palet på den ene side og en palet eller palette af muligheder eller nuancer på den anden side. Når det er sagt, skal det dog understreges at vi er klar over at der finder en sprogudvikling sted på dette område, og at vi vil holde øje med denne udvikling.

MHA

Dronning eller dronning

?

Jeg har bemærket, bl.a. på kongehusets hjemmeside, at alle stillinger: dronningen, kronprinsen, prinsen osv. bliver skrevet med stort. Men så vidt jeg kan læse i Retskrivningsordbogen, skal alle – selv kongelige – stillingsbetegnelser med lille, medmindre de indgår i en særlig titulatur, fx: ‘Hendes Majestæt Dronningen’. Det er en fejl der forekommer i alle medier, så ville det ikke være en god idé at tydeliggøre det på sproget.dk?

!

Du har ret i at titler skal skrives med lille, selv dronningen. Der står i § 13 i retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen, 4. udg., 2012, under punkt 3 at titulaturer, titler, stillingsbetegnelser og grader skrives med lille begyndelsesbogstav, fx dronning Margrethe, kong Frederik 9., statsmi­ nisteren, professor Andersen mv.

Der står i § 13.2 at i særlige titulaturer skrives med stort i både tiltale og omtale. Det drejer sig om de kongeliges særlige titler, fx Deres Majestæt, Hendes Majestæt, Hendes Majestæt Dronningen, Hendes Majestæt Dronning Margrethe mv. Men der findes også enkelte andre, nemlig Hans Højærværdighed, Deres Excellence, Hans Excellence.

I § 13.3 står der at man ”som hovedregel” skriver titler og stillingsbetegnelser med lille. Der er således åbnet op for at man kan skrive sin titel eller stillingsbetegnelse med stort, fx når den står som første ord på en ny linje. Dette ønsker mange at gøre i fx mailsignaturer og på visitkort.

På sproget.dk nævnes reglen på begge sider om store eller små bogstaver (under ”typiske problemer”). Dertil kommer at sproget.dk har dedikeret en side under ordlister til ”Titler på danske kongelige”, og her kan man se hvordan titler og titulaturer bruges både i omtale og tiltale.

IEM