Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Januar 2024/Spørg os

Spørg os

Stemmesluger

?

Hvor kommer ordet stemmesluger fra? Er det blevet til med inspiration fra ordet myresluger?

!

Det ældste belæg i Sprognævnets ordsamling for ordet stemmesluger er fra dagbladet Information fra 1968. Det kan man også se i Sprognævnets nyordsordbog, Nye Ord i Dansk 1955 til i dag. Sprognævnets fysiske ordsamling indeholder desuden en del belæg for ordet fra begyndelsen af 1970’erne. I et par af disse belæg er der henvisninger til ordene stemmesamler og stemmemagnet, som altså også var i brug i de år og har samme betydning som stemmesluger.

Ordet sluger, med betydningen ’person eller dyr der indtager store mængder af X’, har imidlertid været anvendt i mange hundrede år i dansk – ofte som sidsteled i en sammensætning hvor førsteleddet angiver hvad personen/dyret indtager (sommetider i overført betydning) i store mængder. I Kalkars Ordbog, som er baseret på tekster fra 1300 til 1700, kan man finde ordene

  • vinsluger (= ’menneske forfaldent til at drikke vin’; belagt 1538-1543 (i Sv. Grundtvigs udgave (1872) af Peder Palladius’ Visitatsbog))
  • folkesluger (= ’folkemorder’; belagt 1587)
  • opsluger (= ’slughals’; belagt 1622).

I Ordbog over det danske Sprog (ODS), der dækker dansk fra 1700 til 1950, finder man desuden bl.a. avissluger, bakkesluger, bogsluger, brændselssluger, kilometersluger, kulsluger, landevejssluger, ligsluger, nodesluger, romansluger og rottesluger – foruden tre der også er velkendte i dag: ildsluger, myresluger og sabelsluger. Af ODS-opslagene ser man at ”slugeren” i de seneste par hundrede år også kan være fx en maskine, et køretøj/fartøj e.l., se fx bakkesluger, brændselssluger, kilometersluger, kulsluger og landevejssluger.

I 1900-tallet har vi tilsvarende fået fx benzinslugere, energislugere og strømslugere. De er alle tre opslagsord i Den Danske Ordbog, som dækker moderne dansk.

Man kan altså konkludere at stemmesluger med stor sandsynlighed er blevet til med inspiration fra myreslugere og alle mulige andre slugere.

ASH

Frunk

?

Jeg er netop stødt på et ord jeg aldrig har mødt før, nemlig frunk. Kender I det?

!

Vi kender faktisk godt ordet. Det er et såkaldt teleskopord, altså et ord der er dannet ved at to ord er ”skudt ind i hinanden” på samme måde som rørene i en teleskopantenne. Det prototypiske eksempel på et teleskopord er motel, der er dannet af motorists’ + hotel. Frunk er dannet af de to engelske ord front og trunk ’bagagerum’, og det betegner altså et bagagerum der findes i bilens front. I og med at mange elbiler har en frunk, er der tale om et ord som vi nok kommer til at bruge en del i fremtiden. Det ser ud til at det først og fremmest optræder i fælleskøn, men intetkøn bruges også.

Det ældste belæg vi har kunnet finde i en dansk kontekst, er fra 2016, men ordet kan godt være ældre.

MHA